Саобраћајни институт ЦИП :: Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1b-thumbnail.jpg?thumbId=953&fileSize=7741&contentType=image/jpeg&lastModified=1276691187000 Саобраћајни институт ЦИП :: Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/rss.html Главни пројекат реконструкције Карађорђеве улице у Ваљеву http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/672/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%83.html Карађорђева улица у Ваљеву је централна градска улица, дужине 1543м. Карађорђева улица пресеца 9 постојећих саобраћајница, а почиње и завршава се "Т" раскрсницама са Радничком улицом и Узун Мирковом улицом.

Карађорђева улица у Ваљеву је централна градска улица, дужине 1543м.

Карађорђева улица пресеца 9 постојећих саобраћајница, а почиње и завршава се "Т" раскрсницама са Радничком улицом и Узун Мирковом улицом.

Концепт по коме је пројектована Карађорђева улица је заснован на умирењу саобраћаја у централној градској зони, као и омогућавање краткотрајних паркирања возила дуж улице. Посебан значај дат је постојећем хортикултурном уређењу Карађорђеве улице. Пројектовано је ново јавно осветљење. На потезу од Улице Вука Караџића до Синђелићеве пројектован је централни градски трг.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 14:47:47 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/672/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%83
Главни пројекат реконструкције коловоза и тротоара Улице кнеза Михаила у Смедереву http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/670/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83+.html Улица Кнеза Михаила представља део државног пута I реда Р 202 Смедерево - Младеновац. Пројектом је обухваћен потез од раскрснице са Карађорђевом улицом до раскрснице са Фочанском улицом, Улицом Петријевски пут и Улицом Мајке Југовића, у укупној дужини од 1050м. Пројектоване су две саобраћајне траке, укупне ширине коловоза од 6.50м и тротоарима.

Улица Кнеза Михаила представља део државног пута I реда Р 202 Смедерево - Младеновац. Пројектом је обухваћен потез од раскрснице са Карађорђевом улицом до раскрснице са Фочанском улицом, Улицом  Петријевски пут и Улицом Мајке Југовића, у укупној дужини од 1050м. Пројектоване су две саобраћајне траке, укупне ширине коловоза од 6.50м и тротоарима.

Пројекат реконструкције Кнез Михајлове улице рађен је у три фазе. У првој фази пројектом је предвиђена реконструкција саобраћајнице у пуној ширини са обостраним тротоарима. Друга фаза предвиђа изградњу аутобуског стајалишта са десне стране улице, а трећа фаза обухвата потез проширења саобраћајнице са леве стране улице, за ширину паркинга за путничко возило и нишу за аутобуско стајалиште.

Одвођење површинске воде са коловоза прилагођено је концепту одводњавања које подразумева кишну канализацију. Предвиђена је замена постојећег магистралног цевовода ЛГØ400mm , у дужини од 267 метара. Предвиђено је превезање свих постојећих кућних прикључака на нову дистрибутивну мрежу.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 14:46:32 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/670/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83+
Идејни и Главни пројекат саобраћајнице Северна тангента у Београду, од саобраћајнице Т-6 до пута Београд - Панчево, дужине око 21,3 км са мостом Земун - Борча http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/493/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%2C+%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A2-6+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C+%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+21%2C3+%D0%BA%D0%BC+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD+-+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0.html Изградња Северне тангенте са мостом Земун-Борча представља нови модел реализације великих инфраструктурних и развојних пројеката у Србији и резултат је сарадње влада Републике Србије и Народне Републике Кине. Споразумом о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између двеју влада, који је потписан 20. августа 2009. године у Пекингу, утврђено је да је приоритет у наредном периоду имплементација пројекта изградње моста Земун - Борча са припадајућим саобраћајницама. Носилац пројекта ја Министарство за Национални инвестициони план, а Град Београд (Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) главни партнер на реализацији.

Изградња Северне тангенте са мостом Земун-Борча представља нови модел реализације великих инфраструктурних и развојних пројеката у Србији и резултат је сарадње влада Републике Србије и Народне Републике Кине. Споразумом о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између двеју влада, који је потписан 20. августа 2009. године у Пекингу, утврђено је да је приоритет у наредном периоду имплементација пројекта изградње моста Земун - Борча са припадајућим саобраћајницама. Носилац пројекта ја Министарство за Национални инвестициони план, а Град Београд (Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) главни партнер на реализацији.

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и кинеска компанија CRBC (China Road and Bridge Corporation) су као партнери заједно ангажовани на изради Идејног и Главног пројекта саобраћајнице северна тангента са мостом Земун-Борча.

Инфраструктурни значај

  • Мост Земун-Борча са пратећим саобраћајницама представља регионалну везу између Београда и Јужног Баната, чиме се Коридор 10 стратешки повезује са Коридором 4 и Румунијом.
  • Боља саобраћајна веза за преко пола милиона житеља београдских општина Земуна, Палилуле и Новог Београда.
  • Мост Земун - Борча је део обилазнице око Београда и повезује Зрењанински и Панчевачки пут.

Економски ефекти

  • Краткорочни економски ефекат - 45% од укупне вредности инвестиције или 76.5 милиона евра представља директну корист за домаће грађевинске фирме и произвођаче грађевинског материјала које ће на пројекту бити ангажоване као подизвођачи.
  • Средњорочни и дугорочни економски ефекат - Стварају се услови за развој новог дела Београда и развој стамбених, привредних и других садржаја, као и потребне инфраструктуре

Еколошки значај

  • Преусмеравањем тешког теретног саобраћаја смањује се бука и емисија штетних гасова чиме се утиче на заштиту животне средине.

Техничке карактеристике

Почетак ове градске магистрале је на раскрсници саобраћајнице Т-6 и постојећег пута за Нови Сад. Пре моста преко Дунава, траса се укршта са Улицом Цара Душана раскрсницом у нивоу.

На банатској страни саобраћајница се пружа поред насеља Борча и сече Зрењанински пут. Веза са Борчом је предвиђена раскрсницом у нивоу, а на путу Београд - Зрењанин пројектована је денивелисана раскрсница типа" ДЕТЕЛИНА СА 4 ЛИСТА". Ово решење раскрснице подразумева и реконструкцију дела Зрењанинског пута и изградњу две денивелисане везе:

  • за Ковилово, у непосредној близини пута за Зрењанин, у смеру према Панчеву и
  • за гробље "Збег" на Зрењанинском путу.

Следећа денивелисана раскрсница типа " ТРУБА " пројектована је на укрштају Северне Тангенте и дела Северне Магистралне Тангенте. Наставак Северне Тангенте у смеру ка Панчеву биће предмет посебног пројекта. Од ове денивелисане раскрснице пројектована саобраћајница се спушта јужно све до пута Беград-Панчево и завршава раскрсницом у нивоу код штампарије Политика.

На делу саобраћајнице која је део овог пројекта налази се раскрсница у нивоу за насеље Овча.

Магистрала ће имати четири саобраћајне траке и две зауставне траке.

Нормални попречни профил усвојен је на основу прогнозираног саобраћајног оптерећења у планском периоду, структуре саобраћаја, ранга пута и усвојене рачунске брзине од Vr = 80 km/h.

Укупна дужина саобраћајнице износи око 21,3 км.

На делу од Земуна до км 0+820.00 ( око 200м пре Улице Цара Душана ) пројектоване су бициклистичко-пешачке стазе са зеленим појасом између тротоара и коловоза, па је укупна ширина попречног профила на овом делу 40.50 м, да би се од км 0+820.00 до раскрснице са Ул.Цара Душана профил сузио на 32.50м, јер не постоји ивични зелени појас. Од Ул.Цара Душана до моста преко Дунава нема ивичног зеленила али су шири средњи разделни појас и пешачко.-бициклистичке стазе, па је ширина попречног профила 35.50м. Од моста преко Дунава до раскрснице за Борчу ширина попречног профила је 36.00м.

Од већих објеката на траси се, поред Моста преко Дунава, планира још осам мостова и 4 надвожњака од којих треба истаћи мостове преко Зрењанинског пута дужине око 210 м и преко железничке пруге Београд - Панчево и канала Коловита дужине око 610 м.

Мост преко Дунава је претходно напрегнута армирано бетонска конструкција, укупне дужине око 1500 м. Обезбеђен је габарит (висина и ширина) пловног пута Дунава, као међународне реке која припада Коридору 7. Конструкција моста се састоји од главне конструкције, распона 95+172+95 м, инундационе конструкције на десној обали, распона 2x48 м, инундационе конструкције на левој обали, распона 15x48 м и прилазних конструкција на левој обали, распона 26+3x35+26+4x35 м. Предвиђене су две одвојене мостовске конструкције, ширина по 13,95 м, на заједничким стубовима. Главна конструкција је континуални носач, који премошћује реку Дунав са три распона, 95 м + 172 м + 95 м. Сандучаст попречни пресек носача је променљиве висине, која се креће од 10 м код централног стуба до 4 м у средини распона. Доњи део плоче је у параболи.

Саобраћајница ће бити опремљена одговарајућим системом саобраћајне сигнализације, затвореним системом одводњавања, осветљењем, као и комуналним инсталацијама које ће бити смештене у трупу саобраћајнице, пошто је на левој обали Дунава предвиђена изградња пословно-стамбених објеката.

Одвођење атмосферске воде са коловоза и тротоара предвиђено је затвореним системом одводњавања и пречишћавањем воде пре пуштања у природне токове.

Предвиђено је да се на траси пута изврши реконструкција и измештање постојећих електричних инсталација, инсталација водовода и канализације.

Статус пројекта

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и кинеска компанија CRBC (China Road and Bridge Corporation) су завршили и предали уз Идејни  пројекат Студију оправданости и Главни пројекат саобраћајнице Северна тангента са мостом Земун-Борча Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Сви радови су изведени према урађеној пројектној документацији.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 15:25:22 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/493/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%2C+%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A2-6+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C+%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+21%2C3+%D0%BA%D0%BC+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD+-+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0
Идејни и Главни пројекат Савске улице у Београду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/403/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=900м са 5 саобраћајних трака и 2 пешачке стазе у првој фази реализације пројекта и са 6 саобраћајних трака и 2 пешачке стазе у другој фази реализације пројекта.

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=900м са 5 саобраћајних трака и 2 пешачке стазе у првој фази реализације пројекта и са 6 саобраћајних трака и 2 пешачке стазе у другој фази реализације пројекта. Такође је предвиђено да се побољша проточност и безбедност саобраћаја уз унапређење техничких карактеристика улице.

У оквиру пројекта урађени су и реконструкција трамвајске пруге и контактне мреже целом дужином улице. Урађен је и пројекат заливног система трамвајске баштице. Такође, предвиђена је замена свих техничких инсталација у трупу саобраћајнице.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:43:48 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/403/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Идејни и Главни пројекат реконструкције дела улице Земунски кеј од раскрснице са Његошевом до Широке стазе у Земуну http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/399/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B5%D1%98+%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%8A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE+%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D1%83+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%83.html Пројектом је предвиђена реконструкција дела улице Земински кеј од раскрснице са Његошевом до Широке стазе, дужине Л=450м са 2 саобраћајне траке и са израдом шеталишта, бициклистичке стазе и паркинга.

Пројектом је предвиђена реконструкција дела улице Земински кеј од раскрснице са Његошевом до Широке стазе, дужине Л=450м са 2 саобраћајне траке и са израдом шеталишта, бициклистичке стазе и паркинга.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:40:32 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/399/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B5%D1%98+%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%8A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE+%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D1%83+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%83
Идејни и Главни пројекат примарне градске саобраћајнице Миријевски булевар у Београду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/401/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Према Генералном плану Београда до 2021. године ова градска саобраћајница је категорисана као улица 1 реда са увођењем висококапацитетног шинског система.

Према Генералном плану Београда до 2021. године ова градска саобраћајница је категорисана као улица 1 реда са увођењем висококапацитетног шинског система.

До реализације планираног, Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=1,3км са 4 саобраћајне траке и 2 пешачке стазе укупне ширине 20 метара, хидротехничка, електротехничка и гасоводна инсталација.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:42:29 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/401/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Идејни и Главни пројекат реконструкције булевара Константина Великог у Сремској Митровици http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/397/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8.html Пројектом је предвиђена реконструкција булевара Константина Великог у дужини Л=1,45км са 4 саобраћајне траке, 2 пешачке стазе, 2 бициклистичке стазе и паркинзима.

Пројектом је предвиђена реконструкција булевара Константина Великог у дужини Л=1,45км са 4 саобраћајне траке, 2 пешачке стазе, 2 бициклистичке стазе и паркинзима.

Пројектом је предвиђена и 1 кружна раскрсница. Побољшана је проточност и безбедност саобраћаја.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:39:26 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/397/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D1%83+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8
Идејни и Главни пројекат градских саобраћајница у Пријепољу са мостом преко реке Лим http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/395/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC.html Пројектом су дефинисане нове саобраћајнице, а постојеће су побољшане.

Пројектом су дефинисане нове саобраћајнице, а постојеће су побољшане.

Пројекат предвиђа и изградњу моста преко реке Лим, дужине 100 м. Овим решењем је омогућено ефикасније повезивање Града, делова са леве и десне обале реке, прилаз аутобуској и железничкој станици и укључење на магистрални пут М.21.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:37:40 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/395/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC
Главни пројекат реконструкције дела улице Јурија Гагарина у Новом Београду http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/393/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=500м са 6 саобраћајних трака и нови мост дужине Л=188м.

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=500м са 6 саобраћајних трака и нови мост дужине Л=188м.

Предвиђено је повезивање изграђених делова предметне улице изградњом новог армирано-бетонског моста и измештањем постојеће пруге уз задовољење саобраћајног профила улице.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:36:26 +0100 Градске саобраћајнице http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/393/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83