Саобраћајни институт ЦИП :: Претходне студије оправданости http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/kostolac.jpg?thumbId=780&fileSize=5736&contentType=image/jpeg&lastModified=1276253750000 Саобраћајни институт ЦИП :: Претходне студије оправданости http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/rss.html Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за изградњу доњег и горњег построја инфраструктурног коридора у централном делу Колубарског басена http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/1636/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D0%B3+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0.html У Генералном пројекту дата су решења за изградњу доњег и горњег построја инфраструктурног коридора у централном делу Колубарског басена.

У Генералном пројекту дата су решења за изградњу доњег и горњег построја инфраструктурног  коридора  у  централном делу Колубарског  басена. У Претходној студији оправданости су презентирана решења са предрачунским вредностима инвестиционих улагања и дата је економска оцена за сваку од предложених варијанти.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 12:28:52 +0100 Претходне студије оправданости http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/1636/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D0%B3+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Претходна студија оправданости са генералним пројектом реконструкције и модернизације пруге Ниш - Димитровград - граница Бугарске http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/1248/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.html Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом имала је циљ да се сагледају сви аспекти постојећег стања пруге и предложе будућа техничка решења и капацитети пруга и станица на овој деоници коридора X за брзине до 120 км/х. Циљ овог пројекта био је такође и прорачун инвестиционе оправданости модернизације и реконструкције дате пруге, у складу са међународним стандардима. У пројекту су имплементирана знања више струка и усмерења: саобраћајна, грађевинска, архитектонска, електро, просторно-урбанистичка, геодетска, геолошка, заштита животне средине и економска. У пројекту су извршена бројна истраживања и дате прогнозе за обим саобраћаја у условима модернизације пруге, те су срачунате инвестиционе вредности реконструкције горњег и доњег строја пруге, објеката на прузи, електрификације пруге, осигурања пруге и увођења нових телекомуникационих линија. У пројекту су дате инвестиционе вредности архитектонског уређења службених места и објеката високоградње на датој прузи.

 Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом имала је циљ да се сагледају сви аспекти постојећег стања пруге и предложе будућа техничка решења и капацитети пруга и станица на овој деоници коридора X за брзине до 120 км/х. Циљ овог пројекта био је такође и прорачун инвестиционе оправданости модернизације и реконструкције дате пруге, у складу са међународним стандардима. У пројекту су имплементирана знања више струка и усмерења: саобраћајна, грађевинска, архитектонска, електро, просторно-урбанистичка, геодетска, геолошка, заштита животне средине и економска. У пројекту су извршена бројна истраживања и дате прогнозе за обим саобраћаја у условима модернизације пруге, те су срачунате инвестиционе вредности реконструкције горњег и доњег строја пруге, објеката на прузи, електрификације пруге, осигурања пруге и увођења нових телекомуникационих линија. У пројекту су дате инвестиционе вредности архитектонског уређења службених места и објеката високоградње на датој прузи.

]]>
Sun, 30 May 2010 12:11:55 +0100 Претходне студије оправданости http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/1248/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
Претходна студија оправданости са генералним пројектом изградње оптичке инфраструктуре на железничкој мрежи Србије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/1250/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5++.html Утврђивање оправданости реализације инвестиције - изградње оптичке инфраструктуре у складу са Генералним пројектом на основу одредби Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, обиму и начину израде Претходне студије оправданости и Студије оправданости за изградњу објеката.

Утврђивање оправданости реализације инвестиције - изградње оптичке инфраструктуре у складу са Генералним пројектом на основу одредби Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, обиму и начину израде Претходне студије оправданости и Студије оправданости за изградњу објеката. 

На основу структуре очекиваних инвестиција у изградњу оптичког кабла и извршене процене додатних улагања у телекомуникациону опрему и приводне оптичке каблове, као и на основу спроведених анализа и утврђених резултата, Претходна студија оправданости доказује претходну финансијску, друштвену и економску оправданост планираних инвестиција, тако да се може закључити да је коначни циљ пројектовање, изградња и експлоатација телекомуникационог система за потребе предузећа ЈП „Железнице Србије", као и за друге заинтересоване кориснике. 

Утврђени финансијски показатељи се за посматрану варијанту налазе у зони исплативости пројекта, што упућује на закључак да се са финансијског аспекта ради о рентабилном улагању. За ЈП „Железнице Србије" је утврђена недвосмислена исплативост реализације предвиђене инвестиције, где у улагању ЈП "Железнице Србије" улаже сопствене коридоре и постојећу грађевинску инфраструктуру. Пројекцијом очекиваних прихода који би настали реализацијом планиране инвестиције, утврђени су потенцијални приходи за заинтересоване субјекте. ]]>
Sun, 30 May 2010 12:13:31 +0100 Претходне студије оправданости http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/1250/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5++
Претходна Студија оправданости са Генералним пројектом третмана отпадних вода за Термоелектране Костолац А и Б http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/1252/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86+%D0%90+%D0%B8+%D0%91.html Претходна Студија оправданости са Генералним пројектом третмана отпадних вода за Термоелектране Костолац А и Б, конципирана је на основу достигнутог сазнања да решавање проблема квалитета и количине отпадне воде представља неопходност и у сегменту производње електричне енергије.

 Претходна Студија оправданости са Генералним пројектом третмана отпадних вода за Термоелектране Костолац А и Б, конципирана је на основу достигнутог сазнања да решавање проблема квалитета и количине отпадне воде представља неопходност и у сегменту производње електричне енергије.

Студија је подељена у логичне целине према Програмском задатку, по објектима: ТЕКО А и ТЕКО Б, и по радовима: Претходни радови, Генерални пројекат третмана отпадних вода, Претходна студија оправданости.

Претходни радови за сваку од ТЕ (ТЕКО А и Б) садрже информације: о месту настанка отпадних вода, количини и квалитету отпадних вода, начину сакупљања, каналисања и испуштања отпадних вода, о комплетном билансу количина вода и отпадних вода на два нивоа (на нивоу целе ТЕ и на нивоу појединачних објеката/система), крајњем реципијенту, утицају отпадних вода на крајњи реципијент и потреби пречишћавања отпадних вода у складу са важећом домаћом законском регулативом и уз уважавање ЕУ стандарда. Претходни радови садрже резултате мерења квалитета/квантитета отпадних вода вршених од стране акредитованих и овлашћених лабораторија.

Генерални пројекат разрађује три варијантна решења за третман: зауљене отпадне воде у ТЕКО А, зауљене у ТЕКО Б и атмосферске отпадне воде у ТЕКО Б. Дата је спецификација опреме за свако од предложених решења као и процена инвестиционих и оперативних трошкова. На крају, дат је предлог варијантног решења третмана отпадних вода. Предложено решење са свим наведеним детаљима представља полазну основу за даље фазе пројектовања.

Претходна студија оправданости са генералним пројектом је документ који пружа аналитичко-документациону основу за оцену предложених варијантних решења постројења за пречишћавање зауљених отпадних вода у Термоелектранама Костолац А и Б са економског аспекта.

]]>
Sun, 30 May 2010 12:15:35 +0100 Претходне студије оправданости http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/1252/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86+%D0%90+%D0%B8+%D0%91