Саобраћајни институт ЦИП :: Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/JZ444001_14.jpg?thumbId=954&fileSize=10101&contentType=image/jpeg&lastModified=1276691336000 Саобраћајни институт ЦИП :: Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/rss.html Елаборат "Експертска анализа лома осовине електролокомотиве серије ЈЖ 442-002" http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/206/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82+%22%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%88%D0%96+442-002%22.html Елаборат "Анализа појаве напрслина и ломова погонских осовина (вратила) електролокомотива Железница Србије са предлозима рационалне санације" -локомотива 461-006

Анализа лома осовине електролокомотиве серије ЈЖ 442-002 у овом елаборату објашњава узрок ломова осовина услед савијања на електролокомотивама ЖС које су направљене по лиценци фирме АСЕА у фабрици Раде Кончар, Загреб. Детерминисана је негативна улога конструкционог решења редуктора, примењених материјала, лошег ултразвучног прегледа и нарочито лошег стања колосека и одржавања огибљења. Дате су препоруке за санацију проблема.

Појава је изазвана радом диодних локомотива у условима високог проклизавања (стик-слип ефекат). Неопходно је ове локомотиве тиристоризовати како би се обезбедила боља регулација вучних мотора. Такође, битне елементе геометрије и динамичких особина колосека (стабилност, витоперност и ширину колосека) треба одржавати према ЕН и тако обезбедити могућност кретања локомотива пројектованим брзинама.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:26:08 +0100 Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/206/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82+%22%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%88%D0%96+442-002%22
Генерални пројекат нових електролокомотива за потребе ЈП "Железнице Србије" http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/208/+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%88%D0%9F+%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%22.html Пројектом је сагледано постојеће стање, транспортна тражња и оцена укупних потреба за електричним локомотивама, у путничком и робном саобраћају, у посматраном периоду до 2020. год. Анализирано је постојеће стање електричних локомотива по серијама, дат је преглед неких савремених електролокомотива које би одговарале нашим транспортним условима. Дате су техничко-експлоатационе карактеристике нових електролокомотива са претходном анализом утицаја на животну средину и економском оценом оправданости набавке нових електролокомотива.

Пројектом је сагледано постојеће стање, транспортна тражња и оцена укупних потреба за електричним локомотивама, у путничком и робном саобраћају, у посматраном периоду до 2020. год. Анализирано је постојеће стање електричних локомотива по серијама, дат је преглед неких савремених електролокомотива које би одговарале нашим транспортним условима. Дате су техничко-експлоатационе карактеристике нових електролокомотива са претходном анализом утицаја на животну средину и економском оценом оправданости набавке нових електролокомотива.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:28:05 +0100 Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/208/+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%88%D0%9F+%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%22
Дефинисање и израда техничке документације за редовне оправке електро-моторног воза 412/416 http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/210/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0+412416.html У сарадњи са Институтом Кирило Савић, Београд, за све елементе и склопове ових гарнитура обрађена је неопходна, веома обимна, технолошка документација за одржавање возила чија је производња престала.

У сарадњи са Институтом Кирило Савић, Београд, за све елементе и склопове ових гарнитура обрађена је неопходна, веома обимна, технолошка документација за одржавање возила чија је производња престала.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:29:38 +0100 Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/210/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0+412416
Неисправности електромоторног воза серије 412/416 изазване радом кочнице и предлог решења за њихово отклањање http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/212/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5+412416+%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%9A%D0%B5.html Утврђен је узрок проблема везаних за рад кочница ових ЕМВ. При томе се, експериментално и теоријски, по први пут на овим просторима доказује да напрслине на рамовима обртних постоља и носача БЦР кочних блокова хастају услед самопобудних осцилација у подручју контакта точкова и кочних папуча, а што није узимано у обзир при развоју возила.

Утврђен је узрок проблема везаних за рад кочница ових ЕМВ. При томе се, експериментално и теоријски, по први пут на овим просторима доказује да напрслине на рамовима обртних постоља и носача БЦР кочних блокова хастају услед самопобудних осцилација у подручју контакта точкова и кочних папуча, а што није узимано у обзир при развоју возила.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:30:54 +0100 Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/212/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5+412416+%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%9A%D0%B5
Студија-Пројекат: Узроци убрзаног трошења точкова шинских возила ЈП "Железнице Србије" и могућности побољшања стања http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/214/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%3A+%D0%A3%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8+%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%22+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%99%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0.html Проблем се сагледава кроз могуће негативне утицаје решења и стања возних средстава и колосека, и лошег утицаја бројних лаганих вожњи на мрежи пруга Железница Србије. У другој фази Пројекта детерминисане су неопходне норме и технолошки захвати на возилима и колосеку у циљу знатног побољшања стања.

Проблем се сагледава кроз могуће негативне утицаје решења и стања возних средстава и колосека, и лошег утицаја бројних лаганих вожњи на мрежи пруга Железница Србије. У другој фази Пројекта детерминисане су неопходне норме и технолошки захвати на возилима и колосеку у циљу знатног побољшања стања.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:32:27 +0100 Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/214/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%3A+%D0%A3%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8+%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%88%D0%9F+%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%22+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%99%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0
Елаборат за "Пројекат реформе Железнице Србије, Набавка возних средстава", за финансијски аранжнам са Светском банком http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/216/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%22%2C+%D0%B7%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D0%BC+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.html -компонента 1 - Набавка нових електричних вишесистемских локомотива -компонента 2 - Набавка нових теретних кола

У елаборату је обрађена могућност набавке нових електричних вишесистемских локомотива и нових теретних кола. Извршена је дефиниција пројекта, дат је опис постојећег стања са стратешким правцима развоја ЖС. Дефинисане су укупне потребе и сагледано постојеће стање и транспортна тражња у путничком и робном саобраћају у периоду до 2020. године. Дате су техничке спецификације за вишесистемске електричне локомотиве, као и преглед неких савремених електролокомотива, по серијама и типу, које се користе у нашем окружењу. Дат је технички опис четвороосовинских теретних кола са помичним бочним страницама од алуминијума за oсовински притисак 22,5 t серије Habbillnss-(z) Дате су смернице за одржавање нових возних средстава, набавку опреме, резервних делова и обуку кадрова. Извршена је економска оцена оправданости, са анализом осетљивости, набавке нових вишесистемских електричних локомотива и теретних кола.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:16:48 +0100 Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/216/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%22%2C+%D0%B7%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D0%BC+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC
Главни пројекат уградње мерне станице за динамичку контролу техничког стања возних средстава у Батајници http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/218/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.html У јулу 2007. године, Саобраћајни институт ЦИП је урадио Генерални пројекат система мерних станица техничко колских послова за динамичку контролу техничког стања возних средстава у саобраћају на мрежи ЈП Железнице Србије. У Генералном пројекту су описани системи детекције за праћење стања возила опремом поред пруге, дефинисана је савремена технологија и опрема за мониторинг и дијагностику у оквиру одржавања железничких возних средстава, анализиран је избор најпогоднијих места постављања система за детекцију, а извршена је и прелиминарна анализа утицаја на животну средину и оцена оправданости набавке система мерних станица. У овом Главном пројекту предвиђена је уградња мерне станице за динамичку контролу техничког стања возних средстава у Батајници. На двоколосечној прузи на левом колосеку предвиђено је постављање динамичке ваге Г-2000 за откривање равних места на површинама котрљања точкова, неравномерности товарења теретних кола и мерење осовинског оптерећења. На оба колосека предвиђено је постављање уређаја за инфрацрвено скенирање и утврђивање температурних стања котрљајних лежајева, точкова кочених папучама и кочних дискова на обртним постољима са диск кочницама.

У јулу 2007. године, Саобраћајни институт ЦИП је урадио Генерални пројекат система мерних станица техничко колских послова за динамичку контролу техничког стања возних средстава у саобраћају на мрежи ЈП Железнице Србије. У Генералном пројекту су описани системи детекције за праћење стања возила опремом поред пруге, дефинисана је савремена технологија и опрема за мониторинг и дијагностику у оквиру одржавања железничких возних средстава, анализиран је избор најпогоднијих места постављања система за детекцију, а извршена је и прелиминарна анализа утицаја на животну средину и оцена оправданости набавке система мерних станица.

У овом Главном пројекту предвиђена је уградња мерне станице за динамичку контролу техничког стања возних средстава у Батајници. На двоколосечној прузи на левом колосеку предвиђено је постављање динамичке ваге Г-2000 за откривање равних места на површинама котрљања точкова, неравномерности товарења теретних кола и мерење осовинског оптерећења. На оба колосека предвиђено је постављање уређаја за инфрацрвено скенирање и утврђивање температурних стања котрљајних лежајева, точкова кочених папучама и кочних дискова на обртним постољима са диск кочницама. ]]>
Sat, 29 May 2010 18:17:56 +0100 Железничко машинство http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/218/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8