Саобраћајни институт ЦИП :: Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/medjunarodniProjekti/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/Untitled-21.jpg?thumbId=955&fileSize=7050&contentType=image/jpeg&lastModified=1276691503000 Саобраћајни институт ЦИП :: Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/medjunarodniProjekti/rss.html Главни пројекат електрификације пруге Никшић-Подгорица http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/medjunarodniProjekti/story/1220/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82++%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+++%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+.html Електрификација комплетне пруге са пратећом опремом и објектима у склопу које су урађени пројекти контактне мреже

Електрификација комплетне пруге са пратећом опремом и објектима у склопу које су урађени пројекти контактне мреже.  

]]>
Sat, 29 May 2010 18:21:41 +0100 Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/medjunarodniProjekti/story/1220/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82++%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+++%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+
Нострификација Главних пројеката Чешке фирме „ЕЖ“ за електровучну поставницу „Подгорица“ и постројење за секционисање са неутралном секцијом „Даниловград“, железница Црне Горе http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/medjunarodniProjekti/story/1222/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5+%E2%80%9E%D0%95%D0%96%E2%80%9C+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%E2%80%9E%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%E2%80%9C+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+%E2%80%9E%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%2C+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5.html Нострификација Главних пројеката електровучне поставнице „Подгорица“ и постројења за секционисање са неутралном секцијом „Даниловград“ са усклађивањем пројеката са регулативом у Црној Гори.

Нострификација Главних пројеката електровучне поставнице „Подгорица" и постројења за секционисање са неутралном секцијом „Даниловград" са усклађивањем пројеката са регулативом у Црној Гори.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:22:50 +0100 Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/medjunarodniProjekti/story/1222/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5+%E2%80%9E%D0%95%D0%96%E2%80%9C+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%E2%80%9E%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%E2%80%9C+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+%E2%80%9E%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%2C+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
Остали међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/medjunarodniProjekti/story/1341/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.html Ирак, Иран, Либија, Сирија, Алжир

ИРАК

Пруга Багхдад - Асхакад
извештај о пројекту и грађевински услови

Дауир - Маyмоунах аутопут
идејни пројекти, дужина 170 км

Ислах - Салам аутопут
идејни пројекти, дужина 67 км

Саллам - Маyмоунах аутопут
идејни пројекти, дужина 150 км

ИРАН

Пруга Кандар - Бандар Абас
услови за изградњу 60 км дуге деонице магистралне пруге

ЛИБИЈА

Пруга Мисурата - Брац - Себха
геодетско снимање, идејни и главни пројекти
једноколосечна пруга дуга 960 км за брзине од 160 км/х
пројекти 13 мостова, укупна дужина 1028 м

Пруга у подручју Таманхинт
идејни и главни пројекти
једноколосечна пруга дуга 35 км

Лука Мисурата
идејни пројекти повезивања колосека у луци

Општина Мурзук
консултантске услуге при изградњи стамбеног и пословног центра

Триполи
Генерални урбанистички план - улично осветљење

Путеви који повезују градове Јефрен и Јадо
идејни и главни пројекти путева који повезују Јефрен и Јадо, укупна дужина 32км

СИРИЈА

Пруга Дир. Р. Дор - Камал
пројектни захтеви, дужина 160 км

АЛЖИР

Пруга Аин Лила - Тебеса
услови за пројектовање пруге дуге 150 км

Пруга Kонстантине - Дискра
реконструкција пруге дуге 170 км

ЈОРДАН

Вадисагра
технички услови и идејни пројекти комерцијалног и пословног центра са свим пратећим садржајима, 38.000 м2

НЕМАЧКА

Дрезден
главни пројекти фабрике фармацеутских производа, топлане и складишта у Дрездену

ИТАЛИЈА

Венеција
идејни пројекат подвожњака испод регионалне пруге у области Венето

РУСИЈА

Хотелски комплекс у Лењинграду (Санкт Петербург)
идејни и главни пројекат
пројекат хотела и приступних путева и пруга

УКРАЈИНА

Лука Рени на Дунаву
идејни и главни пројекат
пројекат луке и складишта, путева и пруга

КЕНИЈА

Момбаса
технички услови и идејни пројекат хотелског комплекса и центра за рекреацију

ГАБОН

Ламбарен, Порт Гентиле, Францевиле, Акеина, Окондга, Лекона
идејни и главни пројекти и надзор над изградњом улица, укупна дужина 350 км

Акеина, Окондга, Лекона
идејни и главни пројекти и надзор над изградњом градских аеродрома

ГВИНЕЈА

Пруга Тимбо - Конаирн
услови за пројектовање пруге дуге 340 км

БУРКИНА ФАСО

Пруга Уагадугу - граница са Обалом Слоноваче
услови за изградњу пруге дуге 340 км предвиђену за теретни саобраћај

ТАНЗАНИЈА

Дар Ес Салам
студија изводљивости за градски тролејбуски превоз

ХОНДУРАС

услови за пројектовање и изградњу пруге
набавка возних средстава за транспорт до луке

КОЛУМБИЈА

Пруга Картаго - Парира
идејни пројекти пруге дуге 32 км

Пруга Буенаверитура - Кали - Картаго
план ревитализације пруге дуге 347 км

ВЕНЕЦУЕЛА

Пруга Сан Фелиx - Сидор за путнички саобраћај
студија изводљивости, саобраћајна студија, идејни пројекти и консултантске услуге за пругу дугу 32 км

Железничка мрежа у области Зули
идејни пројекти железничке мреже дуге 500 км

Железничка мрежа у области Такхире
идејни пројекти железничке мреже дуге 200 км

КОСТАРИКА

Пруга Лимон - Бонифацио - Пандора
идејни пројекти реконструкције пруге

Пруга Бонифацио - Сиксаола
идејни пројекти пруге

КУБА

Железничке станице Камагуеy и Вибора
сигнализација

КИНА

координација југословенског конзорцијума за изградњу пруге
Схуо - Xиан - Схен Му

]]>
Sat, 29 May 2010 16:52:59 +0100 Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/medjunarodniProjekti/story/1341/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8