štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејна решења и Главни пројекти реконструкције и подизања нивоа осигурања на постојећим путним прелазима у нивоу

Година реализације: 2002 - 2010

Коловоз у путном прелазу - гумени панели  (Први пилот пројекат - уградња 2002.год улаз Београдски сајам)
Коловоз у путном прелазу - гумени панели (Први пилот пројекат - уградња 2002.год улаз Београдски сајам)
 Укрштаји друмске саобраћајнице са железничком пругом - путни прелази у нивоу - представљају опасна места ''црне тачке'' на којима су веома често евидентирани ванредни догађаји.

Од 2002. године када је ЈП "Железнице Србије" покренула програм за уређење и осигурање необезбеђених путних прелаза у нивоу, Саобраћајни институт ЦИП је завршио комплетну пројектну документацију за преко 30 путних прелаза на пругама ЈП "Железнице Србије".

Основни захтев којим се мери ниво безбедности на путним прелазима је смањење броја ванредних догађаја. Начини и методе испуњења овог захтева су различити , зависе од постојећег и захтеваног нивоа безбедности на путном прелазу у нивоу, а резултат су анализе постојећег стања путних прелаза у нивоу.

Путни прелаз у Краљеву осигуран аутоматским уређајем осигурања,  са уграђеним гуменим панелима и лавиринтом за пешаке
Путни прелаз у Краљеву осигуран аутоматским уређајем осигурања, са уграђеним гуменим панелима и лавиринтом за пешаке

Кроз пројекат су обрађене три групе мера за повећање безбедности одвијања саобраћаја на путним прелазима: грађевинске, електротехничке и саобраћајне.

Радови у оквиру грађевинске реконструкције путних прелаза обухватају промене елемената пута (проширења коловоза, доградња пешачких стаза у зони прелаза, корекција нивелете пута) промене типа коловозне конструкције у путном прелазу уз претходно уређење доњег и горњег строја пруге у зони путног прелаза. Примењена решења типа коловозне конструкције у путном прелазу у период задњих пет година, пројектована су најчешђе од савремених материјала - гумених панела.

Путни прелаз у Бајмоку (пројекат и изведено стање)
Путни прелаз у Бајмоку (пројекат и изведено стање)

Електротехнички уређаји за обезбеђење саобраћаја на путним прелазима могу бити механичког или аутоматског типа. Аутоматски уређаји, зависно од локације путног прелаза у односу на остале елементе осигурања на прузи могу бити са даљинском контролом, са контролним сигналима или тастерским укључењем. Сваки аутоматски уређај путног прелаза обавезно садржи: блок кућицу, полубранике, путопрелазне сигнале, укључно-искључне елементе и одговарајући кабловску мрежу за повезивање.

сл4
Део монтаже гумених панела у коловоз
Део монтаже гумених панела у коловоз

Саобраћајно-технолошки захтеви на постојећим путним прелазима подразумевају постављање саобраћајне сигнализације.

Пројекти на уређењу путних прелаза, као саставни део техничког решења садрже и технологију одвијања саобраћаја за време извођења радова.

Повратак