Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекат за реконструкцију, санацију и адаптацију зграде легата Петра Лубарде

Година реализације: 2009

Зграда је изграђена у комплексу заштићене зоне Дедиње.

Комисија Секретаријата за културу направила је нови програм за функционисање Легата. 

Основни задатак у пројекту је био да Легат чува и презентује дела великог сликара чији значај прелази границе наше земље. У једном делу зграде биће рестауриран стан са покућством уметника и атељеом, а постојаће и депо за чување неизложених слика и личне документације. У сутерену део простора је намењен за гардеробу и санитарни блок за посетиоце, мали сaffe, салу за састанке који ће заједно моћи да приме 30-40 посетилаца истовремено. Да би се у објекту обезбедили потребни технички услови рада, предвиђена је опрема по захтеву савремене музејске технологије. Одређен је адекватан простор за смештај машинске опреме грејања и хлађења, предвиђен је савремен систем за дојаву и гашење пожара. У склопу сутерена је одвојен простор за тоалете посетилаца а тавански простор је адаптиран у канцеларијски, са помоћним просторијама: санитарним блоком, малом приручном кухињим и у једном делу поткровља организован је стан за уметника-госта. 

У оквиру пројекта је урађено и комплетно партерно уређење комплекса са посебним нагласком на уклапање у заштићену околину у којој се објекат налази. 

Површина објекта износи 905m².

Возврат