Печать Печать

Отправить другу

Идејно решење, идејни и главни пројекат стамбеног објекта - ламеле Л3 и Л4 са двонаменским склоништем у ул.Мајаковског на локацији Дуваниште у Нишу

Година реализације: 2008

Пројекат је предвидео изградњу стамбеног објекта - ламеле Л3 и Л4, које се налази у блоку вишеспратних стамбених објеката са подземном гаражом, свом потребном техничком инфраструктуром на грађевинској парцели Пантелеј - КО Ниш. 

Објекат је спратности По+Пр+5+Пк.

Површина објекта износи 6.161м2.

Остварена структура и број станова у објекту Л3-Л4 је:

26 једнособних станова , 30 двособних станова, 2 двоипособна стана, 10 трособних станова и 4 локала.

Возврат