Саобраћајни институт ЦИП :: Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/kons.jpg?thumbId=1001&fileSize=10070&contentType=image/jpeg&lastModified=1276703847000 Саобраћајни институт ЦИП :: Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/rss.html Главни пројекат моста преко реке Лим у Пријепољу http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1614/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+.html Друмско пешачки мост је континуални носач на 3 поља, распона L=30+41+30=101,0m, израђен од преднапрегнутог бетона. Налази се око 150м узводно од ушћа реке Милешевке у Лим, и спаја градско језгро града Пријепоља, са левом обалом реке и простором који је погодан за даљи развој града.

Због услова нивоа великих вода испод моста и нивелетног уклапња у саобраћајнице на левој и десној обали , мост је морао имати малу статичку висину конструкције, што је уз услов ширине коловоза и пешачких стаза, условило да се мост формира из два паралелна сандука.

Река Лим , која је у овом пределима планинска река , има велике осцилације нивоа вода, захтева објекте који су дубоко фундирани у квалитетним материјалима. Овај мост је фундиран у магматским стенама (дијабазима).

Мост је предвиђен за друмски и пешачки саобраћај и има укупну ширину коловоза од B=13.05m. Мост је испитан теретом од 120т, и одговара категорији градских мостова.

]]>
Mon, 13 Dec 2010 15:43:09 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1614/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+
Стручни надзор на адаптацији, реконструкцији и доградњи постојећих и изградњи новопланираних објеката Комплекса национално референтних лабораторија за безбедност ланца исхране и банке биљних гена Републике Србије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1558/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5.html Стручни надзор на адаптацији, реконструкцији и доградњи постојећих и изградњи новопланираних објеката Комплекса национално референтних лабораторија за безбедност ланца исхране и банке биљних гена Републике Србије ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:18:22 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1558/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5 Стручни надзор на радовима рестаурације и конзервације више објеката у оквиру комплекса Београдска тврђава http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1556/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html Стручни надзор на радовима рестаурације и конзервације више објеката у оквиру комплекса Београдска тврђава ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:15:03 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1556/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Реконструкција дела главног напојног цевовода за систем водоснабдевања Тополе и радова на реконструкцији филтерских поља за пречишћавање питких вода (ПППВ) у Јарменовцима http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1560/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%28%D0%9F%D0%9F%D0%9F%D0%92%29+%D1%83+%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0.html Реконструкција дела главног напојног цевовода за систем водоснабдевања Тополе и радова на реконструкцији филтерских поља за пречишћавање питких вода (ПППВ) у Јарменовцима ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:20:34 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1560/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%28%D0%9F%D0%9F%D0%9F%D0%92%29+%D1%83+%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0 Стручни надзор на изградњи канализације употребљених вода у насељу "Парлог" у Општини Голубац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1562/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%83+%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B3%22+%D1%83+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86.html Стручни надзор на изградњи канализације употребљених вода у насељу "Парлог" у Општини Голубац ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:21:42 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1562/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%83+%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B3%22+%D1%83+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86 Пројектантски надзор на изградњи пијаце Зелени венац у Београду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1564/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B5+%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Пројектантски надзор на изградњи пијаце Зелени венац у Београду ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:22:27 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1564/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B5+%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83 Стручни надзор на изградњи и реконструкцији објеката и индивидуалних стамбених објеката погођених земљотресом у Колубарском региону http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1566/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC+%D1%83+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83.html ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:33:14 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1566/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC+%D1%83+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83 Инжењеринг услуга за извођење радова текућег одржавања објекта пословне зграде ЈП "Железнице Србије" у Београду (уличне фасаде и архитектонско-декоративно осветљење ) http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1568/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%88%D0%9F+%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%22+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%28%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%B8++%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%29.html Инжењеринг услуга за извођење радова текућег одржавања објекта пословне зграде ЈП "Железнице Србије" у Београду (уличне фасаде и архитектонско-декоративно осветљење ) ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:35:26 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1568/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%88%D0%9F+%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%22+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%28%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%B8++%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%29 Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији пословног објекта у Булевару Краља Александра бр.15 у Београду, зграда Министарства економије и регионалног развоја и у објекту зграде Републичке Владе у Немањиној бр.11. http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1570/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D0%B1%D1%80.15+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%2C+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%B1%D1%80.11..html Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији пословног објекта у Булевару Краља Александра бр.15 у Београду, зграда Министарства економије и регионалног развоја и у објекту зграде Републичке Владе у Немањиној бр.11.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 00:37:02 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1570/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D0%B1%D1%80.15+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%2C+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%B1%D1%80.11.
Инжењеринг услуга (израда главног пројекта и стручни надзор) на изградњи објеката железничке станице Рума, реконструкцији и надградњи железничке станице Чачак и радова текућег одржавања железничке станице Вршац http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1572/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%28%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%29+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B0%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA++%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86.html Инжењеринг услуга (израда главног пројекта и стручни надзор) на изградњи објеката железничке станице Рума, реконструкцији и надградњи железничке станице Чачак и радова текућег одржавања железничке станице Вршац ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:46:01 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1572/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%28%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%29+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B0%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA++%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%B3+%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86 Консалтинг услуга и стручни надзор на извођењу радова комуналног опремања радне зоне у делу Блока 74 у Новом Кнежевцу http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1574/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+74+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83.html Консалтинг услуга и стручни надзор на извођењу радова комуналног опремања радне зоне у делу Блока 74 у Новом Кнежевцу ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:48:49 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1574/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+74+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83 Стручни надзор над извођењем радова на санацији, реконструкцији и адаптацији објекта Архива Србије у Железнику, зграде Капетаније у Београду, зграде МИП-а у Немањиној улици (санација и сређивање вертикале Д1), Педагошког музеја http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1576/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%2C+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%2C+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%98%D0%9F-%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%28%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%941%29%2C+%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98%D0%B0.html Стручни надзор над извођењем радова на санацији, реконструкцији и адаптацији објекта Архива Србије у Железнику, зграде Капетаније у Београду, зграде МИП-а у Немањиној улици (санација и сређивање вертикале Д1), Педагошког музеја

]]>
Wed, 16 Jun 2010 00:49:32 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1576/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%2C+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%2C+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%98%D0%9F-%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%28%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%941%29%2C+%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98%D0%B0
Хидрограђевински надзор за радове измештања и регулације корита реке Колубаре у зони ПК "Тамнава - Источно поље" - I фаза http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1578/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D1%83+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%9F%D0%9A+%22%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+-+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5%22+-+I+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0.html Хидрограђевински надзор за радове измештања и регулације корита реке Колубаре у зони ПК "Тамнава - Источно поље" - I фаза ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:57:23 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1578/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D1%83+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%9F%D0%9A+%22%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+-+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5%22+-+I+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0 Надзор на адаптацији и санацији постројења за пречишћавање воде за пиће општина Љиг http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1580/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%9B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%89%D0%B8%D0%B3.html Надзор на адаптацији и санацији постројења за пречишћавање воде за пиће општина Љиг ]]> Wed, 16 Jun 2010 00:59:54 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1580/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%9B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%89%D0%B8%D0%B3 Стручни надзор на изградњи инфраструктурних објеката на граничном прелазу "Хоргош", и на граничном прелазу Прешево, финансирано из кредита Европске Агенције за Реконструкцију http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1582/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83+%22%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%88%22%2C+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83.html Стручни надзор на изградњи инфраструктурних објеката на граничном прелазу "Хоргош", и на граничном прелазу Прешево, финансирано из кредита Европске Агенције за Реконструкцију ]]> Wed, 16 Jun 2010 01:01:03 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1582/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83+%22%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%88%22%2C+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83 Стручни надзор на изградњи стамбено пословних објеката у блоковима 2.13 и 2.14 у насељу Камендин у Земуну и у блоку 61 у Новом Београду у просторно-функционалној целини (ПФЦ) 10 и у ПФЦ 29 у блоку 63 http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1584/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0+2.13+%D0%B8+2.14+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%83+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D1%83+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%83+%D0%B8+%D1%83+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83+61+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%28%D0%9F%D0%A4%D0%A6%29+10+%D0%B8+%D1%83+%D0%9F%D0%A4%D0%A6+29+%D1%83+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83+63.html Стручни надзор на изградњи стамбено пословних објеката у блоковима 2.13 и 2.14 у насељу Камендин у Земуну и у блоку 61 у Новом Београду у просторно-функционалној целини (ПФЦ) 10 и у ПФЦ 29 у блоку 63

]]>
Wed, 16 Jun 2010 01:03:35 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1584/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0+2.13+%D0%B8+2.14+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%83+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D1%83+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%83+%D0%B8+%D1%83+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83+61+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%28%D0%9F%D0%A4%D0%A6%29+10+%D0%B8+%D1%83+%D0%9F%D0%A4%D0%A6+29+%D1%83+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83+63
Стручни надзор на рехабилитацији Ваљевске болнице (Нова зграда пулмологије) и Здравственог центра "Студеница" у Краљеву (УЛР) http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1586/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5%29+%D0%B8++%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%22%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22+%D1%83+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%83+%28%D0%A3%D0%9B%D0%A0%29.html Стручни надзор на рехабилитацији Ваљевске болнице (Нова зграда пулмологије) и Здравственог центра "Студеница" у Краљеву (УЛР) ]]> Wed, 16 Jun 2010 01:09:42 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1586/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5%29+%D0%B8++%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%22%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22+%D1%83+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%83+%28%D0%A3%D0%9B%D0%A0%29 Надзор над радовима рашчишћавања остатака ТК торња на Авали и емисионе станице "Иришки Венац" на Фрушкој Гори http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1588/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9A+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%22+%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8.html Надзор над радовима рашчишћавања остатака ТК торња на Авали и емисионе станице "Иришки Венац" на Фрушкој Гори ]]> Wed, 16 Jun 2010 01:12:18 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1588/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9A+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%22+%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8 Руковођење и вршење стручног надзора на обнови дела комплекса торња на Авали http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1590/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html Руковођење и вршење стручног надзора на обнови дела комплекса торња на Авали

]]>
Wed, 16 Jun 2010 01:15:09 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1590/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8
Стручни надзор на санацији главног терена ФК "Црвена звезда" и терена омладинске школе фудбала (терен 5) у склопу комплекса стадиона ФК "Црвена звезда" http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1592/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9A+%22%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%28%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD+5%29+%D1%83+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9A+%22%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22.html Стручни надзор на санацији главног терена ФК "Црвена звезда" и терена омладинске школе фудбала (терен 5) у склопу комплекса стадиона ФК "Црвена звезда" ]]> Wed, 16 Jun 2010 01:23:07 +0100 Стручни надзор http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/strucniNadzor/story/1592/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9A+%22%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%28%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD+5%29+%D1%83+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9A+%22%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22