Печать Печать

Отправить другу

Пројекат постојећег стања зграде старе Војне Академије у улици Ресавска бр.40 у Београду

Година реализације: 2008

Пројектом о постојећем стању зграде евидентирано је постојеће стање објекта и тиме омогућено да се изврши квалитетна припрема за израду даљих фаза пројектовања у складу са будућом наменом простора. 

Анализирани су и обједињени сви подаци о конструкцији, релевантни за утврђивање статичке подобности и постизање безбедности , и објекта и будућих корисника, при могућим, новим грађевинским интервенцијама. Утврђена је врста и квалитет свих инсталација са местима прикључака на комплетну спољну инфраструктурну мрежу. Израда ове пројектне документације о постојећем стању објекта први је корак да би се приступило реорганизацији простора према новом програмском садржају. 

Адекватном организацијом простора и савременим технолошким условима, у домену чувања и газдовања над културним добрима које Музеј поседује, омогућиће се да и домаћој и страној јавности буде презентовано благо Града Београда, а кустосима и научним истраживачима омогуће услови за рад који су елементарна претпоставка за рад овако високе установе.

Површина објекта око 11.000м2.

Возврат