Саобраћајни институт ЦИП :: Трамваји http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/Untitled-25.jpg?thumbId=999&fileSize=8605&contentType=image/jpeg&lastModified=1276702708000 Саобраћајни институт ЦИП :: Трамваји http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/rss.html Реконструкција трамвајске двоколосечне пруге и трамвајске контактне мреже у улици Војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/676/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5+%D0%BE%D0%B4+%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B8.html Техничка документација израђена за ниво главог пројекта 2011. године састоји се од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите, пројекат технологије извођења радова. Пројектна документација садржи и Пројекат геодетског обележавања.

Техничка документација израђена за ниво главог пројекта 2011. године састоји се од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите, пројекат технологије извођења радова. Пројектна документација садржи и Пројекат геодетског обележавања.

Реконструкција двоколосечне трамвајске пруге од Аутокоманде до окретнице на Бањици, обухватила је пругу укупне дужине око 4.500м, кружни ток Аутокоманда и трамвајски терминал Трошарина.

Новопројектовани попречни профил улице је ширине 16 до 20 м, са трамвајским колосецима лоцираним у средини саобраћајнице, ширине колосека од 1000 мм, пројектована у трамвајској баштици ширине 7,30 м, у нивоу коловоза саобраћајнице, са обостраним саобраћајним тракама ширине 3,0 м за сваки смер, обостраним тротоарима, а на делу саобраћајнице где то услови дозвољавају пројектована су паркинг места (подужно паркирање) дуж спољне ивице коловоза.

На предметној деоници пројектоване су и раскрснице са попречним саобраћајницама.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 14:59:09 +0100 Трамваји http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/676/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5+%D0%BE%D0%B4+%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B8
Израда главног грађевинског пројекта реконструкције трамвајске пруге, трамвајске контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у Булевару краља Александра, од Вуковог споменика до Улице господара Вучића (Цветкова пијаца) у Београду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/471/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5%2C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%2C+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B4+%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%28%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B0%29+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите.

 Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Почетак реконструкције саобраћајнице је на почетку постојеће трамвајске скретнице за десно скретање из Булевара краља Александра у Рузвелтову улицу, непосредно испред Вуковог споменика. Крај радова на реконструкцији је непосредно иза раскрснице са Улицом господара Вучића, код Цветкове пијаце. Дужина дела саобраћајнице који се реконструише је око 2500 м.

Новопројектовани попречни профил улице састоји се од трамвајске баштице ширине 7.50 м лоциране у средини саобраћајнице, обостране саобраћајних трака ширине 6.50м, обостраних тротоара променљиве ширине и у делу саобраћајнице паркинг места (косо и подужно паркирање) дуж спољне ивице коловоза.

На предметној деоници пројектоване су и раскрснице са попречним саобраћајницама. Раскрснице са улицама Батутовом и Господара Вучића су са пуним програмом веза, а остале су по принципу улив-излив.

Трамвајска пруга је стандардне ширине колосека од 1000мм, пројектована у трамвајској баштици ширине 7.50м, издвојеној и издигнутој у односу на коловоз саобраћајнице. Размак колосека је 3.80м. Трамвајска стајалишта су дужине 60м, ширине 3м. Предвиђено је 12 стајалишта.

Коловоз саобраћајнице се састоји од две саобраћајне траке, укупне ширине 6.50м за сваки смер. Дуж спољне ивице коловоза пројектоване су паркинг површине. Димензије паркинг места су 2.3x5.0 за косо, односно 2.0x6.0 за подужно паркирање.

]]>
Mon, 16 Aug 2010 11:22:07 +0100 Трамваји http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/471/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5%2C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%2C+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B4+%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%28%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B0%29+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици Др Ивана Рибара, од Улице Јурија Гагарина до окретнице на савском насипу http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/469/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%94%D1%80+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B4+%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%83.html Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите.

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Предметна деоница обухвата потез од Улице Јурије Гагарина, дуж улице Др Ивана Рибара до окретнице на Савском насипу. Овим пројектом су обухваћене и окретница, као и сама раскрсница са Улицом Јурије Гагарина.

Дужина санације трамвајске пруге износи око 660м по десном колосеку, око 606м по левом колосеку, око 240м по десном колосеку окретнице и око 211м по левом колосеку окретнице. Укупна дужина колосека предвиђених за санацију износи око 1702м.

Радовима је предвиђена комплетна замена конструкције доњег и горњег строја трамвајских колосека, и нови систем трамвајске контактне мреже.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 11:20:23 +0100 Трамваји http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/469/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%94%D1%80+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B4+%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%83
Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици: Ресавској и окретници Ташмајдан, Пожешкој улици и Од Пристаништа до улице Цара Душана http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/419/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%3A+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%2C+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B8+%D0%9E%D0%B4+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите.

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Ресавска улица и санација трамвајске окретнице Ташмајдан

Ресавска улица припада централном градском језгру. На њеном делу, који се налази између Немањине улице и Булевара краља Александра, у средишњем делу коловоза саобраћајнице интегрисани су трамвајски колосеци, који чине везу трамвајске пруге у Немањиној са трамвајском окретницом испред цркве Светог Марка, у Ташмајданском парку.

Дужина саобраћајнице и трамвајске пруге која се реконструише износи око 634 м. Радовима је предвиђена комплетна замена конструкције доњег и горњег строја трамавјских колосека и коловоза саобраћајнице, реконструкција тротоарских површина, ново оивичавање контурних ивица коловоза, реконструкција делова система за одводњавање и реконструкција система трамвајске контактне мреже.

Трамвајска окретница Ташмајдан лоцирана је на простору ташмајданског парка уз Булевар Краља Александра и плато испред цркве Светог Марка.

Пројекат санације обухвата поред окретничких колосека и њихове везне колосеке у зони раскрснице Ресавске улице и Булевара Краља Александра и формирање траке за десно скретање. Дужина трамвајске пруге која се реконструише износи 300 м.

 

Пожешка улица

Грађевински радови на реконструкцији двоколосечне трамвајске пруге од Господарске механе до окретнице у Пожешкој улици су укупне дужине око 3.872м.

У експлоатационом смислу и према стању постојећих конструкција трамвајских колосека, трасу пруге чине две карактеристичне деонице :

  • Деоница пруге од трамвајске окретнице "Сајам" код Господарске механе до распутнице, дужине Л=530м која представља интегрални део трамвајских траса за Раковицу/Кнежевац и Баново Брдо а грађена је пре више деценија;
  • Деоница од распутнице до окретнице у Пожешкој улици дужине Л=3.372 м која је израђена 1986.год.

Нови трамвајски колосеци су лоцирани у оквиру расположивог простора постојећег трамвајског коридора са међусобним размаком колосечних осовина од 3,80м (уместо постојећег од 3,60м) на деловима пруге са јединственом баштицом од Господарске механе до почетка Пожешке и од раскрснице са Требевићком до окретнице.

У кривинским деловима трасе извршено је потребно размицање колосечних осовина узрокованог избочењем трамвајских возила.

На деоници од Господарске механе до распутнице предвиђена је комплетна замена постојеће трамвајске конструкције новом.

Отворена траса пруге

На отвореним деловима трасе пруге поред Хиподрома и у Пожешкој улици предвиђено је рушење постојеће колосечне испуне и оивичења, демонтажа постојећег колосека на појединачним ослонцима са причврсним системом СКЛ-2 и чишћење површине постојеће бетонске носеће плоче.

Предвиђена је доградња постојеће бетонске носеће плоче, подужно ради проширења баштице, или замена испуцалих плоча новим.

Траса пруге на мостовима

После уклањања колосечне испуне, демонтаже колосека, скидања постојеће хидроизолације и потребне репарације горње површине носеће мостовске плоче, формира се нова колосечна конструкција, коју чине следећи елементи:

  • Нова мостовска полиуретанска хидроизолација;
  • Колосечна решетка са траверзама и изолационим елементима постављена у пројектовани положај по смеру и нивелети;
  • Полиуретанска подливка испод ножице шине преко полиуретанске хидроизолације;
  • Ново оивичење;
  • Колосечна испуна од бетона (цемент-бетонски коловоз)

Трамвајска окретница и аутобуски терминал

У окретници у Пожешкој улици предвиђено је рушење постојеће колосечне испуне и оивичења, демонтажа постојећег колосека на појединачним ослонцима са причврсним системом СКЛ-2 и чишћење површине постојеће бетонске носеће плоче.

Највећи део постојећих бетонских носећих плоча, ради измештања и додавања колосека, проширења баштице и проширења аутобуског терминала, биће замењена новим.

Предмет овог пројекта су грађевински радови на реконструкцији коловоза и тротоара у Пожешкој улици укупне дужине око 2237м.

Пристаниште до улице Цара Душана

Предметна деоница обухвата потез од раскрнице трамвајске пруге са Улицом војводе Бојовића (непосредно иза окретнице "Пристаниште") до раскрснице са Улицом цара Душана. Траса трамвајске пруге прати две градске саобраћајнице: Париску улицу и Улицу Тадеуша Кошћушка и иде по ободу Калемегданског парка.

Радовима је предвиђена комплетна замена конструкције доњег и горњег строја трамвајских колосека, реконструкција тротоарских површина, ново оивичавање контурних ивица коловоза уз Улицу Тадеуша Кошћушка, реконструкција делова система за одводњавање и нови систем трамвајске контактне мреже.

Дужина реконструисаних колосека износи око 2112м.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 15:08:25 +0100 Трамваји http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/419/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%3A+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%2C+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B8+%D0%9E%D0%B4+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0
Главни пројекат санације трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже у улици Булевар Војводе Мишића http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/467/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80+%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0.html Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите.

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Пројекат је уважио чињеницу да се овим Булеваром одвија велики део улазног саобраћаја са Ибарске магистрале, као и велики број путних прелаза у нивоу са трамвајком пругом ка корисницима пословног простора преко пута Београског сајма.

Дужина предметне трамвајске деонице износи око 1703м по левом колосеку, односно око 1700м по десном колосеку. Укупна дужина трамвајских колосека обухваћена пројектом износи око 3403 м.

Пројекат обухвата и окретницу код Господарске механе.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 11:16:34 +0100 Трамваји http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/467/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80+%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0
Главни пројекат реконструкције трамвајских колосека и трамвајске контактне мреже на деоницама: Ветеринрски факултет - Аутокоманда, Немањина улица (Општина Савски венац), Савка улица - Карађорђева улица, Економски факултет - Милентија Поповића - Милентија Поповића - III булевар - Пролетерске солидарности http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/465/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0%3A+%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82+-+%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%28%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%29%2C+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82+-+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0+-+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0+-+III+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80+-+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите.

Израђена техничка документација се састоји од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Идејног и Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, реконструкције трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите. Пројектна документација се састоји и од Пројекта геодетског обележавања и Пројекта технологије извођења радова, као и тендерске документације.

Аутокоманда

Заједно са саобраћајним чвором "Аутокоманда", као својим саставним делом, Булевар Ослобођења један је од кључних саобраћајних чворова у најужој градској зони Београда. Као такав има виталан значај за функционисање градских токова путника и робе и веза је, с једне стране са саобраћајних токова аутопута Београд - Ниш са центром Града, а с друге стране општине Вождовац и делова Савског венца са Тргом Славија.

Овај градски Булевар карактерише изузетно саобраћајно оптерећење од приградског превоза, јавни градски превоз путника аутобусима, трамвајских возила и путничких возила у локалу и транзиту.

На простору Булевара Ослобођења се јавља, у саобраћајном смислу, сучељавање (колизија) трамвајског саобраћаја са друмским саобраћајем, тј. трамвајске баштице се користе и за саобраћај моторних возила.

Реконструкцијом дела Булевара Ослобођења, од Ветеринарског факултета до "Аутокоманде" обухваћена је реконструкција - санација објеката чвора (мостовских констукција), трамвајске пруге, коловоза и површина за пешачке кретања.
Дужина деонице износи око 758 м по десном колосеку, односно око 732 м по левом колосеку.

Немањина улица

Немањина улица припада централном градском језгру. Улица повезује Савски трг испред Главне железничке станице са тргом Славија, који спада међу најзначајније саобраћајне чворове Града.

Између Славије и Савског трга улицу пресецају три, у саобраћајном смислу, веома значајне попречне саобраћајнице: Балканска (Сарајевска) улица, Улица Кнеза Милоша и Ресавска улица. На местима њихових укрштаја су формиране веома важне раскрснице. Улицу попречно пресецају и улице Светозара Марковића и Краља Милутина.

Дужина предметног дела Немањине улице износи око 975 м. Постојећи саобраћајни попречни профил улице садржи обостране прешачке површине, раздвојене коловозе по смеровима и двоколосечну трамвајску пругу у средишњем делу улице.

Реконструкцијом Немањине улице захваћен је и део коловоза и трамвајских колосека Савског трга као и постојећа трамвајска окретница, код биоскопа „Партизан".

За завршни слој трамвајске баштице употребљен је "штампани бетон".

Савска улица

Савска улица припада централном градском језгру. Улица повезује "Мостарску петљу", са Главном железничком станицом, односно Баново Брдо и ауто-пут Београд - Ниш са Савским тргом и уз улицу Кнеза Милоша чини једну од најпрометнијих градских саобраћајница.

Савски трг је простор где се Савска улица спаја са саобраћајницом Карађорђевом и Намањином, а трамвајски колосеци везују за пружне правце ка Економском факултету и Тргу Славија.

Реконструкцијом Савске улице обухваћени су део коловоза и трамвајских колосека од улице Дринске до Поште бр.6, односно до улива на Савски трг.

Дужина предметног дела реконструкције Савске улице је око 793 м, двоколосечне пруге. Саобраћајни попречни профил улице садржи обостране прешачке површине, три саобраћајне траке и двоколосечну трамвајску пругу уз леву ивицу коловоза.

Први пут је за завршни слој трамвајске баштице употребљен застор од траве са адекватним заливним системом.

Милентија Поповића, III булевар и Пролетерске солидарности

Реконструкција трамвајске пруге у улици Милентија Поповића, III булевару и улици Пролетерске солидарности (до улице Јурија Гагарина) обухвата потез од почетка улазних кривина у улицу Милентија Поповића (код хотела "Хајат") до краја улазних кривина у улицу Јурија Гагарина.

Укупна дужина трамвајских колосека обухваћена пројектом износи 4.736 м.

У улици Милентија Поповића урађен је асфалтни застор у зони колосека, јер се они користе и саобраћај за друмски возила, док је у III булевару и улици Пролетерске солидарности (до улице Јурија Гагарина) предвиђен застор од траве са адекватним заливним системом.

 

 

]]>
Wed, 16 Jun 2010 11:10:27 +0100 Трамваји http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/gradskiSinskiSistemi/tramvaji/story/465/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0%3A+%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82+-+%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%28%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%29%2C+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82+-+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0+-+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0+-+III+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80+-+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8