štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције саобраћајнице Јурија Гагарина, на делу испод железничке пруге у Новом Београду" (II и III фаза)

Година реализације: 2007

На основу резултата циљних мерења вршених од стране акредитоване лабораторије, у оквиру Студије о процени утицаја извршена је анализа и оцена квалитета чинилаца животне средине у зони утицаја пројекта. Извршена је процена могућих негативних утицаја пројекта: у фази рушења и измештања постојећег железничког моста, у фази изградње новог железничког моста и проширења дела саобраћајнице Јурија Гагарина, као и у фази експлоатације будућих објеката. 

Имајући у виду намену простора, резултате извршених циљних мерења, као и процену утицаја (моделовање) аерозагађења и интензитета буке на животну средину, дефинисане су мере за смањење или ублажавање негативних последица у фази извођења радова, а касније и у фази експлоатације предметних саобраћајница.

Студијом о процени утицаја је утврђено да се након реализације пројекта не очекују у значајнијој мери негативни утицаји планираних објеката, па се не предлаже спровођење мониторинга квалитета животне средине.

 

Повратак