Контакт

Контакт информације

Милутин Игњатовић, дипл.инж.
генерални директор

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-87, 011/361-69-29
Факс: 011/361-67-57

 

Владимир Симић, дипл.инж.маш.
заменик генералног директора

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-34, 011/361-68-84
Факс: 011/361-83-24


Видосав Стевановић, дипл.инж.грађ.
помоћник генералног директора за техничка питања

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-34, 011/361-68-84
Факс: 011/361-83-24

 

Радмила Ђукановић, дипл.екон.
помоћник генералног директора за економско-финансијске послове

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-37
Факс: 011/361-82-99

 

Милан Савовић, дипл.правник.
помоћник генералног директора за правне, кадровске и опште послове

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-34, 011/361-68-84
Факс: 011/361-83-24

 

Драгана Стефановић, дипл.инж.саоб.
директор завода за економију и технологију саобраћаја

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-93
Факс: 011/361-83-24

 

мр Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.
директор завода за саобраћајнице

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-65
Факс: 011/361-83-24

 

Љиљана Мишковић, дипл.инж.грађ.
директор завода за конструкције

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-46
Факс: 011/361-83-24

 

Светлана Карановић, дипл.инж.арх
директор завода за архитектуру и урбанизам

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-68-29
Факс: 011/361-83-24

 

Марина Бубало, дипл.инж.грађ.
директор завода за хидротехнику

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-38
Факс: 011/361-83-24

 

Славко Бурсаћ, дипл. инж. ел.
директор завода за електротехнику

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-43
Факс: 011/361-83-24

 

Владимир Филиповић, дипл.инж.геол.
директор завода за геотехнику

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-83-36
Факс: 011/361-83-36

 

Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.
директор завода за станице

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-09
Факс: 011/361-83-24

 

Драган Илић, дипл.инж.маш.
директор завода за машинство

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-79
Факс: 011/361-83-24

 

Младенка Рашула, дипл.инж.геол.
директор завода за инжењеринг

Стевана Филиповића бб, 11000 Београд

Тел: 011/369-02-21
Факс: 011/369-07-46

 

Снежана Милићевић, дипл.правник
руководилац службе за правне, кадровске и опште послове

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-70
Факс: 011/361-82-70

 

Весна Радовановић, дипл.екон.
руководилац привредно рачунске службе

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-99
Факс: 011/361-82-99

 

Игор Марковић, дипл.менаџер
руководилац сектора за ино послове и маркетинг

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-30-96
Факс: 011/361-83-24

 

мр Горица Алексић Милосављевић, дипл.хем.
руководилац сектора за лабораторијска испитивања и заштиту животне средине

Трг Николе Пашића 8/V, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/324-55-26
Факс: 011/324-45-48