Саобраћајни институт ЦИП :: Железнички http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1.jpg?thumbId=408&fileSize=11377&contentType=image/jpeg&lastModified=1274446458000 Саобраћајни институт ЦИП :: Железнички http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/rss.html Реконструкција 6 тунела на једноколосечној прузи Ниш - Димитровград http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/story/28/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+6+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html У склопу Пројекта модернизације једноколосечне пруге Ниш-Димитровград, 2002. год. урађен је Пројекат реконструкције шест тунела укупне дужине 860,70m.

Сви постојећи тунели су изведени у периоду 1886.-1887.године, по типовима старих српских железница. У зависности од категорије стенске масе, било је необзиданих тунела, тунела који су делимично обзидани и тунела обзиданих целом дужином. Обзиђивање тунела рађено је тесаним каменом у калоти и буњастим каменом у зони опораца.

Пројектом реконструкције, предвиђено је да се у свим тунелима:

 • обезбеди светли профил за услове електро вуче и према слободном профилу GC за колосек у правцу и за кривине R>250m

 • изведе тунелска конструкција од млазног или ливеног бетона, у зависности од категорија стенских маса које се смењују дуж тунела

 •  зона тунелских портала обложи ливеним бетоном

 • изведу канали за воду и каблове.

Реконструкција тунела је изведена у периоду 2003.-2006.год.

]]>
Fri, 21 May 2010 12:48:05 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/story/28/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+6+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8+%D0%9D%D0%B8%D1%88+-+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Санација и адаптација железничких тунела урађених по старим тунелским типовима http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/story/29/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0.html Већина тунела на пружнум правцима у Републици Србији урађена је по старим тунелским типовима, и данас они представљају проблем због светлог отвора који не одговара важећим слободним профилима.

Већина тунела на пружнум правцима у Републици Србији урађена је по старим тунелским типовима, и данас они представљају проблем због светлог отвора који не одговара важећим слободним профилима. Урађен је велики број пројеката санације и адаптације железничких тунела, међу којима су и :

 •  тунели "Грамада", "Вражогрнац" и тунел бр.16 на прузи Ниш-Зајечар

 •  тунели "Грделица" и "Хански" на прузи Београд-Ниш-Скопље

 •  тунел "Грдица" на прузи Сталаћ-Краљево-Пожега

 •  тунел "Бела Река" на прузи Београд-Бар

 •  тунел "Чортановци" на прузи Београд-Суботица

 •  тунел "Рипањ" на прузи Београд-Ниш

   

  У оквиру санације старих српских типова на прузи Београд-Ниш, за тунел Рипањ пројектовано је по први пут савремено решење са горњим стројем без застора и новим подножним сводом. Овим решењем постиже се трајна санација горњег и доњег строја и решава проблем електрификације.

]]>
Fri, 21 May 2010 12:54:49 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/story/29/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0
Пројекти нових тунела http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/story/30/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+.html У групи за тунеле и специјалне конструкције, у периоду од 2001.-2008. године, урађени су Идејни пројекти тунела на путним правцима Е-80 (Ниш-Димитровград), Е-75 (Лесковац-граница са БЈРМ), Е-763 (Београд-Пожега-Бољаре), Е-70 (обилазница око Београда и Панчева), унутрашњег магистралног полупрстена (УМП) и на обилазној прузи Бели Поток-Винча-Панчево. Пројектовано је 30 тунела укупне дужине 31 000m.

У групи за тунеле и специјалне конструкције, у периоду од 2001.-2008. године, урађени су Идејни пројекти тунела на путним правцима Е-80 (Ниш-Димитровград), Е-75 (Лесковац-граница са БЈРМ), Е-763 (Београд-Пожега-Бољаре), Е-70 (обилазница око Београда и Панчева), унутрашњег магистралног полупрстена (УМП) и на обилазној прузи Бели Поток-Винча-Панчево. Пројектовано је 30 тунела укупне дужине 31 000m.

]]>
Fri, 21 May 2010 13:00:03 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/story/30/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0+
Главни пројекат санације тунела број 182 - Островица http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/story/65/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0++%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98+182+-+%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0+.html Пруга Београд - Бар, деоница Колашин - Подгорица у км 347+172.44 до км 350+999,75

Пруга Београд - Бар, деоница Колашин - Подгорица у км 347+172.44 до км 350+999,75

]]>
Fri, 21 May 2010 22:58:43 +0100 Железнички http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/zeleznicki/story/65/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0++%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98+182+-+%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0+