Саобраћајни институт ЦИП :: Ентеријери http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/ENTERIJER.jpg?thumbId=746&fileSize=8544&contentType=image/jpeg&lastModified=1276087652000 Саобраћајни институт ЦИП :: Ентеријери http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/rss.html Главни пројекат ентеријера зграде Министарства за спољне послове Републике Србије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/story/1299/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5.html Вертикала "Д1" зграде Министарства спољних послова санирана је после НАТО бомбардовања у периоду 2002-2003.године. Главним пројектом ентеријера обухваћена је површина од 1200м2, односно улаз, централни хол, канцеларије, кабинети, библиотека и галерија библиотеке

Вертикала "Д1" зграде Министарства спољних послова санирана је после НАТО бомбардовања у периоду 2002-2003.године.

Главним пројектом ентеријера обухваћена је површина од 1200м2, односно улаз, централни хол, канцеларије, кабинети, библиотека и галерија библиотеке.

Објекат је под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда, спада у објекте " културног добра" па је сходно томе пројекат урађен у складу са њиховим условима, а истовремено не нарушавајући основни концепт пројекта. ]]>
Sun, 6 Jun 2010 00:15:13 +0100 Ентеријери http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/story/1299/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
Израда идејног и главног архитектонско-грађевинског пројекта са главним пројектом ентеријера за адаптацију Велике сале Скупштине АПВ у Новом Саду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/story/1301/+%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B8++%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%90%D0%9F%D0%92+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83+.html Објекат Скупштине Војводине осим елемената оригиналног ентеријера има и елементе ентеријера из каснијег периода који је услед перманентне употребе од скоро 50 год. потпуно дотрајао. Велика сала скупштине користи се за састанке Скупштине као и за друге манифестације, презентације и састанке и налази се у високом приземљу. Из главног улазног хола главним или споредним степеништем се стиже до сале. На спрату се налазе галерије.

Објекат Скупштине Војводине осим елемената оригиналног ентеријера има и елементе ентеријера из каснијег периода који је услед перманентне употребе од скоро 50 год. потпуно дотрајао.

Велика сала скупштине користи се за састанке Скупштине као и за друге манифестације, презентације и састанке и налази се у високом приземљу. Из главног улазног хола главним или споредним степеништем се стиже до сале. На спрату се налазе галерије.

Пројектом је предвиђено да простор галерије буде у функцији кабина за преводиоце и кабине за режију и неопходну опрему. Корисна површина сале је 375.30 м2, а галерије 69.95 м2.

Поред пројекта ентеријера и архитектонско-грађевинског пројекта урађени су електротехнички пројекти, пројекти термотехничких инсталација и машинске опреме неопходни да Велика сала Скупштине Војводине функционише у складу са савременим захтевима.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 00:24:32 +0100 Ентеријери http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/story/1301/+%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B8++%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%90%D0%9F%D0%92+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83+
Идејно решење, главни пројекат адаптације и санације биоскопа Југославије за потребе малог позоришта "Душко Радовић" - Београд http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/story/1303/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%2C+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%22%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22+-+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html Предмет пројекта је адаптација и санација постојећих капацитета биоскопа за потребе позоришта "Душко Радовић". Укупна нето површине је 1925.80м2 и укупне бруто површина је 2602.35м2. Предложене функционалне измене проистекле су из промене намене објекта, тј. из новонасталих функционалних потреба.

Предмет пројекта је адаптација и санација постојећих капацитета биоскопа за потребе позоришта "Душко Радовић".

Укупна нето површине је 1925.80м2 и укупне бруто површина је 2602.35м2.

Предложене функционалне измене проистекле су из промене намене објекта, тј. из новонасталих функционалних потреба.

Простор постојеће сале препројектован је тако да је остварен капацитет гледалишта са 341 местом. Како постојећа организација сценског простора није била адекватна за потребе репертоара позоришта, како габаритно, тако и технички, извршено је проширење сцене и замена сценске технике и опреме. Прјектовани су такође и претећи простори уз сцену: гардеробе, шминкерница, простори за расвету и звук, административни и пратећи простори, као и термотехничке, хидротехничке и електротехничке инсталације.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 00:33:13 +0100 Ентеријери http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/story/1303/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%2C+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%22%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22+-+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Главни пројекат ентеријера саобраћајног института ЦИП http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/story/1305/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%A6%D0%98%D0%9F+.html У циљу побољшања услова рада у Саобраћајном институту ЦИП, приступило се изради пројекта ентеријера. Пројектом су предвиђени савремени материјали који се уграђују сувим поступком што скраћује време трајања радова и омогућава рад по фазама. Примењени материјали омогућавају лакше одржавање простора у експлоатацији као и просветљеност простора који немају директан контакт са дневним светлом

 У циљу побољшања услова рада у Саобраћајном институту ЦИП, приступило се изради пројекта ентеријера. Пројектом су предвиђени савремени материјали који се уграђују сувим поступком што скраћује време трајања радова и омогућава рад по фазама. 

Примењени материјали омогућавају лакше одржавање простора у експлоатацији као и просветљеност простора који немају директан контакт са дневним светлом.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 00:45:34 +0100 Ентеријери http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/Enterijeri/story/1305/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%A6%D0%98%D0%9F+