Саобраћајни институт ЦИП :: Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/cz.jpg?thumbId=752&fileSize=7691&contentType=image/jpeg&lastModified=1276088049000 Саобраћајни институт ЦИП :: Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/rss.html Главни пројекти за реконструкцију котларнице "Јухорска 6" у Београду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/664/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%22%D0%88%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+6%22+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Котларница "Јухорска 6", која је у саставу система ЈКП "Београдске електране", налази се на Карабурми у подрумским просторијама стамбено-пословног објекта у улици Јухорска 6. Из котларнице се топлотном енергијом напаја објекат у улици Јухорска бр. 6, као и још неколико околних објеката.

Котларница "Јухорска 6", која је у саставу система ЈКП "Београдске електране", налази се на Карабурми у подрумским просторијама стамбено-пословног објекта у улици Јухорска 6. Из котларнице се топлотном енергијом напаја објекат у улици Јухорска бр. 6, као и још неколико околних објеката. Пројектом је предвиђено повећање капацитета топлотног извора, односно инсталисане снаге котловског постројења, затим конверзија горива са мазута на лако лож уље, као и модернизација рада система дистрибуције топлотне енергије и пратеће опреме котловског постројења. Предвиђена је уградња три топловодна, тропромајна котла на лако лож уље, сваки капацитета по 1,1 MW, тако да укупан топлотни капацитет котларнице износи 3,3 MW.

]]>
Sun, 25 Mar 2012 14:22:51 +0100 Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/664/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%22%D0%88%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+6%22+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Идејни и Главни пројекти за изградњу градске топлане у општини Нови Кнежевац http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/190/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86.html Пројектом је предвиђена изградња нове Градске топлане у Новом Кнежевцу. Расположиви грађевински простор за уградњу котловских јединица износи 17x14 m, минималне чисте висине 6 m. Укупни толотни капацитет топлане је 10 MW, при чему је у 1. фази предвиђена монтажа једне котловске јединице топлотног капацитета од 7 MW, а у објекту је предвиђен простор за смештај још једног будућег котловског постројења капацитета 3 MW.

Пројектом је предвиђена изградња нове Градске топлане у Новом Кнежевцу. Расположиви грађевински простор за уградњу котловских јединица износи 17x14 m, минималне чисте висине 6 m. Укупни толотни капацитет топлане је 10 MW, при чему је у 1. фази предвиђена монтажа једне котловске јединице топлотног капацитета од 7 MW, а у објекту је предвиђен простор за смештај још једног будућег котловског постројења капацитета 3 MW. Основно погонско гориво је гас, а алтернативно тешко лож уље - мазут. Сва пратећа опрема система (сигурносно-техничка опрема, решење експанзије, разделник и сабирник, хемијска припрема воде, гасна и мазутна инсталација итд) димензионисана за укупни топлотни капацитет котларнице од 10 MW. Техничка документација нове градске топлане усклађена је са постојећим системом даљинског грејања Новог Кнежевца.

 

Комплетна техничка документација садржи и архитектонско-грађевински, саобраћајни, електро-технички и хидротехнички пројекат, урађена су геотехнички истражни радови, геодетски радови, а саставни део техничке документације је и Студија оправданости, као и Елаборати заштите од пожара и на раду.

]]>
Sat, 29 May 2010 10:09:29 +0100 Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/190/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%83+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
Главни пројекти за прелазак постојеће котларнице на чврсто гориво са парним котловима, на топловодне котлове за објекат ОЈ ЗОВС Лајковац http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/192/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B2%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%9E%D0%88+%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%A1+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86.html У постојећем стању у котларници су смештена два локомотивска котла на чврсто гориво, који производе засићену пару притиска 6.024 bara и температуре 1590C. Капацитет сваког котла је 2.205 kW. Због смањене потребе за топлотном енергијом предвиђена је замена постојећих парних са два топловодна котла на чврсто гориво.

У постојећем стању у котларници су смештена два локомотивска котла на чврсто гориво, који производе засићену пару притиска 6.024 bara и температуре 1590C. Капацитет сваког котла је 2.205 kW. Због смањене потребе за топлотном енергијом предвиђена је замена постојећих парних са два топловодна котла на чврсто гориво. 

У новопројектованом стању, предвиђена је демонтажа постојеће парне инсталације, а као извор топлоте усвајају нови топловодни котлови на чврсто гориво снаге по 750 kW, са могућношћу рада појединачно и у спрези. Новопројектовани котлови су повезани на постојећи разделник и сабирник топле воде чији се положај не мења. За одвођење димних гасова предвиђена је изградња новог челичног једноплашног димњака светлог отвора Ø800 mm и висине 20 m. ]]>
Sat, 29 May 2010 15:08:19 +0100 Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/192/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B2%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%9E%D0%88+%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%A1+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
Главни пројекти грејања гасним инфра-црвеним грејачима хала у комплексу Желвоз у Смедереву: -хале теретне колнице -хале за обраду моноблок точкова "Валдунес" -део хале за текуће оправке вагона (вага) http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/194/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D1%86%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B7+%D1%83+%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%3A+-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%22%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%81%22+-%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%28%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%29.html Предмет пројекта је грејање хала. За теретну колницу у комплексу "Желвоз" у Смедереву је предвиђено грејање преко ИЦ зрачећих гасних панелних грејача (9 комада снаге по 38 kW и 23 комада снаге по 22 kW). За халу за обраду моноблок точкова "Валдунес" у комплексу "Желвоз" у Смедереву је предвиђено грејање преко 5 ИЦ зрачећих гасних панелних грејача снаге по 38 kW. У делу хале за текуће оправке вагона (вага) у комплексу "Желвоз" у Смедереву је предвиђено грејање преко 21 ИЦ зрачећег гасног панелног грејача снаге по 22 kW. У свакој хали грејачи су, према технологији, груписани у зоне са посебним командним разводним ормаром и системом за одвођење продуката сагоревања. ИЦ грејачи су прикључени на гасну дистрибутивну мрежу челичним цевима, преко редуцир станица.

Предмет пројекта је грејање хала. За теретну колницу у комплексу "Желвоз" у Смедереву је предвиђено грејање преко ИЦ зрачећих гасних панелних грејача (9 комада снаге по 38 kW и 23 комада снаге по 22 kW). За халу за обраду моноблок точкова "Валдунес" у комплексу "Желвоз" у Смедереву је предвиђено грејање преко 5 ИЦ зрачећих гасних панелних грејача снаге по 38 kW. У делу хале за текуће оправке вагона (вага) у комплексу "Желвоз" у Смедереву је предвиђено грејање преко 21 ИЦ зрачећег гасног панелног грејача снаге по 22 kW. У свакој хали грејачи су, према технологији, груписани у зоне са посебним командним разводним ормаром и системом за одвођење продуката сагоревања. ИЦ грејачи су прикључени на гасну дистрибутивну мрежу челичним цевима, преко редуцир станица.

]]>
Sat, 29 May 2010 15:09:49 +0100 Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/194/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D1%86%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B7+%D1%83+%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%3A+-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%22%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%81%22+-%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%28%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%29
Главни пројекат за реконструкцију и адаптацију Депоа монтаже (грејање и проветравање) и Главни пројекат инсталација грејања и вентилације објекта електротехничке радионице (ЕТР) у комплексу Дорћол Градског саобраћајног предузећа Београд http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/196/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%28%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%95%D0%A2%D0%A0%29+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%9B%D0%BE%D0%BB+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%9B%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html За халу Депоа монтаже предвиђено је калориферско грејање топлом водом 90/70°C. Предвиђени су калорифери за рад са оптицајним ваздухом, као и калорифери који раде са мешавином свежег и оптицајног ваздуха. Одсисавање ваздуха из ових простора врши се преко одсисних решетки, каналског развода и аксијалних вентилатора. Одсисавање убаченог ваздуха предвиђено је из радних канала Депоа монтаже.

За халу Депоа монтаже предвиђено је калориферско грејање топлом водом 90/70°C. Предвиђени су калорифери за рад са оптицајним ваздухом, као и калорифери који раде са мешавином свежег и оптицајног ваздуха. Одсисавање ваздуха из ових простора врши се преко одсисних решетки, каналског развода и аксијалних вентилатора.

Одсисавање убаченог ваздуха предвиђено је из радних канала Депоа монтаже. Због боље вентилације у летњем периоду предвиђено је одсисавање ваздуха и из горње зоне депоа преко одсисних решетки, каналског развода и аксијалних вентилатора. У објекту ЕТР-а вентилација је предвиђена аксијалним вентилаторима постављеним на место старих неисправних вентилатора. У оба објекта, за пословне (канцеларијске) просторије је предвиђено радијаторско грејање. Објекти који се реконструишу снабдевају се топлотном енергијом из постојеће котларнице комплекса ГСП-а ДОРЋОЛ.

 

]]>
Sat, 29 May 2010 17:17:27 +0100 Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/196/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83+%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%28%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%28%D0%95%D0%A2%D0%A0%29+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%9B%D0%BE%D0%BB+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%9B%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Идејни и Главни пројекти топлотних подстаница ТП 52, ТП 52А и ТРZ24, ТРZ24А са припадајућом примарном и секундарном мрежом у Обреновцу http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/198/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A2%D0%9F+52%2C+%D0%A2%D0%9F+52%D0%90+%D0%B8+%D0%A2%D0%A0Z24%2C+%D0%A2%D0%A0Z24%D0%90+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%98%D1%83%D1%9B%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC+%D1%83+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83.html ТП-52 и ТП-52А: Предмет пројекта је прикључење новопројектованог примарног топловода на постојећи магистрални топловод, затим развод примарног топловода до спољног зида топлотних подстаница ТП-52 и ТП-52А, као и разводи секундарних топловода од топлотних подстаница до објеката потрошача. Развод примарне и секундарне топловодне мреже је предвиђен од предизолованих челичних цеви.

ТП-52 и ТП-52А: Предмет пројекта је прикључење новопројектованог примарног топловода на постојећи магистрални топловод, затим развод примарног топловода до спољног зида топлотних подстаница ТП-52 и ТП-52А, као и разводи секундарних топловода од топлотних подстаница до објеката потрошача. Развод примарне и секундарне топловодне мреже је предвиђен од предизолованих челичних цеви.ТПZ24 и ТПZ24А: Предмет пројекта је прикључење новопројектованог примарног топловода на постојећи магистрални топловод, затим развод примарног топловода до топлотних подстаница ТПZ24 и ТПZ24А, опрема у подстаницама, као и разводи секундарних топловода од топлотних подстаница до објеката потрошача. Развод примарне топловодне мреже је од челичних предизолованих цеви, док је секундарна топловодна мрежа предвиђена од предизолованих пластичних цеви. 

Топлотни капацитети сваке топлотне подстанице износи око 1 МW, а укупна дужина трасе топловода сваког од пројектованих система топлотних подстаница износи по око 1 км. Комплетна техничка документација садржи и грађевинске пројекте уз неопходне геодетске радове. ]]>
Sat, 29 May 2010 17:18:56 +0100 Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/198/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A2%D0%9F+52%2C+%D0%A2%D0%9F+52%D0%90+%D0%B8+%D0%A2%D0%A0Z24%2C+%D0%A2%D0%A0Z24%D0%90+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%98%D1%83%D1%9B%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC+%D1%83+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83
Главни пројекат санације главног фудбалског терена ФК "Црвена звезда" у ул. Љутице Богдана бр. 1а у Београду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/200/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9A+%22%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22+%D1%83+%D1%83%D0%BB.+%D0%89%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80.+1%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Техничком документацијом су предвиђени сви неопходни грађевински и остали неопходни радови на монтажи нове природне траве, затим на замени инсталација за заливање терена, дренажу, као и на монтажи инсталација грејања главног фудбалског терена ФК Црвена звезда. Комплетна техничка документација садржи поред машинских и грађевинске, електро-техничке и хидротехничке пројекте, геотехничке истражне радове и геодетске радове.

Техничком документацијом су предвиђени сви неопходни грађевински и остали неопходни радови на монтажи нове природне траве, затим на замени инсталација за заливање терена, дренажу, као и на монтажи инсталација грејања главног фудбалског терена ФК Црвена звезда. 

Комплетна техничка документација садржи поред машинских и грађевинске, електро-техничке и хидротехничке пројекте, геотехничке истражне радове и геодетске радове.

 

]]>
Sat, 29 May 2010 17:20:17 +0100 Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/200/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%9A+%22%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22+%D1%83+%D1%83%D0%BB.+%D0%89%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80.+1%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Идејни и Главни пројекат измештања гасовода због изградње саобраћајнице Миријевски булевар за деоницу од изграђеног дела у насељу Карабурма до Улице витезова Карађорђеве звезде у насељу Миријево http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/202/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B3+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BE%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%83+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%83+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html Техничком документацијом је, на основу пројектног задатка као и услова и сагласности дистрибутера гаса ЈП"СРБИЈАГАС", предвиђено измештање дела постојећег челичног гасовода ГГМ 05-04, димензија Ø273х5,6mm, који снабдева топлану Миријево. Траса измештеног гасовода, која је у предвиђеном тротоару, одређена је на основу урбанистичких услова и синхрон плана. Пројектован је гасовод од челичних бешавних цеви, према СРПС Ц.Б5.221, димензија Ø273х6,3 mm дужине око 800 m. У складу са условима дистрибутера гаса, предвиђено је да се изнад челичног гасовода положи полиетиленски гасовод димензија Ø90 mm.

Техничком документацијом је, на основу пројектног задатка као и услова и сагласности дистрибутера гаса ЈП"СРБИЈАГАС", предвиђено измештање дела постојећег челичног гасовода ГГМ 05-04, димензија Ø273х5,6mm, који снабдева топлану Миријево. 

Траса измештеног гасовода, која је у предвиђеном тротоару, одређена је на основу урбанистичких услова и синхрон плана. Пројектован је гасовод од челичних бешавних цеви, према СРПС Ц.Б5.221, димензија Ø273х6,3 mm дужине око 800 m. У складу са условима дистрибутера гаса, предвиђено је да се изнад челичног гасовода положи полиетиленски гасовод димензија Ø90 mm.

Гасовод је антикорозивно заштићен одговарајућим премазима, пластичним тракама а у зони укрштања са улицама двоструко ће се изоловати пластичним тракама у дужини од 10 m рачунајући од спољне ивице путног појаса. Имештени део гасовода ће се штитити и катодном заштитом. Комплетна техничка документација садржи и грађевинске, електро, хидротехничке пројекте, геотехничке истражне радове и геодетске радове. ]]>
Sat, 29 May 2010 17:21:11 +0100 Термотехника, процесна и гасна техника http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/202/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B3+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BE%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%83+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%83+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE