Печать Печать

Отправить другу

Студија - дефинисање елемената стратегије потпуне интеграције система градско - приградске железнице "Беовоз" у систем јавног градског и приградског превоза путника у Београду

 Полазећи од чињенице да се транспортни ситем града Београда непрестано развија са циљем постизања и очувања одрживости, наметнула се потреба за усклађивањем и обједињавањем низа функција појединих актера унутар градског транспортног система. Подсистем "Беовоз" је део транспортног система Железнице Србије са примарном функцијом обављања превоза путника на релацијама унутар Београдског железничког чвора са појединим продуженим линијама према ширем гравитационом подручју града Београда (Ваљево, Младеновац, Стара Пазова, Панчево). У оквиру ове функције, подсистем "Беовоз" обавља и функцију превоза путника унутар градског подручја Београда на релацијама: Батајница - Панчевачки мост (Овча), Батајница - Ресник и Ресник - Панчевачки мост(Овча). Обим услуга и ниво квалитета услуга које пружа овај подсистем није на задовољавајућем нивоу па је у студији дат предлог мера и активности, као и могући модели организације и управљања "Беовозом" у циљу интеграције у систем јавног градског превоза путника у Београду .

Возврат