Саобраћајни институт ЦИП :: Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/mostdru.jpg?thumbId=729&fileSize=11489&contentType=image/jpeg&lastModified=1276083472000 Саобраћајни институт ЦИП :: Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/rss.html Главни пројекат моста преко реке Лим у Пријепољу http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/624/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+.html Друмско пешачки мост је континуални носач на 3 поља, распона L=30+41+30=101,0m, израђен од преднапрегнутог бетона. Налази се око 150м узводно од ушћа реке Милешевке у Лим, и спаја градско језгро града Пријепоља, са левом обалом реке и простором који је погодан за даљи развој града.

Друмско пешачки мост је континуални носач на 3 поља, распона L=30+41+30=101,0m, израђен од преднапрегнутог бетона. Налази се око 150м узводно од ушћа реке Милешевке у Лим, и спаја градско језгро града Пријепоља, са левом обалом реке и простором који је погодан за даљи развој града.

Због услова нивоа великих вода испод моста и нивелетног уклапња у саобраћајнице на левој и десној обали , мост је морао имати малу статичку висину конструкције, што је уз услов ширине коловоза и пешачких стаза, условило да се мост формира из два паралелна сандука.

Река Лим , која је у овом пределима планинска река , има велике осцилације нивоа вода, захтева објекте који су дубоко фундирани у квалитетним материјалима. Овај мост је фундиран у магматским стенама (дијабазима).

Мост је предвиђен за друмски и пешачки саобраћај и има укупну ширину коловоза од B=13.05m. Мост је испитан теретом од 120т, и одговара категорији градских мостова.

]]>
Mon, 13 Dec 2010 09:30:38 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/624/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+
Идејни и Главни пројекат и стручни надзор за друмски мост преко Дунава у Новом Саду "Варадинска дуга" http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/433/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83+%22%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%22.html Дужина моста износи 357 метара. Пројектован је као градски друмско пешашачки и бициклистички мост. Укупна ширина моста је 14,20 метара. Мост је пројектован и изграђен на постојећим стубовима срушеног моста, који су надограђени да би се добио потребни пловни профил. Конструкција моста је конципирана да може да прихвати и трамвајски саобраћај.

Дужина моста износи 357 метара. Пројектован је као градски друмско пешашачки и бициклистички мост. Укупна ширина моста је 14,20 метара. Мост је пројектован и изграђен на постојећим стубовима срушеног моста, који су надограђени да би се добио потребни пловни профил. Конструкција моста је конципирана да може да прихвати и трамвајски саобраћај.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 21:40:30 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/433/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83+%22%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%22
Главни пројекат друмског моста преко реке Биначке Мораве у селу Лучани и Брисићи на км 0+108.40 http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/78/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+0108.40.html Мост је распона L=24+30+24=78m. Састоји се од по пет преднапрегнутих носача.

Мост је распона L=24+30+24=78m. Састоји се од по пет преднапрегнутих носача.

]]>
Wed, 26 May 2010 23:47:42 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/78/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+0108.40
Главни пројекат санације и испитивање под пробним оптерећењем друмско-железничког моста преко Дунава ''ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ'' са прилазним конструкцијама http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/80/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%27%27%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%92%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%27%27+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BC++%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0+.html Челична конструкција изнад воде је континуални решеткасти носач са 5 отвора укупне дужине 809 метара. Прилазне конструкције са панчевачке стране су челичне и спрегнуте а са београдске стране су преднапрегнуте бетонске конструкције за друмски саобраћај.

Челична конструкција изнад воде је континуални решеткасти носач са 5 отвора укупне дужине 809 метара. Прилазне конструкције са панчевачке стране су челичне и спрегнуте а са београдске стране су преднапрегнуте бетонске конструкције за друмски саобраћај.

 

]]>
Wed, 26 May 2010 23:50:15 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/80/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%27%27%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%92%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%27%27+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BC++%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0+
Главни пројекат градског друмског моста у Пријепољу на км 0+104 http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/82/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+0104.html АБ преднапрегнути континуални двострани сандуци распона L=30,0+41,0+30,0m

АБ преднапрегнути континуални двострани сандуци распона L=30,0+41,0+30,0m

]]>
Wed, 26 May 2010 23:52:03 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/82/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BC+0104
Идејни и главни пројекат друмског моста преко реке Пек на локалном путу Шувајић-Лазинац у селу Шувајић, општина Голубац http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/84/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9F%D0%B5%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B-%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86+%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B%2C+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86.html Mост је континуална АБ греда, распона L=16,5+22,0+16,5m. У попречном пресеку, конструкција се састоји од два носача, трапезастог облика и коловозне плоче

Mост је континуална АБ греда, распона L=16,5+22,0+16,5m. У попречном пресеку, конструкција се састоји од два носача, трапезастог облика и коловозне плоче

]]>
Wed, 26 May 2010 23:53:39 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/84/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9F%D0%B5%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B-%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86+%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B%2C+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86
Идејни пројекат новог друмско-железничког моста преко Дунава у Новом Саду ( на месту порушеног Жежељевог моста) http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/86/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3++%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83+%28+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%96%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%29.html У Новом Саду преко Дунава предвиђа се изградња челичног лучног друмско-железничког моста дужине 474,0 m. Мост има две траке за друмски саобраћај и два колосека за железнички саобраћај. Распони су 27,0+178,5+220,5+48,0 m

У Новом Саду преко Дунава предвиђа се изградња челичног лучног друмско-железничког моста дужине 474,0 m. Мост има две траке за друмски саобраћај и два колосека за железнички саобраћај. Распони су 27,0+178,5+220,5+48,0 m.

 

]]>
Wed, 26 May 2010 23:55:24 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/86/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3++%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83+%28+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%96%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%29
Генерални пројекат новог друмског моста преко Дунава на траси бивше железничке пруге у Новом Саду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/21/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Друмски мост преко Дунава са тунелом испод Петроварадинске тврђаве,на стубовима старог железничког моста.

Друмски мост преко Дунава са тунелом испод Петроварадинске тврђаве,на стубовима старог железничког моста. 

Челичнаконтинуална конструкција олакшанаизнад пловног отвора луком самцем у осимоста.Ширина моста је 23.8 м а дужина мостаје 523 м.

]]>
Thu, 20 May 2010 16:12:03 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/21/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
Генерални, идејни и главни пројекат друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/20/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5.html Ширина моста је 10,9 m. Мост је челична континуална греда распона 125+150+125m.

Укупна дужина моста је 400 метара.Мост има двесобраћајне траке за друмски саобраћај.

]]>
Thu, 20 May 2010 16:10:57 +0100 Друмски http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/20/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5