štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални и Идејни пројекат Теретне обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево са друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче

Година реализације: 2007 - 2008

 Данас се теретни саобраћај одвија кроз Савски амфитеатар,а пругом се превози око 1,5 милион тона робе, од којих су 60% опасне материје. У циљу ослобађања централних зона Београдаи Панчева од превоза терета и опасних материја у планираном друмско-железничком коридору пројектована је теретна обилазна пруга. Тачка повезивања обилазне пруге на страни Београда је станица Бели Поток на прузи Београд-Мала Крсна, а на страни Панчева решење је дато кроз концепт развоја чвора Панчево. Пројекатје израђен на основу услова надлежних институција, саобраћајних потреба и свестраног истраживања терена, са циљем да се добију рационална техничко-технолошкаи просторно-урбанистичка решења, усаглашена са осталим корисницима простора у коридору, уз заштиту природе и споменика културе. Уз идејни пројекат урађена је и Студија оправданости. Кључна тачка на коридору је друмско-железнички мост преко Дунава, који по свим техничко-економским параметрима представља најзначајнији објекат на обилазној прузи. Главна конструкција моста изнад Дунава има 4 решеткасте просте греде укупне дужине 600 метара. Прилазне конструкције за железницу су спрегнуте просте греде а за друм су преднапрегнути носачи.Пројективијадуката: на км 2+377.55 (L=270m), на км2+735.405 (L=360m) и триангле на км 0+514.86 (L=540m). Обилазна пруга, дужине 29 км, пројектована је као једноколосечна и електрифицираназа брзину 120 км/сат. Пруга повезује чворове Београд и Панчево у јединствену функционалну целину. На прузи су пројектоване три нове станице, 2 тунела и 19 мостова. Сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама решена су денивелисано. Пројектовање две саобраћајнице у једном коридору, обилазне пруге и аутопута са заједничким мостом,захтевало је мултидисциплинарно ангажовање и стално усаглашавање и представља јединствен саобраћајни коридор.

Повратак