Печать Печать

Отправить другу

Реконструкција Булевара краља Александра

Београд 01. 09. 2010

Завршени радови на Булевару краља Александра

Изузетан изазов за стручњаке Саобраћајног института ЦИП је био Пројекат реконструкције трамвајске двоколосечне пруге, трамвајске контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у Булевару краља Александра, од Вуковог споменика до Улице господара Вучића (Цветкова пијаца). Пројекат је обухватио радове на:

  • Реконструкцији трамвајске двоколосечне пруге, коловоза и тротоара
  • Реконструкцији канализационе мреже
  • Реконструкцији трамвајске контактне мреже
  • Саобраћајној опреми и сигнализацији
  • Осветљењу
  • Заштити и измештању постојећих електроенергетских објеката
  • Телекомуникационој инфраструктури
  • Заштити постојећег топловода и
  • Катодној заштити.
Укупна дужина реконструисане деонице износи 2,5 км, а радовима је захваћен попречни профил у пуној ширини, од зграде до зграде.

Пројектом је трамвајска баштица ширине 7,5 м, са двоколосечном пругом измештена у средишњи део Булевара.

Шест трамвајских стајалишта по смеру је уз колосеке обострано постављено између трамвајских колосека и саобраћајнице. Простор за паркирање аутомобила је предвиђен са обе стране Булевара. Пешачки коридори, лоцирани између саобраћајнице и зграда, односно паркинга и зграда, обрађени су декоративним двослојним бетонским плочама. У зони тротоара формиран је нови дрворед и нова канделаберска расвета.

Нова, централна расвета Булевара је постављена на стубовима контактне мреже који су лоцирани у средини саобраћајнице.

У оквиру пројекта реконструкције Булевара краља Александра урађена је и комплетна реконструкција инфраструктуре: електроенергетске мреже (10kV и 1kV), телекомуникационих инасталација, водоводне и канализационе мреже, светлосне сигналиазције, а изведени су и радови на новом адаптибилном управљању саобраћајем, као и нови семафори опремљени са звучном сигнализацијом за слабовиде и слепе.

Овако комплексан, мултидисциплинарни пројекат је захтевао пуно ангажовање пројектаната Саобраћајног института ЦИП, свих стручњака различитих профила, како на изради Главног пројекта реконструкције, тако и при вршењу стручног надзора на извођењу радова.