Контакт

Контакт информације

Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

генерални директор

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-87, 011/361-69-29

Факс: 011/361-67-57  

 

Владимир Лалић, дипл.инж.грађ.

заменик генералног директора

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-34, 011/361-68-84

Факс: 011/361-83-24 


Драган Илић, дипл.инж.маш.

помоћник генералног директора за техничка питања

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-34, 011/361-68-84

Факс: 011/361-83-24 

 

Љиљана Мишковић, дипл.инж.грађ.

помоћник генералног директора за техничка питања

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-34, 011/361-68-84

Факс: 011/361-83-24 

 

Радмила Ђукановић, дипл.екон.

помоћник генералног директора за економско-финансијске послове

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-37

Факс: 011/361-82-99 

 

Милан Савовић, дипл.правник.

помоћник генералног директора за правне, кадровске и опште послове

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-34, 011/361-68-84

Факс: 011/361-83-24

 

Драгана Стефановић, дипл.инж.саоб.

директор Завода за економију и технологију саобраћаја

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-81-93

Факс: 011/361-83-24

 

мр Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.

директор Завода за саобраћајнице

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-65

Факс: 011/361-83-24

 

Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

директор Завода за архитектуру и урбанизам

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија 

Тел: 011/361-68-29

Факс: 011/361-83-24

 

Нада Јововић, дипл.инж.грађ.

директор Завода за конструкције

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија 

Тел: 011/361-82-46

Факс: 011/361-83-24

 

Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

директор Завода за хидротехнику

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-99

Факс: 011/361-83-24

 

Татјана Кнежевић, дипл. инж. ел.

директор Завода за електротехнику

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-43

Факс: 011/361-83-24

 

Владимир Филиповић, дипл.инж.геол.

директор Завода за геотехнику

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-83-36

Факс: 011/361-83-36

 

Жељко Анџић, дипл.инж.геод.

директор Завода за геодезију

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-84

Факс: 011/361-83-24

 

Ненад Ђорђевић, дипл.инж.маш.

директор Завода за машинство

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-67-79

Факс: 011/361-83-24

 

Славица Филиповић, дипл.инж.грађ.

директор Завода за инжењеринг

Грчића Миленка 4а, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/369-07-46, 011/369-02-21

 

Сања Босанчић, мастер.правник

руководилац Службе за правне, кадровске и опште послове

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-70

Факс: 011/361-82-70

 

Весна Радовановић, дипл.екон.

руководилац Привредно рачунске службе

Немањина 6/IV, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/361-82-99

Факс: 011/361-82-99

 

мр Горица Алексић Милосављевић, дипл.хем.

директор Завода за лабораторијска испитивања и заштиту животне средине

Трг Николе Пашића 8/V, 11000 Београд, Република Србија

Тел: 011/324-55-26

Факс: 011/324-45-48