štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Израда техничке документације за реконструкцију објеката каросеријске радионице са пратећим радионицама, фарбарске радионице и пролазног депоа са пралиштем за трамваје, на локацији Дорћол, ГСП "Београд"

Година реализације: 2007 , Локација: Београд

Урађена је техничка документација на нивоу Идејног и Главног пројекта реконструкције, санације и адаптације каросеријске радионице, фарбарске радионице и пословне зграде са пратећим радионицама и садржајима погона Централни ремонт као и пролазног депоа погона Централа са пратећим садржајима. Објекти захватају површину од укупно 6193m2, којој треба додати и површину спрата погона "Централни ремонт": Пролазни депо укупне површине 870m2, Фарбарска радионица површине 870m2, Каросеријска радионица површине 2158m2, Радионички простор површине 520m2 и Канцеларијски простор површине 520m2. 

1
 

Комплетна техничка документација садржи пројекте поред машинско-технолошких и архитектонско-грађевинске, саобраћајне, електро-техничке, хидротехничке пројекте, геодетске радове, а саставни део техничке документације су и Студија о процени утицаја на животну средину и Студија оправданости, као и Елаборати заштите од пожара и на раду.
Повратак