štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат за реконструкцију и адаптацију Депоа монтаже (грејање и проветравање) и Главни пројекат инсталација грејања и вентилације објекта електротехничке радионице (ЕТР) у комплексу Дорћол Градског саобраћајног предузећа Београд

Година реализације: 2007

За халу Депоа монтаже предвиђено је калориферско грејање топлом водом 90/70°C. Предвиђени су калорифери за рад са оптицајним ваздухом, као и калорифери који раде са мешавином свежег и оптицајног ваздуха. Одсисавање ваздуха из ових простора врши се преко одсисних решетки, каналског развода и аксијалних вентилатора.

Одсисавање убаченог ваздуха предвиђено је из радних канала Депоа монтаже. Због боље вентилације у летњем периоду предвиђено је одсисавање ваздуха и из горње зоне депоа преко одсисних решетки, каналског развода и аксијалних вентилатора. У објекту ЕТР-а вентилација је предвиђена аксијалним вентилаторима постављеним на место старих неисправних вентилатора. У оба објекта, за пословне (канцеларијске) просторије је предвиђено радијаторско грејање. Објекти који се реконструишу снабдевају се топлотном енергијом из постојеће котларнице комплекса ГСП-а ДОРЋОЛ.

 

Повратак