štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат рампе за претакање горива на ТО "Церак", ТО "Дунав" и ТО "Вождовац", ЈКП "Београдске електране"

Година реализације: 2004

Техничком документацијом предвиђене су рампе за претакање горива (мазута) из складишних резервоара путем претакачких руку у аутоцистерне за даљу дистрибуцију. Рампе су на свакој локацији у зони постојећих складишта течног горива на слободном простору, где се иначе обавља процес истакања горива. Пројектима је предвиђена нова опрема и инсталације рампи за претакање горива са пратећим елементима аутоматске регулације и праћења рада система. Саставни део Главног пројекта су машинско технолошки пројекат, грађевински пројекат, пројекат саобраћајних површина, пројекат електроенергетских инсталација, инсталација аутоматског управљања, као и Елаборат заштите од пожара.

1
 

Повратак