Испытание конструкций

Испитивањe новог армиранобетонског претходно напрегнутог друмског моста преко реке Лим у месту Бродарево под утицајем статичког и динамичког пробног оптерећења

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста који повезује реку Лим и Бродарево, односно магистрални пут на десној обали са железничком станицом ...

подробнее

Испитивање конструкције новоизграђеног друмског моста преко реке Пчиње у месту Трговиште

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат по коме је изграђен овај мост ...

подробнее

Испитивање конструкција новоизграђених вијадуката "А", "Ц" и "Д" десне саобраћајне траке у склопу петље "Батајница" деонице Батајница - Добановци на аутопуту Е-75

Конструкције десне траке вијадуката на петљи "Батајница" простиру се од стационаже km 187+012.36 до стационаже km 188+406.53 аутопута Е-75 деонице Батајница - Добановци ...

подробнее

Испитивање нових армиранобетонских друмског надвожњака на аутопута Е-75 деонице Нови Сад – Београд

Испитивани су надвожњаци у оквиру "петље Ковиљ" км 130+003,74, "петље Бешка" на км 142+900,55 и "петље Инђија" на км 151+978,30 ...

подробнее