Печать Печать

Отправить другу

Оправданост дислокације капиталних инфраструктурних објеката и речних токова у функцији развоја површинске експлоатације угља у колубарском басену

Година реализације: 2005

Циљ ове студије је да се на основу техно-економске анализе оцени оправданост дислокације капиталних објеката по основним експлоатационим пољима и предложе правци развоја површинске експлоатације у Колубарском басену.

Сложеност постављеног циља је условила мултидисциплинарни приступ, па су у изради учествовали експерти из области рударства, саобраћаја, хидроградње, планирања и уређења простора, заштите животне средине и економије.

На основу наведених анализа и одговарајућих решења

• дата је техно-економска оцена оправданости и специфичност реализације дислокације капиталних објеката по основним експлоатационим пољима и коридорима, 

• утврђена је динамика реализације дислокације капиталних објеката у функцији развоја површинске експлоатације угља у Колубарском басену, 

• предложени правци развоја поршинске експоатације у Колубарском басену са аспекта дислокације третираних објеката. 

Возврат