Саобраћајни институт ЦИП :: Путеви http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/putevi.jpg?thumbId=772&fileSize=6583&contentType=image/jpeg&lastModified=1276250531000 Саобраћајни институт ЦИП :: Путеви http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/rss.html Идејни пројекат Новог Авалског пута са припадајућом инфраструктуром http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/417/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%98%D1%83%D1%9B%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC.html Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=4,4км са 4 саобраћајне траке и за брзину В=70kм/ч.

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=4,4км са 4 саобраћајне траке и за брзину В=70kм/ч.

Пројектовани су тунели "Топола", "Раковица" и "Разбојиште", 3 моста и предвиђено је да сви укрштаји са постојећим путевима буду површински и пројектоване су инжењерске конструкције за осигурање трупа пута.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 13:43:50 +0100 Путеви http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/417/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3+%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%98%D1%83%D1%9B%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC
Идејни и Главни пројекат пута Вршац - Марковац - Граница Румуније http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/415/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+-+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5.html Пројектом је предвиђена реконструкција постојећег пута са проширењем коловоза Б=6,50м и нова траса пута у укупној дужини Л=20,4км.

Пројектом је предвиђена реконструкција постојећег пута са проширењем коловоза Б=6,50м и нова траса пута у укупној дужини Л=20,4км.

Предвиђено је да сви укрштаји са постојећим путевима буду површински.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 13:42:43 +0100 Путеви http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/415/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+-+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86+-+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5
Генерални, Идејни и Главни пројекат обилазнице око Вршца од магистралног пута М1.9 (Е-70) Београд -Вршац до прикључка на магистрални пут М1.9 (Е-70) Вршац - Ватин http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/413/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%92%D1%80%D1%88%D1%86%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%9C1.9+%28%D0%95-70%29+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%82+%D0%9C1.9++%28%D0%95-70%29+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+-+%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD.html Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=7,9км са 2 саобраћајне траке и за брзину В=100kм/ч.

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=7,9км са 2 саобраћајне траке и за брзину В=100kм/ч.

Предвиђено је да се саобраћај на правцу ка Румунији усмерава око Града. Саобраћајница има 2 денивелисана укрштаја са друмском саобраћајницом и железничком пругом.

Укупна површина пројектованог ковозног застора износи 87.820 м2, а у насип ће се уградити 496.000м3 материјала.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 13:40:57 +0100 Путеви http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/413/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%92%D1%80%D1%88%D1%86%D0%B0+%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%9C1.9+%28%D0%95-70%29+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%82+%D0%9C1.9++%28%D0%95-70%29+%D0%92%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%86+-+%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
Генерални и Идејни пројекат обилазнице око Кикинде http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/411/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5.html Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=14,5км са 2 саобраћајне траке и за брзину В=100kм/ч.

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=14,5км са 2 саобраћајне траке и за брзину В=100kм/ч.

Пројектована су 2 надвожњака преко постојеће пруге дужине Л1=475м и Л2=325м. Предвиђено је да сви укрштаји са постојећим путевима буду површински.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 13:39:53 +0100 Путеви http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/411/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5
Главни пројекат побољшања државног пута 2 реда Р-201а, деоница: Раља - Парцански Вис http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/409/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%99%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+2+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%A0-201%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A0%D0%B0%D1%99%D0%B0+-+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%92%D0%B8%D1%81.html Пројектом је предвиђено побољшање техничких карактеристика пута, рехабилитација коловоза, обезбеђена је његова целовитост, дуготрајност и носивост, чиме су знатно побољшани безбедност саобраћаја и квалитет услуге корисника.

Пројектом је предвиђено побољшање техничких карактеристика пута, рехабилитација коловоза, обезбеђена је његова целовитост, дуготрајност и носивост, чиме су знатно побољшани безбедност саобраћаја и квалитет услуге корисника.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:58:45 +0100 Путеви http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/409/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%99%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+2+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%A0-201%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3A+%D0%A0%D0%B0%D1%99%D0%B0+-+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%92%D0%B8%D1%81
Главни пројекат реконструкције пута Пристаниште Јовањица - Манастир Хиландар - Пристаниште Хиландар на Светој Гори у Грчкој http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/407/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80+%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80+-+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%98+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D1%83+%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98.html Пројектом је предвиђено побољшање техничких карактеристика пута, обезбеђена његова целовитост, дуготрајност и носивост, чиме су знатно побољшани безбедност саобраћаја.

Пројектом је предвиђено побољшање техничких карактеристика пута, обезбеђена његова целовитост, дуготрајност и носивост, чиме су знатно побољшани безбедност саобраћаја.

Побољшано је одводњавање пројектовањем нових канала и 20 нових пропуста. Пут је дуг 12км. Специфичност пројекта је у томе што се пројектним задатком захтевало да се пројектованим елементима не сме нарушити амбијентална целина Свете Горе.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:54:43 +0100 Путеви http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/putevi/story/407/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B0+-+%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80+%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80+-+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%98+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D1%83+%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98