Офисные здания

Идејно решење , идејни и главни пројекат објекта пословно - административне зграде услужног центра општинске управе - Ариље

Зграда уз објекат Дирекције за изградњу Ариље, Сут+П+1+Птк, габарита у основи 11/15м, укупне површине 600м2, и партерно уређење платоа између објеката и доњег колског прилаза ...

подробнее