Саобраћајни институт ЦИП :: Пешачки http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/mostpes.jpg?thumbId=730&fileSize=7382&contentType=image/jpeg&lastModified=1276083565000 Саобраћајни институт ЦИП :: Пешачки http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/rss.html Идејни пројекат пешачке пасареле у Радничкој улици у Београду (прилаз Ади Циганлији) http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/story/22/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%90%D0%B4%D0%B8+%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B8%29.html Архитектонско-грађевински пројекат моста са приступним пешачким саобраћајницама, лифтовима за пешаке и бициклисте, потребним инсталацијама, уређењем слободних површина и озелењавањем.

Архитектонско-грађевински пројекат моста са приступним пешачким саобраћајницама, лифтовима за пешаке и бициклисте, потребним инсталацијама, уређењем слободних површина и озелењавањем.

 

 

 

]]>
Fri, 21 May 2010 10:01:02 +0100 Пешачки http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/story/22/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%90%D0%B4%D0%B8+%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B8%29
Идејни пројекат пасареле у Булевару војводе Мишића код хале 14 Београдског сајма http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/story/23/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+14+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%B0+.html Архитектонско-грађевински пројекат моста са приступним пешачким саобраћајницама, потребним инсталацијама, уређењем слободних површина и озелењавањем.

Архитектонско-грађевински пројекат моста са приступним пешачким саобраћајницама, потребним инсталацијама, уређењем слободних површина и озелењавањем.

]]>
Fri, 21 May 2010 10:03:47 +0100 Пешачки http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/story/23/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5+14+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%B0+
Идејни пројекат пешачког моста преко Старог Бегеја у оквиру резервата природе "Царска бара", 2009 година http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/story/24/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3+%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%22%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%22%2C+2009+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html ]]> Fri, 21 May 2010 10:06:48 +0100 Пешачки http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/story/24/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3+%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%98%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%22%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%22%2C+2009+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Идејни и главни пројекат пешачке пасареле у км 2+318 преко индустријске пруге за термоелектрану Обреновац http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/story/93/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%BA%D0%BC+2318+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+.html ]]> Fri, 21 May 2010 00:17:37 +0100 Пешачки http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/pesacki/story/93/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%83+%D0%BA%D0%BC+2318+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+