štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију постојећег силоса летећег пепела и уградњу опреме за транспорт и дозирање летећег пепела у млин цемента на комплексу Титан цементара Косјерић - Косјерић

Година реализације: 2010

Предмет Пројекта, реконструкцијa постојећег силоса летећег пепела и уградњу опреме за транспорт и дозирање летећег пепела у млин цементасе може се, према предвиђеној технологији функционисања, поделити на пет целина:

1.СИСТЕМ ЗА ПУЊЕЊЕ СИЛОСА - нов систем, пројектна и радионичка документација

2.ПОСТОЈЕЋИ СИЛОС-модификација и надоградња, пројектна и радионичка документација

3.ОПРЕМА ЗА ДОЗИРАЊЕ (МЕРЕЊЕ) - набављена нова опрема, функционална и технолошка веза, пројектна и радионичка документација

4.СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ПЕПЕЛА - коришћење набављене и пројектовање недостајуће опреме, пројектна и радионичка документација

5.ОТПРАШИВАЊЕ - локално одсисавање и филтрација одпадног ваздуха из процеса.

Комплетна техничка документација садржи поред машинских и грађевинске и електро-техничке пројекте.
Повратак