štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат аутопута Е-763, сектор 1: Уб - Лајковац и сектор 2: Љиг - Пожега

Година 2005. - 2006.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=72,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину од В=100kм/ч до В=120kм/ч.

Предвиђено је да 20% трасе аутопута буде у објектима и на објектима (тунели и мостови).

Пројектовани су следећи тунели:
тунели бр.1 и бр.2, Савинац, Шарани, Брђани, Трбушани,Лаз, Муњино брдо, укупне дужине око 12км.

Урађени су и пројекти конструкција зидова за заштиту од буке.

Повратак