Актуелно

Пруга Београд – Будимпешта  Прва фаза Београд – Стара Пазова

28. 11. 2017

Пруга Београд – Будимпешта Прва фаза Београд – Стара Пазова

Циљ модернизације железничке везе Београда и Будимпеште, односно крака Коридора X ка Будимпешти, је да се реконструкцијом постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена двоколосечна пруга “високе перформансе” за мешовит (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200km/h.

детаљније
Све вести

Pošalji prijatelju

Запослени

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београда, Немањина бр.6/IV, матични број 07451342, шифра делатности 7112, ПИБ 100003172, регистарски број БД 28264/2005 има у радном односу запослена лица различитог стручног профила. 

Укупан број запослених 424
Висока стручна спрема 255
Виша стручна спремa 48
Средња стручна спрема 106
Остало 15