Саобраћајни институт ЦИП :: Објекти здравства http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/zdravstvo.jpg?thumbId=745&fileSize=8984&contentType=image/jpeg&lastModified=1276087593000 Саобраћајни институт ЦИП :: Објекти здравства http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/rss.html Идејно решење, идејни и главни пројекат за изградњу огранка дома здравља "Миливоје Стојковић" Гроцка у Калуђерици http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/story/1321/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0+%22%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22+%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8.html У пројекту су обрађени функционални захтеви у складу са Медицинским програмом, који подразумевају диференцираност објекта у хоризонталном и вертикалном смислу, уз аспекте локације-нагиб терена и истакнути захтев за рационалношћу, са спратношћу НП+П+2.

У пројекту су обрађени функционални захтеви у складу са Медицинским програмом, који подразумевају диференцираност објекта у хоризонталном и вертикалном смислу, уз аспекте локације-нагиб терена и истакнути захтев за рационалношћу, са спратношћу НП+П+2.

Хоризонтална комуникација повезује два блока (кубуса), чије подужне осе заклапају угао од 90º. Потреба за реализацијом садржаја у нивоу приземља и ниског приземља, условила је максимално коришћење расположивог терена у том делу, као и формирање потребног броја улаза. На тај начин одређен је и основни волумен објекта који се у зони приземља и ниског приземља "избачајем" прилагођава приступној улици Краља Петра I.

На површини од 2180м2 дефинисани су сви неопходни садржаји примарне здравствене заштите: хитан пријем, амбуланте за децу и одрасле, ултразвучна дијагностика, рентген кабинет и апотека, са потребним термотехничким, електротехничким и хидротехничким инсталацијама у складу са сложеним технолошким захтевима.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 09:05:34 +0100 Објекти здравства http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/story/1321/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0+%22%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22+%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8
Идејно решење, главни пројекат за адаптацију и санацију XIII етаже објекта ВМА - Београд http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/story/1323/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%2C+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+XIII+%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%92%D0%9C%D0%90+-+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html Предмет пројекта је адаптација и санација XIII етаже објекта ВМА. Пројектом је предвиђена делимична промена намене постојећег простора, корисне површине око 4800м2. Новопројектовани простор XIII етаже је организован у функцији висококатегоризованог апартманског смештаја пацијената (45 апартмана), са специјализованим дијагностичким службама у функцији пружања највишег нивоа индивидуалне медицинске неге и лечења. Уз смештајне капацитете предвиђени су и савремени дијагностички центри: ултразвучна дијагностика, ехо кардиографија, очна дијагностика, ушна дијагностика, неуролошка дијагностика, гастроентеролошка дијагностика и физијатрија, као и сале за хируршке интервенције. Целокупан простор биће под двадесетчетворочасовним медицинским надзором најстручнијих медицинских тимова и особља које ће корисницима омогућити и друге сервисне услуге на нивоу висококатегоризованих смештајних капацитета.

 Предмет пројекта је адаптација и санација XIII етаже објекта ВМА. Пројектом је предвиђена делимична промена намене постојећег простора, корисне површине око 4800м2. Новопројектовани простор XIII етаже је организован у функцији висококатегоризованог апартманског смештаја пацијената (45 апартмана), са специјализованим дијагностичким службама у функцији пружања највишег нивоа индивидуалне медицинске неге и лечења. Уз смештајне капацитете предвиђени су и савремени дијагностички центри: ултразвучна дијагностика, ехо кардиографија, очна дијагностика, ушна дијагностика, неуролошка дијагностика, гастроентеролошка дијагностика и физијатрија, као и сале за хируршке интервенције. Целокупан простор биће под двадесетчетворочасовним медицинским надзором најстручнијих медицинских тимова и особља које ће корисницима омогућити и друге сервисне услуге на нивоу висококатегоризованих смештајних капацитета.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 09:19:11 +0100 Објекти здравства http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/story/1323/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%2C+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+XIII+%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%92%D0%9C%D0%90+-+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4