Саобраћајни институт ЦИП :: Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/DSC_8243.jpg?thumbId=1539&fileSize=39999&contentType=image/jpeg&lastModified=1397048101000 Саобраћајни институт ЦИП :: Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/rss.html Главни пројекат спортског центра Фудбалског Савеза Србије - Стара Пазова http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1325/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+-+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Спортски центар Фудбалског Савеза Србије је комлекс намењен за тренинге и припреме фудбалских репрезентација Србије, а пројектна документација је обухватила следеће садржаје: -Објекат спратности П+1 у централном делу комплекса са главним улазом, улазом за трансфер спортиста и економским улазом. Централни хол са рецепцијом и интернет кафеом се простире кроз обе етаже објекта. У њему се налазе вертиклне комуникације: степениште и лифт, као и улази у три дела објекта.

Спортски центар Фудбалског Савеза Србије је комлекс намењен за тренинге и припреме фудбалских репрезентација Србије, а пројектна документација је обухватила следеће садржаје: 

  • Објекат спратности П+1 у централном делу комплекса са главним улазом, улазом за трансфер спортиста и економским улазом. Централни хол са рецепцијом и интернет кафеом се простире кроз обе етаже објекта. У њему се налазе вертиклне комуникације: степениште и лифт, као и улази у три дела објекта.

  • Смештајни део организован у два повезана двоетажна тракта са 34 двокреветне собе и 2 апартмана по етажи и са посебним, контролисаним улазом за трансфер спортиста, степеништем и рум-сервисом.

  • Блок управе се налази уз централни хол. У приземљу је смештен ресторан са кухињским блоком, сала за прес конференције и аперитив бар. Административни део је на спрату и у оквиру тог дела је вишенаменска сала за стручне скупове, едукације, и сл.

  • Спорт сервис је организован у смислу припрема и обављања спортских активности, рекреације и рехабилитације спортиста, а чине га: медицинско - рехабилитациони садржаји - ординације, хидро и електро терапија, као и простори за масажу, теретана, спа центар са сауном, затим свлачионице, економат и оставе. Преко централног ходника спорт сервиса остварена је веза са затвореним и отвореним спортским теренима.

  • Вишенаменска спортска дворана директно повезана са спорт сервисом.

  • Технички, пратећи и помоћни простори са независним улазима, трафостаница, гасна подстаница, дизел агрегат, магацини и радионице смештени уз вишенаменску салу и неопходни за квалитетно функционисање комплекса. 

Укупна површина објекта је око 11000 м2.

У комплексу су предвиђена и: четири фудбалска терeна, два тренажна бокса са природном травом и два фудбалска терeна са вештачком травом.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ биће један од најсавременије опремљених фудбалских центара у Европи, који ће спортистима пружити најквалитетнији ниво услуга како у погледу удобног смештаја тако и у погледу разноврсних спортских и рекреативних активности.

 

Главни пројекат трибина у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови

 

Објекат трибина пројектован је као 3. фаза изградње, тј. наставак 1. и 2. фазе изградње комплекса Спортског центра Фудбалског Савез Србије у Старој Пазови на К.П. 4810/1 К.О. Стара Пазова.

Објекат трибина је капацитета 2453 седећих места пројектованим у 15 редова, 5 места за особе са посебним потребама, 65 места у ВИП ложи и 58 места у ложи за новинаре, површине под трибинама око 2.300 м2.

При материјализацији објекта примењени су трајни и технолошки  савремени материјали. Избор материјала је у складу са технолошким захтевима, важећим прописима и стандардима за дату врсту објекта.

Пројектом су предвиђене све потребне инсталације за ову врсту објекта.

 

]]>
Mon, 7 Jun 2010 10:20:20 +0100 Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1325/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+-+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Идејни и главни пројекат реконструкције и надградње објекта улазног анекса уз спортску халу ФК ”Борац” Чачак http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1343/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D1%83%D0%B7+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D0%A4%D0%9A+%E2%80%9D%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%E2%80%9D+%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA.html Новопројектовани објекат у оквиру јединственог габарита чине следеће просторно функционалне целине : -Централни хол са контролом улаза и пратећим просторијама у приземљу -Услужно комерцијапни део - кафе ресторан у приземљу и изложбени простор музеја кошарке на спрату. За потребе кафе ресторана пројектом је обухваћена и адаптација просторија испод трибина у оквиру хале. -Административни део за рад управе кошаркашког клуба и техничког особља на нивоу спрата Објекат је спратности П+1 повшине 515 м2 .

Ново пројектовани објекат у оквиру јединственог габарита чине следеће просторно функционалне целине :

  • Централни хол са контролом улаза и пратећим просторијама у приземљу

  • Услужно комерцијапни део - кафе ресторан у приземљу и изложбени простор музеја кошарке на спрату. За потребе кафе ресторана пројектом је обухваћена и адаптација просторија испод трибина у оквиру хале.

  • Административни део за рад управе кошаркашког клуба и техничког особља на нивоу спрата

Објекат је спратности П+1 повшине 515 м2 .

]]>
Mon, 7 Jun 2010 18:20:08 +0100 Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1343/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D1%83%D0%B7+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D0%A4%D0%9A+%E2%80%9D%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%E2%80%9D+%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
Идејни и главни пројекат спортске хале у Прешеву http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1345/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%83.html Пројекат Спортске хале је функционално, концепцијски и конструктивно подељен на три дела-целине

Пројекат Спортске хале је функционално, концепцијски и конструктивно подељен на три дела-целине:

Део А. спортски и пратећи садржаји

Део Б. пословни и комерцијални садржаји

Део В. административни и службени сарджаји

Објекат Спортске хале у Прешеву са капацитетима и садржајима који својом функционалном организацијом омогућавају, сем основне, спортско-рекреативне намене, и задовољавање допунских, услужно-комерцијалних потреба корисника. Комплексне функције овог објекта подржавају и урађени пројекти термотехничких, хидротехничких и електротехничких инсталација за капацитет од 1.500 гледалаца.

Површина објекта је 6000 м2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 18:53:17 +0100 Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1345/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%83
Идејни пројекат комплекса отвореног купалишта у Аренђеловцу http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1347/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83.html Пројекат комплекса је предвидео више садржаја различитих намена, као што су: отворени базен, базен за децу, базен спора река, тобоган, терени за тенис, кошарку, мини голф, дечје игралиште, паркинг и објекате услужно-комерцијалног и санитарно-техничког карактера.

Пројекат комплекса је предвидео више садржаја различитих намена, као што су: отворени базен, базен за децу, базен спора река, тобоган, терени за тенис, кошарку, мини голф, дечје игралиште, паркинг и објекате услужно-комерцијалног и санитарно-техничког карактера.

Површина објеката износи око 1 982 м2, а отворене површине износе око 17.450 м2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 19:02:36 +0100 Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1347/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83
Идејно решење спортско рекреативне зоне комплекса Прибојска бања http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1349/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0.html Планирани спортско рекреативни садржаји налазе се у зони која је важећим Планом детаљне регулације дела Прибојске Бање предвиђена за ову намену и за ову зону ПДР је предвиђена разрада Урбанистичким пројектом. Површина предвиђена за спортско рекреативну намену је укупне површине око 2,5ха, израженог рељефа - у просеку око 20м1 денивелације по правцу североисток-југозапад. На предметним парцелама и овим идејним решењем, планирана је изградња спортско - рекреативног комплекса, који би имао следеће садржаје: приземни објекат, површине око 580м2, два отворена терена за тенис на шљаци са припадајућим трибинама, један терен за кошарку,три отворена терена за одбојку и трим стаза дужине око 700м, која пролази кроз пошумљени део комплекса. Све партерно обрађене површине су озелењене и све слободне површине су пошумљене.

 Планирани спортско рекреативни садржаји налазе се у зони која је важећим Планом детаљне регулације дела Прибојске Бање предвиђена за ову намену и за ову зону ПДР је предвиђена разрада Урбанистичким пројектом.

Површина предвиђена за спортско рекреативну намену је укупне површине око 2,5ха, израженог рељефа - у просеку око 20м1 денивелације по правцу североисток-југозапад. 

На предметним парцелама и овим идејним решењем, планирана је изградња спортско - рекреативног комплекса, који би имао следеће садржаје: приземни објекат, површине око 580м2, два отворена терена за тенис на шљаци са припадајућим трибинама, један терен за кошарку,три отворена терена за одбојку и трим стаза дужине око 700м, која пролази кроз пошумљени део комплекса.

Све партерно обрађене површине су озелењене и све слободне површине су пошумљене.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 19:09:49 +0100 Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1349/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0
Идејни пројекат спортских база у Врњачкој бањи http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1353/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D1%83+%D0%92%D1%80%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B8.html Постојећи комплекс отвореног базена налази се у близини извора "Снежник" , на заравни, у подножју падине која се спушта ка Врњачкој реци. Овим пројектом предвиђа се реконструкција постојеће базенске технике и трбина и изградња базенске хале са затвореним базенима, објекта По+Пр+2 са пратећим садржајима и партерно уређење парцеле . Новопројектовани објекат затрворених базена је функционално, концепцијски и конструктивно подељен на четири објекта: - ватерполо базен са трибинама, дечји базен и хол за публику. Овај објекат има засебан улаз за публику када се одржавају утакмице., -простор за администрацију и кориснике базена и услуга, као и техничке просторије, -ресторан капацитета 60 места, са кровном терасом, који има своју кухињу као и техничке просторије, -трибине са кабинама за пресвлачење и тоалетима. Овај објекат се користи само у летњем периоду када је отворен базен у функцији. Површина објекта је око 7.267м2.

 Постојећи комплекс отвореног базена налази се у близини извора "Снежник" , на заравни, у подножју падине која се спушта ка Врњачкој реци.

Овим пројектом предвиђа се реконструкција постојеће базенске технике и трбина и изградња базенске хале са затвореним базенима, објекта По+Пр+2 са пратећим садржајима и партерно уређење парцеле .

Новопројектовани објекат затрворених базена је функционално, концепцијски и конструктивно подељен на четири објекта: 

- ватерполо базен са трибинама, дечји базен и хол за публику. Овај објекат

има засебан улаз за публику када се одржавају утакмице.,

-простор за администрацију и кориснике базена и услуга, као и техничке

просторије, 

-ресторан капацитета 60 места, са кровном терасом, који има своју кухињу као и техничке просторије,

-трибине са кабинама за пресвлачење и тоалетима. Овај објекат се користи само у летњем периоду када је отворен базен у функцији.

Површина објекта је око 7.267м2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 19:24:54 +0100 Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1353/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D1%83+%D0%92%D1%80%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B8
Главни пројекат адаптације и санације постојећих спортско-рекреативних објеката за уређење комплекса ” Општинско спортско село ” на територији општине Савски венац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1355/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%E2%80%9D+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%E2%80%9D+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86.html Предмет пројекта је адаптација и санација постојећих спортских терена и партерно уређење предметне локације уз Делиградску улицу у Београду. Пројектом партерног уређења предвиђене су интервенције на целој површини. Простор је конципиран по групама-врстама спортова и потребама рекреативаца као и према топографији терена. На главном улазу из Делиградске улице, налази се портирница за чувара (контрола улаза). На истом нивоу уз постојећу шкарпу а дуж потпорног зида, налазе се три неограђена асфалтирана терена, плато са тренажним бициклима и монтажни помоћни објекат са тремом. На нижем нивоу се налазе два кошаркашка терена са полиуретанском подлогом. На следећем, нижем нивоу је паркинг (51 место).

Предмет пројекта је адаптација и санација постојећих спортских терена и партерно уређење предметне локације уз Делиградску улицу у Београду. Пројектом партерног уређења предвиђене су интервенције на целој површини.

Простор је конципиран по групама-врстама спортова и потребама рекреативаца као и према топографији терена.

 На главном улазу из Делиградске улице, налази се портирница за чувара (контрола улаза). На истом нивоу уз постојећу шкарпу а дуж потпорног зида, налазе се три неограђена асфалтирана терена, плато са тренажним бициклима и монтажни помоћни објекат са тремом.

На нижем нивоу се налазе два кошаркашка терена са полиуретанском подлогом. На следећем, нижем нивоу је паркинг (51 место). 

У централном делу комплекса је смештен парк са опремом за игру деце (љуљашке, клацкалице, вртешке и сл.). Травнати терен који се у каскадама спушта ка амфитеатру, испресецан је пешачким стазама и степеницама од ломљеног камена, а на различитим нивоима су смештени озелењени платои.

На крају парцеле према ветеринарском факултету, налазе се четири ограђена тениска терена од којих два имају подлогу од шљаке а два акрилну подлогу. И ови терени су постављени каскадно према природној конфигурацији.

Уз главну пешачку стазу су распоређене клупе, корпе за смеће, парковско осветљење. 

]]>
Sat, 7 Jun 2008 19:28:44 +0100 Спортски објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/1355/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%E2%80%9D+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%E2%80%9D+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86