štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Израда Главног пројекта потподног струга за обраду точкова локомотива и вагона у постојећој хали ковачнице у Железничкој станици Београд Ранжирна

Година реализације: 2008

слика2

Урађена је техничка документација за набавку и уградњу потподног струга за обраду точкова железничких возила. Претходна документација је обухватала све фазе пројектовања од Генералног пројекта до тендерске документације. Анализиране су могуће локације за смештај потподног струга за обраду точкова железничких возила имајући у виду потребе у погледу свих техно-економских параметара. За смештај струга је изабран објекат постојеће ковачнице те је пројектована реконструкција објекта да би се обезбедили сви потребни услови за несметан рад најсавременије машине за обраду точкова железничких возова без развезивања. Комплетна техничка документација садржи поред машинско-технолошких и архитектонско-грађевинске, саобраћајне, електро-техничке, хидротехничке пројекте, геотехничке истражне радове, геодетске радове, а саставни део техничке документације су и Елаборати заштите од пожара и на раду.

 

Повратак