Pošalji prijatelju

Сертификати

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. је установио и одржава Систем менаџмента који се огледа у успостављању и примени:
Интегрисаног система менаџмента
у складу са стандардима
- SRPS ISO 9001:2015 Системи менаџмента квалитетом
- SRPS ISO 14001:2015 Системи менаџмента животном средином
- SRPS ISO 45001:2018 Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду
Система управљања безбедношћу друмског саобраћаја
у складу са стандардом SRPS ISO 39001:2016 „Системи управљања безбедношћу друмског саобраћаја".
Система квалитета лабораторије
према Општим захтевима за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Интегрисани систем менаџмента (ИМС) се примењује од 16.12.2016. у свим организационим јединицама у седишту и ван седишта привредног друштва где се обављају процеси пружања услуга из делатности привредног друштва.
Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја (БДС) се примењује од 29.10.2021.године у свим организационим јединицама у седишту и ван седишта привредног друштва где се обављају процеси пружања услуга из делатности привредног друштва.
Систем квалитета лабораторије се примењује у Заводу ЛАБ од 09.11.2012. где се обављају процеси пружања услуга из делатности Завода.

 

Повратак