Pošalji prijatelju

Запослени

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београда, Немањина бр.6/IV, матични број 07451342, шифра делатности 7112, ПИБ 100003172, регистарски број БД 28264/2005 има у радном односу запослена лица различитог стручног профила. 

Укупан број запослених 446
Висока стручна спрема 281
Виша стручна спремa 46
Средња стручна спрема 106
Остало 13