Печать Печать

Отправить другу

Истраживање транспортног тржишта у путничком саобраћају и присутност железнице на њему - II фаза

Година реализације: 2008

 Циљ истраживања - студије је било добијање конкретних резултата о карактеристикама тражње за саобраћајним услугама у већим градовима на нивоу Републике Србије. У овој фази истраживања су сагледани сви релевантни глобални елементи тражње у путничком саобраћају, али и низ конкретних детаља у јасно структурисаним сегментима тржишта по карактеру, времену, простору, виду саобраћаја и афинитетима корисника.

Прикупљени су, обрађени и презентирани подаци о укупној мобилности становништва по врстама превозног средства и врстама путовања, као и ставови корисника у вези избора превозног средства.

У функцији овако постављених глобалних циљева, добијени подаци омогућују да се детаљније сагледа мобилност становништва у функцији социо-економских карактеристика, карактеристика и доступности понуде саобраћајних услуга, врсте кретања у простору и времену и објективних и субјективних личних преференција.
Возврат