Печать Печать

Отправить другу

Студије проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије"

Година реализације: 2006 - 2007

За потребе ЈП "Железнице Србије", у периоду од 2006. до 2007. реализована је студија " Проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије". Истраживања су спроведена у више фаза, а добијени резултати су систематизовани на следећи начин:

• добијена је комплетна слика квалитета воде за пиће у свим објектима ЈП "Железнице Србије", 

• дат је приказ хидрогеолошких карактеристика терена, 

• дат је пресек стања водоводних инсталација, 

• урађен је катастар загађивача, 

• извршена је процена угрожености корисника, 

• предложени су приоритети за решавање идентификованих проблема и мере заштите.

Возврат