Саобраћајни институт ЦИП :: Каналисање атмосферских и отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/kanal.jpg?thumbId=962&fileSize=12042&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694033000 Саобраћајни институт ЦИП :: Каналисање атмосферских и отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/rss.html Главни пројекат реконструкције улице Савске http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/102/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5.html У склопу реконструкције Савске улице извршена је и реконструкција канализационе мреже. Пројектом је предвиђена изградња колектора Ø1600мм од полиестера, од ул. Дринске до КЦС „Железничка станица“, дужине 980м.

У склопу реконструкције Савске улице извршена је и реконструкција канализационе мреже. Пројектом је предвиђена изградња колектора Ø1600мм од полиестера, од ул. Дринске до КЦС „Железничка станица", дужине 980м. Концепција канализације у Савској улици је да се гради колектор у новој саобраћајној траци, а са обе стране колектора предвиђена је секундарна канализација. Колектор је димензионисан на 25-оминутну кишу десетогодишњег повратног периода. Од објекта на мрежи предвиђени су ревизиони силази, каскаде, сливници и кућни прикључци.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:33:59 +0100 Каналисање атмосферских и отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/102/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5
Идејни пројекат мреже фекалне канализације за село Левосоје - Општина Бујановац http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/104/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B5++-+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86.html Насеље Левосоје је насеље сеоског (збијеног) типа. Укупан број становника се креће око 900, са тенденцијом пораста становништва на 1200 за период од 25 година. Пројектом је обухваћен развој примарне и секундарне канализационе мреже са црпним станицама.

Насеље Левосоје је насеље сеоског (збијеног) типа. Укупан број становника се креће око 900, са тенденцијом пораста становништва на 1200 за период од 25 година. Пројектом је обухваћен развој примарне и секундарне канализационе мреже са црпним станицама. Цевни материјал је предвиђен од пластичног материјала типа PVC за уличну канализацију. Укупна дужина цеви је 4300м. Обзиром на неповољан (равна конструкција терена) положај села, као и локације постројења за пречишћавање отпадних вода, предвиђене су две црпне станице. Максимална дубина укопавања канализације је 5м.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:35:42 +0100 Каналисање атмосферских и отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/104/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B5++-+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
Главни пројекат канализације санитарних отпадних вода за Дивчибаре http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/106/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5.html Постојећа мрежа санитарних отпадних вода Дивчибара урађена је у дужини од 2200м од азбестцементног материјала. Траса делимично пролази кроз забарена тресетишта, што за последицу има слегање и пуцање цеви.

Постојећа мрежа санитарних отпадних вода Дивчибара урађена је у дужини од 2200м од азбестцементног материјала. Траса делимично пролази кроз забарена тресетишта, што за последицу има слегање и пуцање цеви. Највећи део туристичког места Дивчибаре припада канализационом систему који гравитира реци Бела Каменица.
Канализациона мрежа је пројектована са падовима који се максимално уклапају у постојећи терен, водећи рачуна о могућности прикључења највећег броја потенцијалних корисника. Предвиђене су канализационе цеви од ребрастог PVC-а, класе носивости SN-8 за тешко саобраћајно оптерећење. Укупна дужина канализационе мреже износи 16 км.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:37:25 +0100 Каналисање атмосферских и отпадних вода http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/106/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5