Pošalji prijatelju

Историјат

Још давне 1880. године у време Кнежевине Србије основано је Одељење за грађење железнице у којем су започети први пројекти наше железничке мреже.

У време послератне обнове, када се изградња саобраћајне инфраструктуре утркивала са електрификацијом и подизањем великих индустријских објеката у ФНРЈ, 01.02.1948. године формиран је Завод за пројектовање Министарства саобраћаја ФНРЈ, коме је поверено пројектовање и стручни надзор у области изграње пруга. У периоду од 1952. до 1960. године Завод је пролазио кроз више организационих промена, а једно време је пословао као самостално привредно предузеће изван састава Југословенских железница (1952. - 1957. године). Одлуком Генералне дирекције ЈЖ, 1958. године формирана је Управа за студије, пројектовање и надзор грађења ЈЖ. Спровођењем реорганизације Југословенских железница 1961. године Управа за студије, пројектовање и надзор грађења ЈЖ трансформисана је у предузеће под називом Завод за пројектовање ЗЈЖ.

Паралелно са радом Завода за пројектовање ЗЈЖ, у оквиру Одељења за инвестиције Дирекције железница Београд, 1954. године формиран је Биро за пројектовање. Почетком 1959. године Биро за пројектовање прелази из Дирекције железница Београд у састав Грађевинског одељења ЖТП "Београд". Биро за пројектовање 1963. године постаје Биро за студије, пројектовање и надзор грађења, који у свом саставу има четири сектора: за студије, за пројектовање, за електротехничке послове и за надзор грађења. У жељи да се истакне значај истраживачког рада 1974. године Биро за студије, пројектовање и надзор грађења мења свој назив у Центар за истраживање и пројектовање - ЦИП.

У време послератне обнове у Југославији није постојао ниједан самостални научноистраживачки институт који би се бавио изучавањем проблематике саобраћаја. Таква научна установа формирана је тек 05.06.1961. године под називом Саобраћајни институт. Оснивачи су били Савезна саобраћајна комора, Заједница југословенских железница и Заједница југословенских ПТТ. Саобраћајни институт је у развоју и организовању прошао кроз неколико етапа. Марта 1969. године интегрисан је са Железничким институтом и мења свој назив у Институт "Кирило Савић". Из Института "Кирило Савић" 1983. године се издвојио Завод за економику саобраћаја под називом Институт за економику саобраћаја, који 1985. године улази у састав ЖТП "Београд" као ООУР и поново враћа назив Саобраћајни институт.

Завод за пројектовање ЗЈЖ се 01.07.1986. године интегрисао са Центром за истраживање и пројектовање - ЦИП. Удружена организација задржала је назив Центар за истраживање и пројектовање - ЦИП. Центар за истраживање и пројектовање - ЦИП 01.07.1987. године интегрише се са Саобраћајним институтом и тако настаје данашњи Саобраћајни институт ЦИП д.о.о.

Историјат - Приказ студија, пројеката и изграђених пруга [ pdf | 4.93MB ]

Историјат - Најзначајнија остварења [ pdf | 6.48MB ]