Печать Печать

Отправить другу

Идејно решење, главни пројекат адаптације и санације биоскопа Југославије за потребе малог позоришта "Душко Радовић" - Београд

Година реализације: 2009

Предмет пројекта је адаптација и санација постојећих капацитета биоскопа за потребе позоришта "Душко Радовић".

Укупна нето површине је 1925.80м2 и укупне бруто површина је 2602.35м2.

Предложене функционалне измене проистекле су из промене намене објекта, тј. из новонасталих функционалних потреба.

Простор постојеће сале препројектован је тако да је остварен капацитет гледалишта са 341 местом. Како постојећа организација сценског простора није била адекватна за потребе репертоара позоришта, како габаритно, тако и технички, извршено је проширење сцене и замена сценске технике и опреме. Прјектовани су такође и претећи простори уз сцену: гардеробе, шминкерница, простори за расвету и звук, административни и пратећи простори, као и термотехничке, хидротехничке и електротехничке инсталације.

 

Возврат