Печать Печать

Отправить другу

Идејно решење, идејни и главни пројекат за изградњу огранка дома здравља "Миливоје Стојковић" Гроцка у Калуђерици

Година реализације: 2009

У пројекту су обрађени функционални захтеви у складу са Медицинским програмом, који подразумевају диференцираност објекта у хоризонталном и вертикалном смислу, уз аспекте локације-нагиб терена и истакнути захтев за рационалношћу, са спратношћу НП+П+2.

Хоризонтална комуникација повезује два блока (кубуса), чије подужне осе заклапају угао од 90º. Потреба за реализацијом садржаја у нивоу приземља и ниског приземља, условила је максимално коришћење расположивог терена у том делу, као и формирање потребног броја улаза. На тај начин одређен је и основни волумен објекта који се у зони приземља и ниског приземља "избачајем" прилагођава приступној улици Краља Петра I.

На површини од 2180м2 дефинисани су сви неопходни садржаји примарне здравствене заштите: хитан пријем, амбуланте за децу и одрасле, ултразвучна дијагностика, рентген кабинет и апотека, са потребним термотехничким, електротехничким и хидротехничким инсталацијама у складу са сложеним технолошким захтевима.

Возврат