Саобраћајни институт ЦИП :: Урбанистичка документација http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/urbanistickaDokumentacija/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-urbanisticka_dok.jpg?thumbId=971&fileSize=10991&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694423000 Саобраћајни институт ЦИП :: Урбанистичка документација http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/urbanistickaDokumentacija/rss.html Урбанистичко - архитектонски конкурс за унапређење ромског насеља Грдичка коса 2 у Краљеву http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/urbanistickaDokumentacija/story/1449/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+-+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0+2+%D1%83+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%83.html Општинска стамбена агенција Краљево у оквиру Програма становања и трајне интеграције избеглица – SIRP, у сарадњи са Савезом архитеката Србије огласило је први урбанистичко-архитектонски конкурс у Србији за Унапређење ромског насеља „Грдичка Коса 2“ у Краљеву. Основни циљ пројекта Одрживо унапређење и регуларизација ромског насеља Грдичка коса 2 у Краљеву је да подржи инклузију и интеграцију Рома, становника насеља „Грдичка коса 2“ у градску структуру Краљева. Пројекат унапређења овог ромског насеља је истакнут као приоритет у акционом плану Општинске стамбене стратегије и разрађен је кроз блиску сарадњу општинских власти у Краљеву и Општинске стамбене агенције. Покретање пројекта иницирано је Споразумом о сарадњи између UN-HABITAT SIRP-а и Општинске стамбене агенције. Урбанистичко решење Саобраћајног института ЦИП је уважило све специфичности овог конкурса.

Општинска стамбена агенција Краљево у оквиру Програма становања и трајне интеграције избеглица - SIRP, у сарадњи са Савезом архитеката Србије огласило је први урбанистичко-архитектонски конкурс у Србији за Унапређење ромског насеља „Грдичка Коса 2" у Краљеву. Основни циљ пројекта Одрживо унапређење и регуларизација ромског насеља Грдичка коса 2 у Краљеву је да подржи инклузију и интеграцију Рома, становника насеља „Грдичка коса 2" у градску структуру Краљева. Пројекат унапређења овог ромског насеља је истакнут као приоритет у акционом плану Општинске стамбене стратегије и разрађен је кроз блиску сарадњу општинских власти у Краљеву и Општинске стамбене агенције. Покретање пројекта иницирано је Споразумом о сарадњи између UN-HABITAT SIRP-а и Општинске стамбене агенције.

Урбанистичко решење Саобраћајног института ЦИП је уважило све специфичности овог конкурса.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 00:40:07 +0100 Урбанистичка документација http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/urbanistickaDokumentacija/story/1449/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+-+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0+2+%D1%83+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%83