Саобраћајни институт ЦИП :: Верски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/filic.jpg?thumbId=742&fileSize=6264&contentType=image/jpeg&lastModified=1276086066000 Саобраћајни институт ЦИП :: Верски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/rss.html Пројекат цркве у селу Филић код Новог Кнежевца http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/1361/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0.html Село Филић се налази у општини Нови Кнежевац, удаљено од града 10км. Црквени објекат је започет 1993.године. Урађени су темељи у облику крста, па су радови обустављени због непотпуног АГ пројекта. Урађен је нови пројекат 2006. Црквени објекат је постао ротонда, са централном куполом на стубовима, на сусрету сводова. Однос круга и уписаног квадрата, односно уписаног круга кориштен је при димензионисању свих обликовних елемената. Сви зидови су пуне опеке и фасадне опеке. Сви бетонски елементи су обложени опекарским производима, да би се омогућило осликавање унутрашњег простора фреско техником.

 Село Филић се налази у општини Нови Кнежевац, удаљено од града 10км. Црквени објекат је започет 1993.године. Урађени су темељи у облику крста, па су радови обустављени због непотпуног АГ пројекта. 

Урађен је нови пројекат 2006. Црквени објекат је постао ротонда, са централном куполом на стубовима, на сусрету сводова. Однос круга и уписаног квадрата, односно уписаног круга кориштен је при димензионисању свих обликовних елемената. Сви зидови су пуне опеке и фасадне опеке. Сви бетонски елементи су обложени опекарским производима, да би се омогућило осликавање унутрашњег простора фреско техником.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:17:21 +0100 Верски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/1361/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0
Главни пројекат капије манастира Фенек http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/1363/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA.html У комплексу манастира Фенек се изводи капија по угледу на манастирску капију из 1904 године. При материјализацији ће бити примењени материјали који су трајни ,а којима се истовремено постиже аутентичност капије из 1904 године. Капија ће бити зидана опеком са армирано бетонском скелетном конструкцијом. На врху капије је постављен метални крст који је анкерован за бетонску греду. Капија је снабдевана са два канделабра по угледу на аутентичне који су постављени на централним стубовима капије.

У комплексу манастира Фенек се изводи капија по угледу на манастирску капију из 1904 године.

При материјализацији ће бити примењени материјали који су трајни ,а којима се истовремено постиже аутентичност капије из 1904 године.

Капија ће бити зидана опеком са армирано бетонском скелетном конструкцијом.

На врху капије је постављен метални крст који је анкерован за бетонску греду.

Капија је снабдевана са два канделабра по угледу на аутентичне који су постављени на централним стубовима капије.

 

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:29:30 +0100 Верски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/1363/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA
Главни пројекат комплекса Црквеног културног центра Дивчибаре http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/1365/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5.html Објекат црквеног дома смештен је у оквиру комплекса Црквено културног центра Дивчибаре. Изградња Црквеног дома-конака, започета је 2003.год, трајала је и током 2004.год, када је изведена сутеренска етажа објекта са плочом приземља, па су радови обустављени због измењених потреба. Урађен је нови главни пројекат у Саобраћајном институту ЦИП, који је обухватио и санацију започетих радова. Пројекат предвиђа да објекат црквеног дома спратности Су +Пр+1С+ Пот, буде смештајног карактера (ресторан, собе и апартмани) са пословним простором и свим потребним пратећим садржајима и неопходним инсталацијама. Укупна површина објекта износи 1502 м2.

 Објекат црквеног дома смештен је у оквиру комплекса Црквено културног центра Дивчибаре. Изградња Црквеног дома-конака, започета је 2003.год, трајала је и током 2004.год, када је изведена сутеренска етажа објекта са плочом приземља, па су радови обустављени због измењених потреба.

Урађен је нови главни пројекат у Саобраћајном институту ЦИП, који је обухватио и санацију започетих радова.

Пројекат предвиђа да објекат црквеног дома спратности Су +Пр+1С+ Пот, буде смештајног карактера (ресторан, собе и апартмани) са пословним простором и свим потребним пратећим садржајима и неопходним инсталацијама.

Укупна површина објекта износи 1502 м2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:33:06 +0100 Верски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/1365/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5