štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Израда Главног пројекта санације механизма за заштитну (сигурносну) капију на црпним станицама ГЦ1 и ГЦ2 у Новом Саду

Година реализације: 2009

Главни пројекат санације постојећег механизма за заштитну (сигурносну) капију на црпној станици канализације ГЦ1 и ГЦ2, у Новом Саду, садржи електро механички склоп комлетног механизма за подизање - спуштање капије, нову траверзну за држање комплетног механизма и електро орман за управљање механизмом. 

У предходном периоду коришћења, дешавало се да долази до кривљења навојних вретена која померају капију у вертикалном правцу (горе, доле) услед отказивања функција крајњих прекидача и прекидача обртних момената погона. 

Нови механизам садржи све елементе потребних геометријским и механичких карактеристика, који се према израђеној и приложеној радионичкој документацији могу произвести нови и репарирати постојећи, док се као погон предвиђа ротациони погон за управљачки рад реномираног произвођача "AUMA Reister Gmbh&Co.KG" Müllheim. 

Комплетна техничка документација садржи и електро-техничке пројекте.
Повратак