Саобраћајни институт ЦИП :: Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/ostale.jpg?thumbId=789&fileSize=11329&contentType=image/jpeg&lastModified=1276254405000 Саобраћајни институт ЦИП :: Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/rss.html Израда студије и пратеће техничке документације за финансирање завршетка београдског железничког чвора од стране Кувајтског фонда за развој http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1634/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%87%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98.html Пројекат се састоји из економско-финансијског и техничког дела. У оквиру економско-финансијског дела извршено је истраживање тржишта и спроведена углавном економска анализа.

Пројекат се састоји из економско-финансијског и техничког дела. У оквиру економско-финансијског дела извршено је истраживање тржишта и спроведена углавном економска анализа. У оквиру техничког дела дефинисани су циљ и опис пројекта, утврђене су његове основне техничке компоненте, дата је процена трошкова реализације са структуром инвестиција, и са динамичким и финансијским планом имплементације пројекта. Поред наведеног, у овом делу, дат је и утицај пројекта на животну средину, размотрено је питање експлоатације, одржавања и потреба за обуком.

]]>
Tue, 3 Sep 2013 14:39:02 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1634/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%87%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98
Истраживање транспортног тржишта у путничком саобраћају и присутност железнице на њему - II фаза http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1232/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D1%83+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%9A%D0%B5%D0%BC%D1%83+-+II+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0.html Циљ истраживања - студије је било добијање конкретних резултата о карактеристикама тражње за саобраћајним услугама у већим градовима на нивоу Републике Србије. У овој фази истраживања су сагледани сви релевантни глобални елементи тражње у путничком саобраћају, али и низ конкретних детаља у јасно структурисаним сегментима тржишта по карактеру, времену, простору, виду саобраћаја и афинитетима корисника.

 Циљ истраживања - студије је било добијање конкретних резултата о карактеристикама тражње за саобраћајним услугама у већим градовима на нивоу Републике Србије. У овој фази истраживања су сагледани сви релевантни глобални елементи тражње у путничком саобраћају, али и низ конкретних детаља у јасно структурисаним сегментима тржишта по карактеру, времену, простору, виду саобраћаја и афинитетима корисника.

Прикупљени су, обрађени и презентирани подаци о укупној мобилности становништва по врстама превозног средства и врстама путовања, као и ставови корисника у вези избора превозног средства.

У функцији овако постављених глобалних циљева, добијени подаци омогућују да се детаљније сагледа мобилност становништва у функцији социо-економских карактеристика, карактеристика и доступности понуде саобраћајних услуга, врсте кретања у простору и времену и објективних и субјективних личних преференција. ]]>
Sat, 29 May 2010 18:39:32 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1232/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D1%83+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%9A%D0%B5%D0%BC%D1%83+-+II+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
Израда студије у циљу унапређења режима кретања теретних возила кроз град ради снадбевања http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1234/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D1%86%D0%B8%D1%99%D1%83+%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0.html Дефинисани основни задатак Студије унапређења режима рада кретања теретних возила кроз Београд ради снадбевања је био да се на основу критичке анализе промена у саобраћају и промена у привреди сагледају све одредбе наведених решења и предложе њихове измене у циљу унапређења теретног саобраћаја у Београду (подручјем истраживања обухваћен је простор 10 градских општина) и смањивања еколошких утицаја и побољшања услова живота.

 Дефинисани основни задатак Студије унапређења режима рада кретања теретних возила кроз Београд ради снадбевања је био да се на основу критичке анализе промена у саобраћају и промена у привреди сагледају све одредбе наведених решења и предложе њихове измене у циљу унапређења теретног саобраћаја у Београду (подручјем истраживања обухваћен је простор 10 градских општина) и смањивања еколошких утицаја и побољшања услова живота.

 

Циљеви израде наведене студије су:  

-сагледавање и анализа потреба за транзитним теретним саобраћајем,

-анализа потреба за снадбевањем,

-процена утицаја транзитног теретног саобраћаја и снадбевања на функционисање саобраћајног система,

-генерисање више варијанти за режим транзитног теретног саобраћаја и снадбевања,

-анализа ефеката постојећих решења за транзитни теретни саобраћај и снадбевање, 

-вредновање и избор најбоље варијанте за режим транзитног теретног саобраћаја и снадбевања, 

-предлог нормативних аката којима ће Град нормативно уредити режим транзитног теретног саобраћаја и снадбевања , 

-дефинисање начина праћења ефеката и евалуација решења.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:40:46 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1234/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D1%86%D0%B8%D1%99%D1%83+%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0
Студија - дефинисање елемената стратегије потпуне интеграције система градско - приградске железнице "Беовоз" у систем јавног градског и приградског превоза путника у Београду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1236/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+-+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE+-+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%22%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%22+%D1%83+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+.html Полазећи од чињенице да се транспортни ситем града Београда непрестано развија са циљем постизања и очувања одрживости, наметнула се потреба за усклађивањем и обједињавањем низа функција појединих актера унутар градског транспортног система. Подсистем "Беовоз" је део транспортног система Железнице Србије са примарном функцијом обављања превоза путника на релацијама унутар Београдског железничког чвора са појединим продуженим линијама према ширем гравитационом подручју града Београда (Ваљево, Младеновац, Стара Пазова, Панчево).

 Полазећи од чињенице да се транспортни ситем града Београда непрестано развија са циљем постизања и очувања одрживости, наметнула се потреба за усклађивањем и обједињавањем низа функција појединих актера унутар градског транспортног система. Подсистем "Беовоз" је део транспортног система Железнице Србије са примарном функцијом обављања превоза путника на релацијама унутар Београдског железничког чвора са појединим продуженим линијама према ширем гравитационом подручју града Београда (Ваљево, Младеновац, Стара Пазова, Панчево). У оквиру ове функције, подсистем "Беовоз" обавља и функцију превоза путника унутар градског подручја Београда на релацијама: Батајница - Панчевачки мост (Овча), Батајница - Ресник и Ресник - Панчевачки мост(Овча). Обим услуга и ниво квалитета услуга које пружа овај подсистем није на задовољавајућем нивоу па је у студији дат предлог мера и активности, као и могући модели организације и управљања "Беовозом" у циљу интеграције у систем јавног градског превоза путника у Београду .

]]>
Sat, 29 May 2010 18:43:05 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1236/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0+-+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE+-+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%22%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%22+%D1%83+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+
Реализација аутоматског мобилног система за благовремено реаговање и обавештавање у случају акцидента при железничком транспорту опасних материја http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1238/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%83+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98%D1%83+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0.html Систем је конципиран тако да има, две хардверске компоненте - мобилну и стационарну. Мобилна компонента је лоцирана у возу који транспортује опасне материје и која у случају акцидента аутоматски у реалном времену мери потребне метеоролошке параметре и положај воза (коришћењем ГПС), и те податке аутоматски (коришћењем ГСМ мреже) прослеђује до крајњег корисника (Центра у ЈП "Железнице Србије"). Стационарна компонента је лоцирана у самом Центру ЈП "Железнице Србије", и служи за обраду, меморисање и приказивање податка примљених од мобилне компоненте.

Систем је конципиран тако да има, две хардверске компоненте - мобилну и стационарну. Мобилна компонента је лоцирана у возу који транспортује опасне материје и која у случају акцидента аутоматски у реалном времену мери потребне метеоролошке параметре и положај воза (коришћењем ГПС), и те податке аутоматски (коришћењем ГСМ мреже) прослеђује до крајњег корисника (Центра у ЈП "Железнице Србије"). Стационарна компонента је лоцирана у самом Центру ЈП "Железнице Србије", и служи за обраду, меморисање и приказивање податка примљених од мобилне компоненте. 

Синергистичко дејство мобилне и стационарне компоненте омогућава да се у случају акцидента, у реалном времену прати распростирање загађујућих материја и тако омогући да се добије процена угрожености околине места на којем је до акцидента дошло. На основу извршене процене ће бити могуће да се правовремено спроведу мере заштите у циљу минимизирања негативних утицаја хемијског акцидента на становништво и животну средину.

Реализовани Систем треба да омогући да се подаци о акциденту и процени угрожености околине прате како у ЈП "Железнице Србије", тако и у одговарајућим центрима за обавештавање, јављање и узбуњивање или пак у посебном центру за праћење опасних материја. Посебан део софтвера ће омогућавати да се врши симулација акцидената, што ће омогућити израду сценарија за поступање у случају акцидента.
. ]]>
Sat, 29 May 2010 18:44:08 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1238/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%83+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98%D1%83+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
Анализа остварених губитака са аспекта продуженог бављења теретних возова у заједничкој станици (Димитровград, Шид, Ристовац, Суботица) у функцији неусклађености рада железничких и државних органа Републике Србије и предлог мера у циљу смањења трошкова на ЖС http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1240/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%28%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%2C+%D0%A8%D0%B8%D0%B4%2C+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%2C+%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%29+%D1%83+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D1%83+%D1%86%D0%B8%D1%99%D1%83+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%96%D0%A1.html Израда овог пројекта је имала циљ да истражи и квантификује разлоге продуженог бављења возова у пограничним станицама. Возови који транзитирају пруге на Коридору X кроз Србију, остварују додатне губитке у самим граничним станицама, што утиче на увећане трошкове превоза и увећање губитака на основу одступања од реда вожње. У граничним станицама истражене су и анализиране све технолошке операције везане за обраду теретних возова укључујући и операције везане за рад осталих државних служби (полиција, царина, инспекцијски органи) као и времена њиховог трајања

Израда овог пројекта је имала циљ да истражи и квантификује разлоге продуженог бављења возова у пограничним станицама. Возови који транзитирају пруге на Коридору X кроз Србију, остварују додатне губитке у самим граничним станицама, што утиче на увећане трошкове превоза и увећање губитака на основу одступања од реда вожње. У граничним станицама истражене су и анализиране све технолошке операције везане за обраду теретних возова укључујући и операције везане за рад осталих државних служби (полиција, царина, инспекцијски органи) као и времена њиховог трајања. На основу сагледавања стварних потреба, у пројекту су приказана стварно потребна времена, технолошке операције и предлог мера у складу са свим технолошким задацима и важећим упутствима и прописима на ЖС и државним органима. На основу спроведене анализе и упоређења постојећег стања, квантификовани су губици који се остварују у функционисању железничког саобраћаја као и уштеде које се могу остварити применом предложених мера. Пројекат је урађен за граничне станице: Димитровград, Ристовац, Шид и Суботица. 

]]>
Sat, 29 May 2010 18:45:45 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1240/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%28%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%2C+%D0%A8%D0%B8%D0%B4%2C+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%2C+%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%29+%D1%83+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D1%83+%D1%86%D0%B8%D1%99%D1%83+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%96%D0%A1
Стратегија развоја општине Панчево http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1242/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html У складу са Пројектним задатком и методологијом, израда студије "Стратегија развоја општине Панчево" се одвијала кроз три фазе, при чему је иза сваке фазе следила стручна или јавна расправа како би се на основу примедби, сугестија и додатних информација, вршила потребна доградња и разрада Студије до завршне верзије.

У складу са Пројектним задатком и методологијом, израда студије "Стратегија развоја општине Панчево" се одвијала кроз три фазе, при чему је иза сваке фазе следила стручна или јавна расправа како би се на основу примедби, сугестија и додатних информација, вршила потребна доградња и разрада Студије до завршне верзије.

У првој фази је урађен полазни материјал под насловом Прелиминарно дефинисање услова и претпоставки будућег развоја општине Панчево о коме је вођена стручна расправа између Наручиоца и Обрађивача. На основу те расправе и додатних истраживања, сачињена је Прва верзија нацрта у децембру 2004. године, која је током месеца марта била на расправи на свим Одборима и телима Регионалне привредне Коморе и на стручним телима Наручиоца (Дирекције за изградњу и уређење Панчева), а у априлу 2005. године извршена је презентација руководству Општине Панчево.

У другој фази Саобраћајни институт ЦИП је, на основу сугестија из јавне расправе и у међувремену објављених докумената урађених на нивоу Републике и Покрајине о одрживом развоју (Национална стратегија Србије за придруживање СЦГ европској Унији, Влада РС, јун 2005. године; Декларација о одрживом развоју у градовима Србије и, Стратегија локалног одрживог развоја, СКГ, мај 2005.) и других извора, извршио одговарајуће измене и допуне првобитног нацрта.

У трећој фази, измењен и допуњен Нацрт Стратегије развоја општине Панчево је после презентације стручном скупу организованом од стрaне Наручиоца у јулу 2005. преко општинског сајта на Интернету био доступан грађанима Панчева, осталим заинтересованим субјекатима и широј стручној и политичкој јавности са могућношћу реаговања до 15.септебра 2005.године. По истеку тог рока и добијеног Детаљног извештаја Комисије за стручни надзор о коначној верзији Нацрта Стратегије развоја Панчева са предлозима и примедбама из септембра 2005.године, урађена је коначна верзија Студије.

Саобраћајни институт ЦИП је овакав сложен поступак израде Стратегије је спровео уз уважавање савремених принципа планирања одрживог развоја, а нарочито поштујући захтеве да се она израђује на транспарентан начин ради усаглашавања интереса и циљева развоја, као и уз одговорност свих субјеката локалне заједнице.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:46:54 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1242/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
Оправданост дислокације капиталних инфраструктурних објеката и речних токова у функцији развоја површинске експлоатације угља у колубарском басену http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1244/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D1%99%D0%B0+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%83.html Циљ ове студије је да се на основу техно-економске анализе оцени оправданост дислокације капиталних објеката по основним експлоатационим пољима и предложе правци развоја површинске експлоатације у Колубарском басену.

Циљ ове студије је да се на основу техно-економске анализе оцени оправданост дислокације капиталних објеката по основним експлоатационим пољима и предложе правци развоја површинске експлоатације у Колубарском басену.

Сложеност постављеног циља је условила мултидисциплинарни приступ, па су у изради учествовали експерти из области рударства, саобраћаја, хидроградње, планирања и уређења простора, заштите животне средине и економије.

На основу наведених анализа и одговарајућих решења

• дата је техно-економска оцена оправданости и специфичност реализације дислокације капиталних објеката по основним експлоатационим пољима и коридорима, 

• утврђена је динамика реализације дислокације капиталних објеката у функцији развоја површинске експлоатације угља у Колубарском басену, 

• предложени правци развоја поршинске експоатације у Колубарском басену са аспекта дислокације третираних објеката. 

]]>
Sat, 29 May 2010 18:48:27 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1244/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D1%99%D0%B0+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%83
Студије проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије" http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1246/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%83++%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%22.html За потребе ЈП "Железнице Србије", у периоду од 2006. до 2007. реализована је студија " Проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије".

За потребе ЈП "Железнице Србије", у периоду од 2006. до 2007. реализована је студија " Проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије". Истраживања су спроведена у више фаза, а добијени резултати су систематизовани на следећи начин:

• добијена је комплетна слика квалитета воде за пиће у свим објектима ЈП "Железнице Србије", 

• дат је приказ хидрогеолошких карактеристика терена, 

• дат је пресек стања водоводних инсталација, 

• урађен је катастар загађивача, 

• извршена је процена угрожености корисника, 

• предложени су приоритети за решавање идентификованих проблема и мере заштите.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:49:52 +0100 Истраживачко развојне студије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/1246/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%83++%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%22