Печать Печать

Отправить другу

Главни пројекат комбиноване дечје установе Миријево 2

Година реализације: 2010, Локација : Звездара

Основ за просторни - пројектни концепт вртића били су добра осветљеност и пространост соба за боравак деце. Геометрија парцеле и терен на падини су условили диспозицију и облик објекта тако да два корпуса под углом од 90º формирају чврст фронт према улици а унутар парцеле плато и двориште према озелењеној падини на југу. Групне собе у приземљу и на спрату су оријентисане ка дворишту а испод краћег корпуса, низ падину, формирана је економско-техничка етажа у сутерену, са издвојеном приступном саобраћајницом. На фасади се смењују опека и цемент-композитне плоче док елементи од дрвета: ограда трема, перголе, надстрешница и видни рогови кровне конструкције, преносе визуелно тежиште на двориште. 

Пројекат је предвидео све потребне термотехничке, хидротехничке и електро инсталације, како би овај објекат могао да одговори захтевној улози смештаја и боравка деце.

Објекат је предвиђен за боравак 270 деце.

Нето површина објекта је 2200м2.

Возврат