Саобраћајни институт ЦИП :: Пословни објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/poslovni.jpg?thumbId=796&fileSize=7798&contentType=image/jpeg&lastModified=1276527495000 Саобраћајни институт ЦИП :: Пословни објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/rss.html Идејно решење , идејни и главни пројекат објекта пословно - административне зграде услужног центра општинске управе - Ариље http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/story/1327/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE+-+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+-+%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%99%D0%B5.html Зграда уз објекат Дирекције за изградњу Ариље, Сут+П+1+Птк, габарита у основи 11/15м, укупне површине 600м2, и партерно уређење платоа између објеката и доњег колског прилаза укупне површине ~850м2.

Зграда уз објекат Дирекције за изградњу Ариље, Сут+П+1+Птк, габарита у основи 11/15м, укупне површине 600м2, и партерно уређење платоа између објеката и доњег колског прилаза укупне површине ~850м2.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 18:39:34 +0100 Пословни објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/poslovniObjekti/story/1327/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE+-+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+-+%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%99%D0%B5