Саобраћајни институт ЦИП :: Конкурси http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1b-thumbnail.jpg?thumbId=756&fileSize=5949&contentType=image/jpeg&lastModified=1276088293000 Саобраћајни институт ЦИП :: Конкурси http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/rss.html Конкурсно решење моста преко Саве на доњем шпицу Аде Циганлије http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/story/1176/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%88%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%90%D0%B4%D0%B5+%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5+.html Конкурсно решење моста преко Саве на доњем шпицу Аде Циганлије је челична конструкција моста са косим кабловима и једним пилоном. Укупна дужина моста је 980 м. Ширина моста је 45 м са 6 коловозних трака , 2 колосека за ЛРТ и бициклистичке и пешачке стазе.

Конкурсно решење моста преко Саве на доњем шпицу Аде Циганлије је челична конструкција моста са косим кабловима и једним пилоном. Укупна дужина моста је 980 м. Ширина моста је 45 м са 6 коловозних трака , 2 колосека за ЛРТ и бициклистичке и пешачке стазе.

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:16:41 +0100 Конкурси http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/story/1176/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D1%88%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%90%D0%B4%D0%B5+%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5+
Конкурсно решење за нови мост преко Дунава у Новом Саду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/story/1178/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82++%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83+.html Прилазна континуална конструкција, распона L=40+60+40=140m. Главна мостовска континуална конструкција изнад реке, распона L=91.73+188.3+84.75=364.78m. Приобалне конструкције, преко Каменичког пута, система просте греде, са распоном од L=18.45m. Конструкције мостова у оквиру петље "Кеј жртава рације".

Прилазна континуална конструкција, распона L=40+60+40=140m. Главна мостовска континуална конструкција изнад реке, распона L=91.73+188.3+84.75=364.78m. Приобалне конструкције, преко Каменичког пута, система просте греде, са распоном од L=18.45m. Конструкције мостова у оквиру петље "Кеј жртава рације".

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:18:12 +0100 Конкурси http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/story/1178/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82++%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83+
Идејно архитектонско решење православног спомен храма са пратећим садржајима на Багдали у оквиру комплекса парка "Багдала" у Крушевцу http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/story/1293/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%22%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%22+%D1%83+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83.html I награда

I награда

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:28:47 +0100 Конкурси http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/story/1293/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%22%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%22+%D1%83+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
Урбанистичко-архитектонско решење за уређење централног трга у Руми http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/story/1295/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%B0+%D1%83+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B8.html II награда

II награда

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:34:59 +0100 Конкурси http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/konkursi/story/1295/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%B0+%D1%83+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B8