Саобраћајни институт ЦИП :: Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1.jpg?thumbId=1446&fileSize=11630&contentType=image/jpeg&lastModified=1396955063000 Саобраћајни институт ЦИП :: Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/rss.html Пруга Београд - Бар http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/283/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%91%D0%B0%D1%80.html Пруга Београд-Бар је једноколосечна пруга за мешовит саобраћај. Рађена је у периоду 1952. - 1976. у етапама и тако пуштана у експлоатацију. Дужина пруге износи 454.8 км од чега је на територији Србије 287.4 км, а на територији Црне Горе 167.1 км. Минимални радијус кривине је 300 м, пројектована брзина је 80-120 км/h, а осовинско оптерећење је 22.5 тона. Максимални нагиб на прузи је 25 промила (на деоници Подгорица-Колашин). Највиша тачка на прузи је Колашин (1.030м надморске висине), а најнижа је Бар (12м н.в.).

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРУЗИ

Пруга Београд-Бар је једноколосечна пруга за мешовит саобраћај. Рађена је у периоду 1952. - 1976. у етапама и тако пуштана у експлоатацију.

Дужина пруге износи 454.8 км од чега је на територији Србије 287.4 км, а на територији Црне Горе 167.1 км. Минимални радијус кривине је 300 м, пројектована брзина је 80-120 км/h, а осовинско оптерећење је 22.5 тона. Максимални нагиб на прузи је 25 промила (на деоници Подгорица-Колашин). Највиша тачка на прузи је Колашин (1.030м надморске висине), а најнижа је Бар (12м н.в.).

На прузи су 254 тунела укупне дужине од 144.4 км, тј. у тунелима је 24% пруге. Најдужи су тунели "Созина" 6176 метара и "Златибор" 6169 метара. На прузи Београд - Бар су пројектована 234 моста од бетона или челика у укупној дужини од 14.600м. Због разноликости у рељефу и врсти препрека, примењена су различита статичка решења од бетона и челика или у њиховој комбинацији. Због врло захтевних теренских услова, многи од мостова на прузи Београд - Бар представљају врхунска пројектантска и грађевинска остварења. Најбољи пример за ову тврдњу јесте мост "Мала Ријека", железнички мост са највишим стубовима у Европи. Мост "Мала Ријека" је дужине 498 м, са висином у односу на ниво реке од 200 м. На прузи су и 73 станице са колосецима у укупној дужини од 158 км. Пруга је опремљена сигнализацијом, заштитним и телекомуникационим системом. Пруга је у потпуности електрифицирана монофазним системом 25 kV и 50 Hz.

ЗНАЧАЈ ПРУГЕ

Пруга Београд-Бар, по Европском споразуму о најважнијим међународним пругама (AGC), припада међународној железничкој мрежи "Е" пруга. У AGC Споразуму, прузи Београд-Бар је додељен међународни број Е-79. 

Она повезује најважније светске морске путеве (Америка, Медитеран, Блиски Исток, Средњи Исток и Далеки Исток) са главним европским пругама. На европској мрежи, пруга Београд-Бар, повезује Средоземни басен са пругама:

- Е-70, Париз-Милано-Загреб-Београд-Софија-Истамбул-Анкара;

- Е-85, Будимпешта-Суботица-Београд-Ниш (Краљево)-Скопље-Солун-Атина;

- Е-66, Београд-Вршац-Темишвар, која се преко пруге Е-56, Будимпешта-Темишвар-Букурешт повезује са главним пругама: Е-50, Париз-Цирих-Беч-Будимпешта-Киев-Москва и Е-95, Москва-Букурешт-Софија.

Пруга Београд-Бар представља најкраћу железничку везу јужног дела Јадранског мора и Средоземног мора са европским коридором Х и са лукама на реци Дунав (коридор VII). Паневропски коридори X и VII се додирују у Београду.

Пруга представља једину везу железница Албаније са Европом.

У државној мрежи уз пруге на коридору Х представља окосницу железничког система. ]]>
Thu, 20 May 2010 22:12:06 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/283/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%91%D0%B0%D1%80
Пруга Сарајево - Плоче http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/457/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5.html На прузи Сарајево - Плоче, укупне дужине 194,6 километара, урадили смо пројекте за 108 тунела укупне дужине 35880 метара. Такође смо урадили пројекте за 64 вијадукта дужине 4570 метара и за 10 челичних мостова укупне дужине 870 метара. На овој прузи су се школовале многе генерације врсних инжењера и техничара, који су били присутни од почетка геодетских и геотехничких радова, пројектовања, па све до стручног надзора и вођења инвестиција

На прузи Сарајево - Плоче, укупне дужине 194,6 километара, урадили смо пројекте за 108 тунела укупне дужине 35880 метара. Такође смо урадили пројекте за 64 вијадукта дужине 4570 метара и за 10 челичних мостова укупне дужине 870 метара. На овој прузи су се школовале многе генерације врсних инжењера и техничара, који су били присутни од почетка геодетских и геотехничких радова, пројектовања, па све до стручног надзора и вођења инвестиција

]]>
Thu, 20 May 2010 07:37:13 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/457/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5
Главни пројекат пруге Ваљево - Липница (Лозница) http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/459/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%28%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29++.html Пруга Ваљево - Липница је пројектована као једноколосечна пруга, дужине 67,413км, за пројектовану брзину од 120 км/х, осовинско оптерећење од 225 кН, меродавни нагиб 12‰, елктрифицирана је и опремљена савременим СС и ТТ постројењима.

Пруга Ваљево - Липница је пројектована као једноколосечна пруга, дужине 67,413км, за пројектовану брзину од 120 км/х, осовинско оптерећење од 225 кН, меродавни нагиб 12‰, елктрифицирана је и опремљена савременим СС и ТТ постројењима.

Између Ваљева и Липнице предвиђено је још 5 станица: Причевић, Осладић, Осечина, Завлака и Драгинац.

На прузи је пројектовано 19 тунела (укупне дужине 9759 м), 64 моста (укупне дужине 3996,44 м) и 6 надвожњака (укупне дужине 652,88м).

Комплетна техничка документација урађена у ЦИП-у, обухвата и изградњу пруге Ваљево - Лозница, којом се формира директна попречна веза између постојећих пруга Београд - Бар и Рума - Шабац - Зворник и успоставља једина недостајућа веза на траси Јужне Савске магистрале која иде из Словеније преко Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије, скраћујући транспортне путеве са простора северно од Дрине ка Црној Гори, Македонији и Бугарској.

]]>
Thu, 20 May 2010 07:38:58 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/459/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%28%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29++
Идејни пројекат и планска документација реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге: Београд - Нови Сад - Суботица - Граница Мађарске, деоница : Стара Пазова - Нови Сад, дужине 40,44км http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/880/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5%3A+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4+-+%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%3A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+-+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%2C+%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5+40%2C44%D0%BA%D0%BC.html За реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге на деоници Стара Пазова-Нови Сад, Саобраћајни институт ЦИП је урадио планску документацију и Идејни пројекат.

За реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге на деоници Стара Пазова-Нови Сад, Саобраћајни институт ЦИП је урадио планску документацију и Идејни пројекат.

Идејни пројекат је урађен у складу са Међународним споразумима, Просторним планом Републике Србије и Регионалним просторним планом АП Војводине, као и стандардима Трансевропске железничке мреже.

На овој деоници предвиђена је савремена двоколосечна електрифицирана пруга за мешовити путнички и теретни саобраћај са техничким елементима трасе за брзину 200 km/h, уз ограничења из просторно-урбанистичких разлога у складу са европским стандардима интероперабилности;

 • Дужина деонице двоколосечне пруге је 40,4 км и краћа је од постојеће пруге за око 1 км;
 • Двоколосечна пруга користи делове трасе постојеће пруге где год је то могуће, а напушта је у зонама где то условљавају постојећи мали полупречници кривина и други услови;
 • На овој деоници пруге пројектоване су 4 станице са високим стандардима приступа путника возу: 3 постојеће станице Инђија, Сремски Карловци и Петроварадин се реконструишу и гради се нова станица Бешка.

Најзначајнији објекти на прузи су:

 • тунел "Чортановци" дужине 1150м, који је због веома сложених геотехничких карактеристика терена - клизишта пројектован са две одвојене једноколосечне тунелске цеви;
 • вијадукт дужине око 3 км, којим траса двоколосечне пруге прелази преко геотехнички сложеног терена на делу од тунела до алувиона Дунава, а пројектовано је и низ других објекта (мостови, вијадукти, подвожњаци, надвожњаци, пешачко-бициклистички потходници).

Сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама решена су денивелисано подвожњацима и надвожњацима. Пројекат пруге испуњава високе еколошке стандарде у складу са условима заштите споменика културе и природе, уз савремене мере заштите од буке. Пројектом је омогућено да се изградња врши под саобраћајем, са минимално неопходним прекидима.

Реализација овог пројекта ће значајно скратити време путовања возом између Београда и Новог Сада. Поред брзине, пруга ће пружити висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе, што ће допринети конкурентској способности железнице, смањити трошкове превоза и повећати ниво еколошке заштите. Пројекат ће дати и значајан допринос развоју привреде Србије.

Израда Главног пројекта поверена је Саобраћајном институту ЦИП као највећој домаћој пројектантској фирми, која ће уз максимално ангажовање својих стручњака из свих области, урадити геодетска снимања, геотехничка испитивања и Главни пројекат у што је могуће краћем року, како би се што пре створили услови за почетак изградње.

]]>
Thu, 20 May 2010 07:39:00 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/880/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%2C+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5%3A+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4+-+%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%3A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+-+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%2C+%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5+40%2C44%D0%BA%D0%BC
Пруга Мајданпек - Бор http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/461/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BA+-+%D0%91%D0%BE%D1%80.html На прузи Мајданпек - Бор, укупне дужине 42 километара, урадили смо пројекте за 28 тунела укупне дужине 11305 метара. Урадили смо пројекте и за 18 мостова укупне дужине 2105 метара. Различитост терена и његова тешка проходност условили су комплексно решавање објеката мостова.

На прузи Мајданпек - Бор, укупне дужине 42 километара, урадили смо пројекте за 28 тунела укупне дужине 11305 метара. Урадили смо пројекте и за 18 мостова укупне дужине 2105 метара. Различитост терена и његова тешка проходност условили су комплексно решавање објеката мостова.

]]>
Thu, 20 May 2010 07:40:07 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/461/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BA+-+%D0%91%D0%BE%D1%80
Главни пројекат рехабилитације магистралних пруга на Коридору 10, деонице Рума - Голубинци, Сопот Космајски - Ковачевац, Мала Крсна - Велика Плана, Винарци - Ђорђево, Врањска Бања - Ристовац и Бујановац - Букаревац http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/886/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83+10%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B0+-+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%2C+%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8+-+%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86%2C+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%9A%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0+-+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8+-+%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C+%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0+-+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+%D0%B8+%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+-+%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86.html На Коридору 10 биће реконструисано шест деоница укупне дужине од око 112 километара.

На Коридору 10 биће реконструисано шест деоница укупне дужине од око 112 километара. У првој фази поред деонице Рума - Голубинци, планирано је да започне и реконструкција деоница Сопот Космајски - Ковачевац (око 18,4 километара)  и Мала Крсна - Велика Плана (око 29,5 километара), као и радови у другој фази, на деоницама Винарци-Ђорђево (15 км), Врањска Бања - Ристовац (17,7 км) и Бујановац - Букаревац (13,7 км).

]]>
Thu, 20 May 2010 19:42:16 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/886/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83+10%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B0+-+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%2C+%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8+-+%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86%2C+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%9A%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0+-+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8+-+%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C+%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0+-+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+%D0%B8+%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+-+%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
Главни пројекат изградње другог колосека железничке пруге Београд - Панчево - Вршац - државна граница, деоница Панчевачки мост - станица Панчево Главна http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/882/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+-+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+-+%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+-+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0.html Главни пројекат изградње другог колосека железничке пруге Београд-Панчево-Вршац-државна граница, на деоници: распутница Панчевачки мост - станица Панчево Главна, од km 4+742 до km 19+600, дужине 14,86 км, (изграђена је деоница двоколосечна пруга од станице Београд Центар до Панчевачког моста)

Предмет пројекта

Главни пројекат изградње другог колосека железничке пруге Београд-Панчево-Вршац-државна граница, на деоници: распутница Панчевачки мост - станица Панчево Главна, од km 4+742 до km 19+600, дужине 14,86 км, (изграђена је деоница двоколосечна пруга од станице Београд Центар до Панчевачког моста)

Циљ пројекта

Циљ пројакта је да се омогући брже, ефикасније и безбедније одвијање саобраћаја за:

 • за међународни путнички и теретни саобраћај

 • посебно за приградски саобраћај између Београда и Панчева (Беовоз)

Позитивни ефекти се огледају у повећању пропусне моћи пруге и скрећење времена путовања у путничком саобраћају.

Основне карактеристике

 • параметри грађевинске и електротехничке инфраструктуре омогућавају саобраћај возова брзинама до 120 km/h,

 • доградња потребних колосечних капацитета у станицама Крњача и Овча,

 • уређење постојећег стајалишта Себеш и изградња новог стајалишта Крњача Мост,

 • изградња нових објеката у станицама и стајалиштима (зграда, перона, потходника и приступних саобраћајница),

 • изградња новог једноколосечног железничког моста преко реке Тамиш, узводно од постојећег једноколосечног железничког моста, дужине 242 м,

 • изградња 4 нова моста (распона до 8м) и 5 пропуста (отвора до 2,2м),

 • доградња и реконструкција контактне мреже, телекомуникационих и сигнално сигурносних уређаја

]]>
Thu, 20 May 2010 19:28:59 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/882/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+-+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+-+%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+-+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Генерални пројекат пруге Рашка - Нови Пазар http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/6/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0+-+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80+.html Директно повезивање пруге Рашка - Нови Пазар са пругом Лапово - Краљево - Косово Поље - државна граница, предвиђено је у железничкој станици Рашка.

Ураније планираном коридору пругеизграђен је магистрални пут Рашка - НовиПазар. Овом пругом би се повезало подручјејугозападне Србије са осталим регионимау Србији. Коридор нове пруге обухватадолину реке Рашке између магистралногпута М-22 и старог пута Рашка - Нови Пазар.Траса је долинска, углавном на насипу.Због просторног ограничења у градскојзони Рашке, пројектован је челични мостпреко реке Ибар са три распона, укупнедужине 210 mи тунел "Супње"дужине 1130 m.Потребна је регулација реке Рашке иизградња већег броја краћих мостова. Уиндустријској зони Новог Пазара јепланирана теретна станица са свимпотребним садржајима. Станица НовиПазар Путничка, лоцирана је уз Царевућуприју, где је омогућена добракомуникација са мрежом градскихсаобраћајница и постоји простор заизградњу станичних и пратећих објеката.На појединим деловима пруге предложенасу два варијантна решења. Пруга јепројектована за брзине до 120 km/h и дужинеје око 20 km.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:28:04 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/6/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0+-+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80+
Главни пројекат туристичке пруге узаног колосека Шарган-Витаси-Мокра Гора http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/7/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0++%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0.html Техничка документација пруге Шарган Витаси - Мокра Гора Пруга узаног колосека, ширине 760 mm, од станица Шарган Витаси до станице Мокра Гора постојала је као део пруге узаног колосека Београд - Сарајево. Изграђена у првој половини тридесетих година овог века, пола столећа је повезивала села на падинама српских планинских лепотица Таре, Златибора и Шаргана са светом.

Техничка документација пруге Шарган Витаси - Мокра Гора

Пруга узаног колосека, ширине 760 mm, од станица Шарган Витаси до станице Мокра Гора постојала је као део пруге узаног колосека Београд - Сарајево. Изграђена у првој половини тридесетих година овог века, пола столећа је повезивала села на падинама српских планинских лепотица Таре, Златибора и Шаргана са светом.


У техничком смислу, на прузи се истицала чувена "Шарганска осмица" - несвакидашња пружна петља изнад подножја Јатаре - која је омогућила савладавање велике висинске разлике између Мокре Горе и Шаргана. Дужина "осмице" је била 13.5 км и на траси је имала 20 тунела, 3 моста и вијадукт, који су чинили трећину трасе пруге.
Технолошки напредак друштва минимизирао је значај ове пруге у саобраћајном смислу. Године 1974. демонтиран је горњи строј пруге, док су труп и објекти на њему остали. Четврт века касније заживела је идеја о ревитализацији пруге Шарган Витаси - Мокра Гора као туристичке пруге.
Оживљавање и поновно активирање отргли су од заборава део историје српске железнице а путницима пружио светски атрактивну музејску пружну трасу. Техничко решење се базира на реконструкцији и уређењу сачуваних елемената пруге (тунела, мостова, малих објеката, трупа пруге), уз изградњу пратеће инфраструктуре и нових објеката неопходних како за функционисање пруге, тако и за пријем путника- туриста.

По угледу на музејске железнице у свету, део пруге узаног колосека која је повезивала Београд са Јадранским морем, је обновљен и пуштен у саобраћај 2001. године. На тој деоници, од Шарган-Витаса до Мокре Горе , налази се "Шарганска осмица", која због јединственог решења представља посебну атракцију за путнике воза "Носталгија". Планирано је да се, у неколико фаза, повеже обновљени део трасе са Вишеградом на једној страни и станицом Бранешци на прузи Београд-Бар на другој страни. Изградњом нових деоница пруге обогатиће се туристички потенцијал Златибора, Таре и долине реке Дрине. Од Шарган-Витаса до Кремана планирана је изградња колосека на постојећем трупу пруге у дужини од око 4 km. Од Кремана до станице Бранешци предложене су три варијанте нове трасе. Планирани објекти и пратећи садржаји у амбијенталном смислу ће бити у складу са већ изграђеним објектима, односно примениће се традиционални начин изградње. Укупна дужина пруге је око 20km.Пруга је пројектована за брзине до 30 km/h. 

]]>
Thu, 20 May 2010 15:30:23 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/7/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0++%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
Главни пројекат изградња другог колосека са пратећом инфраструктуром пруге: Београд Центар - Панчево Главна - Вршац - државна граница од км: 4+742 до км: 8+690 http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/8/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82++%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5%3A++%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80+-+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+-+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+-+%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BC%3A+4742+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BC%3A+8690.html Циљ израде Главног пројекта је стварање услова за постепену реализацију плана реконструкције постојеће једноколосечне пруге у двоколосечну пругу од станице Београд Центар до Панчево Вароши.

Деоница од службеног места "Панчевачки Мост" до укрснице "Крњача", од км: 4 + 742 до км: 8 + 690 представља прву етапу у испуњењу тог циља. За другу деоницу је урађен Идејни пројекат, од станице "Крњача" до "Панчево Главне", тј. од км: 7 + 650 до км: 19 + 600.

Постојећа пруга је једноколосечна, електрифицирана, са шинама типа 49Е1, дрвеним праговима, колосечним прибором типа "К" и засторном призмом од кречњачког туцаника.

Овим пројектом је обухваћена: реконструкција постојећег колосека, изградња другог колосека; у укрсници "Крњача" изградња трећег, станичног колосека са колосечним везама; реконструкција колосека и веза у службеном месту "Панчевачки Мост"; изградња новог стајалишта поред насеља Крњача; електрификација, доградња и реконструкција контактне мреже, ТТ и СС уређаја.

Предвиђена је и санација моста преко Дунава ("Панчевачки Мост"). Санација моста би се одвијала фазно, прво би се санирала друмска конструкција ка Београду, а затим друмска конструкција ка Панчеву. Након друмских конструкција санирао би се средњи део мостовске конструкције (прво десни па потом леви колосек).

У првој фази се гради нови колосек ("десни банатски"), након његовог пуштања у саобраћај приступа се реконструкцији постојећег колосека ("левог банатског"). За нову конструкцију горњег строја користе се шине типа 49Е1, квалитета 260, еластични колосечни прибор на дрвеним праговима. Све уграђене скретнице су типа 49Е1-300-6°. Колосеци и скретнице су заварени у ДТШ.

Нови перон који је предвиђен у стајалишту "Крњача Мост" је дужине 220.0м, ширине 7.0м, висине 35.0цм изнад ГИШ-а од монтажних елемената ("Бехатон плоче").

У стајалишту "Крњача Мост"пројектован је потходник, перонска надстрешница, потпорни зидови као и прилазне пешачке стазе.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:33:12 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/8/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82++%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5%3A++%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80+-+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+-+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+-+%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BC%3A+4742+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BC%3A+8690
Идејни и Главни пројекат грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Ћеле Кула-Станичење (км 4+900 - км 64+152) http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/9/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5++%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%2C++%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%8B%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%28%D0%BA%D0%BC+4900+-+%D0%BA%D0%BC+64152%29+.html Постојећа једноколосечна железничка пруга Ниш-Димитровград-Граница Бугарске, изграђена је 1888. године.

Постојећа једноколосечна железничка пруга Ниш-Димитровград-Граница Бугарске, изграђена је 1888. године. Дугачка је 104км и није електрифицирана. Заједно са путем Ниш-Димитровград налази се у долини реке Нишаве и пролази кроз Сићевачку клисуру.

Пруга има велики национални и међународни значај: по АГЦ Споразуму сврстана је у најважније међународне магистралне пруге Европе (Е-70), део је паневропског приоритетног Коридора 10 и налази се у Мрежи пруга "високе перформансе" југоисточне Европе. Стање ове пруге и ниво услуге који може да пружи су у нескладу са значајем који има у железничкој мрежи Србије и Европе, што се одражава на њену привлачност за кориснике, па и релативно мали обим саобраћаја. Из наведених разлога донета је одлука о модернизацији постојеће пруге што подразумева рехабилитацију, електрификацију и опремање пруге савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима, као и оспособљавање пруге за комбиновани транспорт. Радови на овој прузи су предвиђени да се изведу путем кредита Европске инвестиционе банке (EIB). Реализацијом овог пројекта ће се значајно подићи ниво услуге и повећати конкурентска способност пруге у односу на друмски транспорт у коридору и у односу на алтернативне железничке правце Југоисточне Европе. Овим Главним пројектом обухваћени су грађевински радови на деоници пруге од Ћеле Куле до Станичења у дужини од 59,2 км. На овом делу пруге има 9 станица, 11 стајалишта, 138 пропуста и 31 путни прелаз. Радови обухватају: санацију доњег строја уз примену савремених материјала, замену свих елемената горњег строја, замену пропуста и уређење путних прелаза. Као функционална припрема за електрификацију пруге предвиђена је уградња бетонских каналета као и кабловске канализације у рову на путним прелазима.

Радови предвиђени овим пројектом имају за циљ да обезбеде:

 • уједначавање и подизање брзине вожње

 • повећање носивости пруге (категорија Д4 - 225 KN, 80 KN/м)

 • потребну корисну дужину станичних колосека

 • повећање пропусне моћи пруге

 • услове за електрификацију и савремено осигурање пруге

 

]]>
Thu, 20 May 2010 15:35:48 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/9/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5++%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%2C++%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%8B%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%28%D0%BA%D0%BC+4900+-+%D0%BA%D0%BC+64152%29+
Генерални и Идејни пројекат Теретне обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево са друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/10/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE++%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5.html Београд и Панчево повезани су железничком пругом преко Панчевачког моста, која пролази кроз централне зоне градова.

 Данас се теретни саобраћај одвија кроз Савски амфитеатар,а пругом се превози око 1,5 милион тона робе, од којих су 60% опасне материје. У циљу ослобађања централних зона Београдаи Панчева од превоза терета и опасних материја у планираном друмско-железничком коридору пројектована је теретна обилазна пруга. Тачка повезивања обилазне пруге на страни Београда је станица Бели Поток на прузи Београд-Мала Крсна, а на страни Панчева решење је дато кроз концепт развоја чвора Панчево. Пројекатје израђен на основу услова надлежних институција, саобраћајних потреба и свестраног истраживања терена, са циљем да се добију рационална техничко-технолошкаи просторно-урбанистичка решења, усаглашена са осталим корисницима простора у коридору, уз заштиту природе и споменика културе. Уз идејни пројекат урађена је и Студија оправданости. Кључна тачка на коридору је друмско-железнички мост преко Дунава, који по свим техничко-економским параметрима представља најзначајнији објекат на обилазној прузи. Главна конструкција моста изнад Дунава има 4 решеткасте просте греде укупне дужине 600 метара. Прилазне конструкције за железницу су спрегнуте просте греде а за друм су преднапрегнути носачи.Пројективијадуката: на км 2+377.55 (L=270m), на км2+735.405 (L=360m) и триангле на км 0+514.86 (L=540m). Обилазна пруга, дужине 29 км, пројектована је као једноколосечна и електрифицираназа брзину 120 км/сат. Пруга повезује чворове Београд и Панчево у јединствену функционалну целину. На прузи су пројектоване три нове станице, 2 тунела и 19 мостова. Сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама решена су денивелисано. Пројектовање две саобраћајнице у једном коридору, обилазне пруге и аутопута са заједничким мостом,захтевало је мултидисциплинарно ангажовање и стално усаглашавање и представља јединствен саобраћајни коридор.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:38:18 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/10/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE++%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5
Идејна решења и Главни пројекти реконструкције и подизања нивоа осигурања на постојећим путним прелазима у нивоу http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/11/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%83+.html Укрштаји друмске саобраћајнице са железничком пругом - путни прелази у нивоу - представљају опасна места ’’црне тачке’’ на којима су веома често евидентирани ванредни догађаји.

 Укрштаји друмске саобраћајнице са железничком пругом - путни прелази у нивоу - представљају опасна места ''црне тачке'' на којима су веома често евидентирани ванредни догађаји.

Од 2002. године када је ЈП "Железнице Србије" покренула програм за уређење и осигурање необезбеђених путних прелаза у нивоу, Саобраћајни институт ЦИП је завршио комплетну пројектну документацију за преко 30 путних прелаза на пругама ЈП "Железнице Србије".

Основни захтев којим се мери ниво безбедности на путним прелазима је смањење броја ванредних догађаја. Начини и методе испуњења овог захтева су различити , зависе од постојећег и захтеваног нивоа безбедности на путном прелазу у нивоу, а резултат су анализе постојећег стања путних прелаза у нивоу.

Кроз пројекат су обрађене три групе мера за повећање безбедности одвијања саобраћаја на путним прелазима: грађевинске, електротехничке и саобраћајне.

Радови у оквиру грађевинске реконструкције путних прелаза обухватају промене елемената пута (проширења коловоза, доградња пешачких стаза у зони прелаза, корекција нивелете пута) промене типа коловозне конструкције у путном прелазу уз претходно уређење доњег и горњег строја пруге у зони путног прелаза. Примењена решења типа коловозне конструкције у путном прелазу у период задњих пет година, пројектована су најчешђе од савремених материјала - гумених панела.

Електротехнички уређаји за обезбеђење саобраћаја на путним прелазима могу бити механичког или аутоматског типа. Аутоматски уређаји, зависно од локације путног прелаза у односу на остале елементе осигурања на прузи могу бити са даљинском контролом, са контролним сигналима или тастерским укључењем. Сваки аутоматски уређај путног прелаза обавезно садржи: блок кућицу, полубранике, путопрелазне сигнале, укључно-искључне елементе и одговарајући кабловску мрежу за повезивање.

Саобраћајно-технолошки захтеви на постојећим путним прелазима подразумевају постављање саобраћајне сигнализације.

Пројекти на уређењу путних прелаза, као саставни део техничког решења садрже и технологију одвијања саобраћаја за време извођења радова.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:40:40 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/11/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%83+
Главни пројекат реконструкције и модернизације пруге Батајница - Голубинци http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/496/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8++.html Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација постојеће пруге Батајница - Голубинци, за брзине од 120км/ч. Предвиђен је виши степен безбедности саобраћаја, краће време путовања и већа пропусна моћ пруге.

Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација постојеће пруге Батајница - Голубинци, за брзине од 120км/ч. Предвиђен је виши степен безбедности саобраћаја, краће време путовања и већа пропусна моћ пруге.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:06:22 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/496/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8++
Генерални, Идејни и Главни пројекат за изградњу индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже за потребе ПД "Термоелектране и копови Костолац" http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/498/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B4++%D0%A2%D0%95+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86+%D0%91+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%9F%D0%94+%22%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%22++.html Циљ израде техничке документације је изградња индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже.

Циљ израде техничке документације је изградња индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже.

Генералним пројектом обрађене су три варијанте од железничке станице Стиг до   ТЕ Костолац Б, a идејним пројектом обрађене су Варијанта 1 (дужине од 23448 m) и Варијанта 2 (дужине од  22138 m) као најповољније, а у Главном пројекту урађена је Варијанта 1.

Усвојени су гранични елементи за ситуациони план, уздужни профил и попречне профиле у функцији задате рачунске брзине од Vr=50 km /h.

Доњи строј је предвиђен за 25 t оптерећења, а горњи строј пројектован за осовинско оптерећење од 22,5 t.

Одводњавање пруге предвиђено је подужним и попречним нагибима планума, као и изградњом нових канала и објеката отвора до 5,0m - пропуста.

Укрштања са друмским саобраћајницама разрешена су укрштањима у нивоу.         

]]>
Thu, 20 May 2010 22:07:58 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/498/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B4++%D0%A2%D0%95+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86+%D0%91+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9B%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%9F%D0%94+%22%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%22++
Идејно решење пруге Ниш - Прешево -ремонт и реконструкција за брзину до 120км/ч http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/500/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE+-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B4%D0%BE+120%D0%BA%D0%BC%D1%87.html Предмет документације је реконструкција и модернизација постојећих колосека пруге дужине Л=156км и станица на деоници Ниш - Прешево - Граница Македоније, за брзину до 120км/ч. Циљ је дефинисање развоја инфраструктурних капацитета са предлогом дугорочних техничких решења колосечних и других постројења неопходних за задовољење потреба путничког и теретног саобраћаја у ширем гравитационом подручју међународне магистралне пруге. Предмет документације је реконструкција и модернизација постојећих колосека пруге дужине Л=156км и станица на деоници Ниш - Прешево - Граница Македоније, за брзину до 120км/ч. Циљ је дефинисање развоја инфраструктурних капацитета са предлогом дугорочних техничких решења колосечних и других постројења неопходних за задовољење потреба путничког и теретног саобраћаја у ширем гравитационом подручју међународне магистралне пруге. ]]> Thu, 20 May 2010 22:09:13 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/500/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE+-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B4%D0%BE+120%D0%BA%D0%BC%D1%87 Генерални пројекат реконструкције и модернизације пруге Петроварадин - Беочин http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/502/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD+-+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD++.html Пројектом је предвиђена комплетна реконструкција и модернизација пруге Петроварадин - Беочин у дужини Л=17км и станица Сремска Каменица, Лединци и Беочин. Урађена су и анализирана 3 варијантна решења.

Пројектом је предвиђена комплетна реконструкција и модернизација пруге Петроварадин - Беочин у дужини Л=17км и станица Сремска Каменица, Лединци и Беочин. Урађена су и анализирана 3 варијантна решења.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:10:55 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/502/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD+-+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD++
Главни пројекат ремонта пруге Ресник - Вреоци http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/504/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA+-+%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8.html Пројектом је предвиђен ремонт једноколосечне пруге Ресник - Вреоци, на одређеним деоницама и то: тотални ремонт доњег и горњег строја пруге и проширење планума на 6м, ремонт контактне мреже и СС и ТТ уређаја. Модернизовани су путни прелази према категорији пута са којима се пруга укршта. Ремонтоване су станице Бела Река, Велики Борак, Степојевац и Вреоци.

Пројектом је предвиђен ремонт једноколосечне пруге Ресник - Вреоци, на одређеним деоницама и то: тотални ремонт доњег и горњег строја пруге и проширење планума на 6м, ремонт контактне мреже и СС и ТТ уређаја. Модернизовани су путни прелази према категорији пута са којима се пруга укршта. Ремонтоване су станице Бела Река, Велики Борак, Степојевац и Вреоци.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:12:04 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/504/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA+-+%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8
Генерални пројекат реконструкције и модернизације пруге Батајница - Голубинци - Шид - Граница Хрватске http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/506/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8+-+%D0%A8%D0%B8%D0%B4+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5++.html Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација пруге Батајница - Голубинци - Шид - Граница Хрватске у дужини Л=100км, која представља саставни део коридора 10 и то тако да се омогући одвијање саобраћаја на оба колосека пруге брзинама до 160км/ч.

Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација пруге Батајница - Голубинци - Шид - Граница Хрватске у дужини Л=100км, која представља саставни део коридора 10 и то тако да се омогући одвијање саобраћаја на оба колосека пруге брзинама до 160км/ч.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:13:06 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/506/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8+-+%D0%A8%D0%B8%D0%B4+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5++
Генерални пројекат реконструкције и модернизације пруге Ресник - Велика Плана - Ниш http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/508/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA+-+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+-+%D0%9D%D0%B8%D1%88++.html Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација пруге Ресник - Велика Плана - Ниш у дужини Л=240км, која представља саставни део коридора 10 и то за брзине кретања возова до 160км/ч. Урађено је више варијантних решења трасе пруге и станица и њихово вредновање COST BENEFIT методом.

Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација пруге Ресник - Велика Плана - Ниш у дужини Л=240км, која представља саставни део коридора 10 и то за брзине кретања возова до 160км/ч. Урађено је више варијантних решења трасе пруге и станица и њихово вредновање COST BENEFIT методом.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:14:25 +0100 Пруге http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/508/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA+-+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+-+%D0%9D%D0%B8%D1%88++